Oorlog in Oekraine – protest in Nederland

De oorlog in Oekraine maakt veel mensen boos, verdrietig en bang. Zelfs als er een wapenstilstand komt is Oekraine een zwaar beschadigd land, met beschadigde bewoners. Oorlog is vreselijk. Elke oorlog. Voor iedereen. Behalve voor aandeelhouders in de wapenindustrie.

Poetin interesseert het natuurlijk geen jota wat mensen in Nederland vinden. Toch wordt ook in Nederland geprotesteerd. Uit solidariteit met de Oekrainers. En omdat zelfs in Rusland nog steeds mensen protesteren. Maar vooral omdat het belangrijk is hoe westerse landen op deze oorlog reageren. En daar moeten wij ons over laten horen.

Het westen zou alles moeten doen om te de-escaleren. Om te voorkomen dat deze oorlog groter wordt en per ongeluk of met opzet uitloopt op een kernoorlog. En om ruimte te scheppen voor onderhandelingen. Maar het beleid is de andere kant op. En sommigen lijken deze oorlog vooral te zien als een business opportunity.

De-escaleren

Vrijwel meteen na het uitbreken van de oorlog kondigden westerse landen aan hun militaire uitgaven te verhogen. Ongeveer het tegenovergestelde van de-escaleren. Het Nederlands parlement riep daar toe op. Terwijl onder deze regering al 3 tot 4 miljard extra per jaar naar de krijgsmacht gaat komt daar, als er inderdaad wordt gestreefd naar 2% van het BNP zoals de NAVO wil, nog eens rond 3 miljard euro bij. Noch defensie, noch de wapenindustrie heeft overigens voldoende personeel om zo'n bedrag te verspijkeren.

De westerse defensiebudgetten zijn al heel hoog, maar dat heeft deze oorlog niet voorkomen. In 2020 werd 56% van de militaire uitgaven in de wereld gedaan door de gezamenlijke NAVO-landen. China was verantwoordelijk voor 13%, Rusland voor 3%. De NAVO heeft een enorm militair overwicht en de meest geavanceerde wapens. Maar om oorlog te voorkomen heb je blijkbaar andere dingen nodig. Bijvoorbeeld een buitenlands beleid gericht op vrede en rechtvaardigheid, niet op macht en winst. Dat klinkt misschien naïef, maar het is nog veel naïever om te menen dat wapens tot vrede leiden.

Door het militair-industrieel complex in Nederland is middels het consequent bestoken van de media het beeld geschapen van een zwaar ondergefinancierde krijgsmacht. Maar dat strookt niet met de werkelijkheid. Nederland koopt hele dure wapensystemen, onder meer F-35 gevechtsvliegtuigen, het duurste militaire product ooit gemaakt. Er is geldgebrek omdat de krijgsmacht te veel wil. Met de huidige peperdure stand van de militaire techniek kan een klein land zich geen krijgsmacht veroorloven die alles zelfstandig kan. Maar voorstellen om meer te specialiseren op bepaalde taken – zoals bijvoorbeeld beschreven in het rapport Verkenningen in 2010 –  worden consequent onderin bureaulades gekieperd.

Militaire hulp aan Oekraïne

Als geweld eenmaal is uitgebroken is er geen snelle manier om het te beëindigen. Ook niet met wapens of militair ingrijpen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Het is verleidelijk op te roepen tot wapenleveranties aan Oekraïne, natuurlijk wil je dat mensen zich kunnen verdedigen. Overigens hoeven activisten helemaal niet op te roepen voor wapenleveranties; de NAVO levert al sinds 2014 en gaat daar op flinke schaal mee door. Maar aan wapenleveranties zitten wel risico's. Al is het maar, omdat die wapens bij Polen de grens overgaan, wat de Russen in de verleiding kan brengen die grens militair af te sluiten. Dan kunnen de vluchtelingen er niet meer uit. En eenmaal geleverde wapens gaan niet meer weg; nu nog duiken er bij conflicten wereldwijd wapens op uit de Joegoslavië-oorlog.

Wapens lossen geen conflicten op. Ze kunnen hooguit de machtsverhoudingen verschuiven. Dat kan je doel zijn, maar wees daar dan helder in: we leveren wapens zodat er doorgevochten kan worden en de onderhandelingspositie van de Oekraïners sterker wordt. We leveren geen wapens om het geweld te beëindigen.

Oproepen tot westerse militaire inmenging zijn ook erg gevaarlijk. De kans dat deze oorlog onbedoeld of uitgelokt gaat escaleren is heel groot, met het reële risico op een kernoorlog. Zowel in oost als in west staan de kernwapens op scherp. Pleiten voor militaire interventie en hopen dat Poetin het hoofd koel zal houden is een erg riskante gok; een tsaar in het nauw kan rare sprongen maken. Op de terughoudendheid van Biden kunnen we ook niet met zekerheid rekenen; hij heeft in zijn lange loopbaan al veel oorlogen ondersteund en wil China van zijn macht beroven. Het kan helpen om dan eerst Rusland weg te vegen.

Nederland heeft inmiddels al voor 500 miljoen aan wapens geleverd, maar het is onbekend welke. Dat houdt minister Ollengren van Defensie geheim voor burgers en parlement. Een democratisch debat hierover mag blijkbaar niet gevoerd worden. Andere westerse landen informeren hun bevolking wel over hun wapenleveranties. We moeten oppassen dat in de huidige oorlogsstemming geen democratische waarden sneuvelen waar de Oekraïners nu juist voor vechten.

Beeldvorming

Het is duidelijk dat de oorlog in Oekraïne veel mensen erg raakt. Andere oorlogen roepen minder emotie op. Saoedi-Arabië bombardeert Jemen al 8 jaar. Maar er zijn geen sancties tegen Saoedische oligarchen, er is zelfs geen wapenboycot tegen Saoedi-Arabië. We mogen best wat kritischer naar onze solidariteit kijken, die lijkt vooral te worden gedreven door wat de media als hoofdnieuws kiezen. Dat er in de eerste oorlogsweek grote overstromingen waren in Australië waardoor tienduizenden mensen hun huis moesten verlaten is de meeste mensen ontgaan. De klimaatcrisis is ineens niet meer zo belangrijk.

De Oekraïense vlag is het symbool van anti-oorlogsprotest geworden en wijd en zijd wordt het Oekraïense volkslied gezongen. Niet iedereen is daar blij mee. Vanuit antimilitaristische kring wordt erop gewezen dat nationalisme een grote drijfveer is voor oorlog. Dat Oekraïners hun vlag zwaaien en hun volkslied zingen kan men niet bekritiseren; ons past bescheidenheid in het licht van hun grote verdriet. Maar Nederlanders mogen kritischer op zichzelf zijn.

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Раскол

ma, 04/04/2022 - 23:03

Bij de terugtrekking van de Russische troepen rond Kiev heeft de hele wereld kunnen zien wat Poetin bedoelt met zijn "de-nazificatie". Er is hier van tevoren al voor gewaarschuwd.

Europese linkse partijen als de SP in Nederland, die Linke in Duitsland en PVDA in België, evenals delen van de oude vredesbeweging, achten het desondanks niet opportuun om Oekraïne wapens te leveren of op enige wijze militaire ondersteuning te bieden tegen de invasie door een fascistische dictatuur. Ook tegen economische sancties maakt men allerlei bezwaren, terwijl er in andere gevallen (Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid, Israël tegenwoordig) wel steeds voor het wapen van de boycot wordt gepleit.

Nee, er moet maar een diplomatiek offensief komen! Maar iedere diplomaat die rechtstreeks met de Russen te maken heeft gehad zal je vertellen dat ze je in je gezicht uitlachen als je je toegeeflijk opstelt. Om op tafel te slaan, zul je toch eerst een vuist moeten maken!

En ja, we weten inmiddels ook allemaal dat Rusland kernwapens heeft, het is weinigen ontgaan hoe Poetin met zijn nucleaire spierballen rolde aan het begin van zijn Oekraïense campagne. Ik word een beetje raar van vredesactivisten en zogenaamde anti-imperialisten die hier steeds weer de nadruk op leggen, alsof ze zijn dreigementen steeds moeten echoën. We weten het! Maar we kunnen zo'n dictator ook niet elke keer zijn zin geven als hij ermee gaat dreigen. We hebben inmiddels ook al meerdere malen mogen zien hoe in de bezette Oekraïense gebieden met scherp wordt geschoten op ongewapende demonstranten, we horen de verhalen over de terreur die tegen de bevolking wordt uitgeoefend.

Progressieve mensen binnen Oekraïne, socialisten en anarchisten, waaronder ook vluchtelingen uit Belarus en Rusland zelf, nemen actief deel aan de verdediging van het land. Niet omdat ze zulke grote fans zijn van de regering Zelensky, of omdat ze zulke nationalisten zijn, maar omdat het alternatief de overgave aan een totalitaire dictatuur is.

Deze progressieve krachten verdienen onze ondersteuning. Moreel, maar ook praktisch, met geld, noodzakelijke goederen, medische middelen en bescherming als kogelvrije vesten en helmen. En ja, ook met wapens!
Ik acht het misdadig om deze mensen het recht te ontzeggen om zich te verdedigen.

https://operation-solidarity.org/

Reactie van:

Vredesactivist

do, 04/14/2022 - 10:31

Rasskol wil dat we spierballen tonen die groter zijn dan de Russisch getoonde spierballen. Ik vraag me af of dat een heilzame weg is.
Het artikel geeft de juiste overwegingen waarom het leveren van wapens - de VS e.a. hebben er al ik weet niet hoeveel miljarden aan hardware en training tegenaan gegooid - op de lange termijn een kracht voor het goede zou betekenen. Bovendien is de verborgen premisse dat geweld goed is, zolang je er maar het meeste van toedient.
Natuurlijk moeten we mensen daar zoveel mogelijk steunen, maar een totalitaire dictatuur was er al. Oekraine is een keihard Pinochet-liberaal land waarin vakbonden worden bestreden, linkse partijen worden verboden en ook talloze linkse mensen zijn "verdwenen".
Met Oekraiense vlaggen zwaaien is voor ondeelbaar nationalisme pleiten. Ik zie linkse mensen de (neo)nazistische slogan Slava Ukrainii in de mond nemen. Wat een gotspe en een droevenis.
Niemand heeft het dan ook over de duizenden doden die in de Donbas onder de bevolking zijn gevallen en de kwaadaardige praktijken van de Oekraiense "anti-terreur operatie". Moeten we hen ook wapens sturen om zichzelf te verdedigen? Of laten we het maar zo?

Reactie van:

Раскол

vr, 04/15/2022 - 22:26

Het zou vredesactivisten sieren wanneer zij geen gebruik maakten van Russische propaganda.

Moeten wij de zogenaamde separatisten in de Donbas steunen met wapens? Mij dunkt dat die er wel genoeg hebben ontvangen van hun Russische broodheren, dus daar maak ik me bepaald geen zorgen om. We herinneren ons dat deze "onafhankelijkheidsstrijders" op gegeven moment zelfs de beschikking hadden over Buk-raketten waarmee je vliegtuigen neer kunt schieten ... Over proxy oorlogen gesproken!!!

Is Slava Ukraini een (neo)nazistische slogan? Oekraïense nationalisten maakten er al aan het begin van de twintigste eeuw gebruik van, dus ruim voordat er sprake was van nazisme, en sindsdien is de leus door uiteenlopende groepen gebruikt. U klinkt als de Russische geweldenaren die de Oekraïense cultuur en identiteit willen uitvagen.

Zijn er linkse mensen in Oekraïne "verdwenen"? Ik kan hier geen informatie over vinden, dus misschien kunt u bronnen geven voor zulke boude beweringen? Er verdwenen demonstranten die deelnamen aan de Maidan-opstand en er verdwijnen op grote schaal mensen in de gebieden die door Rusland bezet zijn. Linkse partijen die verboden zijn? Er is een elftal organisaties opgeheven dat overduidelijke banden had met de Russische agressor - wellicht een minder fraaie maatregel, maar één die je slechts kunt bediscussiëren in het licht van de huidige oorlogssituatie en de niet aflatende Russische campages om verwarring te zaaien.
Is Oekraïne een keihard Pinochet-liberaal land? Pinochet was een dictator die niet democratisch was gekozen. Als we luisteren naar progressieve mensen in Oekraïne zelf, horen we dat het een onvolkomen burgerlijke democratie is. Er was veel mis en zeer veel voor verbetering vatbaar, maar vergeleken met de totalitaire dictatuur in Rusland en de daar momenteel heersende etno-nazistische ideologie is het een klein paradijsje. Progressieve vluchtelingen uit Belarus en Rusland verblijven in Oekraïne, niet andersom!

De positie van LHBTQ-gemeenschappen was niet erg rooskleurig, maar de laatste jaren was het mogelijk om in Oekraïne Pride-marsen te organiseren zonder vervolgd te worden en met bescherming van de politie, in plaats van dat de politie door kerken opgejutte homofobe hooligans ondersteunde. Vergelijk dat met Rusland, waar de hoogste leider homovijandige argumenten gebruikte voor zijn veroveringsoorlog.
Volgens recente onderzoeken was er in Oekraïne minder antisemitisme dan in sommige andere Europese landen. Het blijft opmerkelijk dat zo'n "nazistisch" land een Joodse acteur tot president kiest en er zitten momenteel minder fascisten in het Oekraïense parlement dan in die van Nederland of België!

Ik ben geen pacifist, ik ben van mening dat mensen geweld kunnen gebruiken uit zelfverdediging, individueel en als groep, en om hun rechten op vrijheid, onafhankelijkheid en lichamelijke integriteit te beschermen. Ik heb respect voor het pacifisme van Einstein, die verklaarde:
"I did not say that I was an absolute pacifist, but rather that I have always been a convinced pacifist. While I am a convinced pacifist, there are circumstances in which I believe the use of force is appropriate – namely, in the face of an enemy unconditionally bent on destroying me and my people. ... I am a dedicated but not an absolute pacifist; this means that I am opposed to the use of force under any circumstances except when confronted by an enemy who pursues the destruction of life as an end in itself."

Oekraïne ziet zich geconfronteerd met een macht die het land wil wegvagen. Rusland wil helemaal geen neutrale bufferstaat, Rusland wil het land zelf controleren, inclusief de grondstoffen zoals kolen, olie en gas. Nota bene: de industrie om grondstoffen te winnen in Siberië is voor een groot deel gebouwd op permafrost en zakt momenteel door de klimaatverandering letterlijk weg in de blubber, dus heeft Rusland grote behoefte aan "alternatieven".

De bevolking van Oekraïne heeft recentelijk meermaals gevochten voor hun democratische rechten en vrijheden. Op de vraag of Oekraïeners zich willen verdedigen tegen de Russische invasie hebben zij zelf reeds luid en duidelijk een massaal antwoord gegeven. De vraag aan ons is, of wij hen daarbij ondersteunen of niet en of wij van zins zijn om hen met lege handen te laten vechten. Om die vraag te beantwoorden hoeven we niet te luisteren naar westerse pacifisten die slechts de argumenten van de Russische poetinistische propaganda echoën.

Reactie van:

Vredesactivist

do, 04/21/2022 - 08:31

Ach ja, een tegengeluid en daar is-ie al : de beschuldiging van Russische propaganda. Wat ik al zei: armoe en droevenis.

Geweld voor zelfverdediging, daar heb je geen problemen mee, behalve als dat geweld wordt gebruikt wordt door de verkeerde partij en de wapens worden geleverd door de officiële vijand. DoubleThink is nooit ver weg in dit soort stellingnames.

Dat witwassen van de invloed van extreem-rechts is een kwalijke zaak. Voter turn-out is geen goede maatstaf om invloed te bepalen en ook Israel heeft een joodse president die unverfroren militaire steun geeft aan allerlei extreem-rechtse regimes in bv Latijns Amerika. De invloed van ultranationalisme is zo dik gezaaid in de Oekraiense politiek, dat de sadistische bataljons die proberen politiek te worden, voor de kiezer niet eens meer interessant zijn.

Slava Ukrainii! werd gebruikt door ultranationalistische stromingen vanaf WOI, snel overgenomen door de OUN, daarom in 2014 weer door de extreemrechtse bataljons en ondertussen genormaliseerd. Een aanwijzing voor de richting die Oekraine breed is opgegaan.

Natuurlijk heb jij niet van de sadistische praktijken van al die bataljons gehoord. Noch van de verdwijningen van linkse opposanten.
https://www.pressenza.com/2022/03/witchhunt-in-ukraine-against-journalists-activists-and-left-wing-politician…

Ontkennen en schoonwassen en dan het tegengeluid propaganda noemen. Uitgekauwd, maar kennelijk erg efficient.

Reactie van:

Раскол

do, 04/21/2022 - 11:48

Opmerkelijk dat ik dergelijke verhalen over zogenaamde verdwenen linkse journalisten niet terug kan vinden in de berichtgeving van gevestigde mensenrechtenorganisaties als Amnesty en Human Rights Watch, maar wel uit de pen van een in Moskou gevestigde Oekraïense journalist die vooral een links Spaanstalig publiek in Latijns-Amerika blijkt te bedienen? (interessante titel: "El conflicto entre Ucrania y Rusia, no existe") Waar las ik ook alweer dat de Russische propaganda zich momenteel in eerste instantie richt op een rechts en conservatief publiek, behalve in landen waar links nog enige reële invloed heeft, zoals Latijns-Amerika? En hoe komt het toch dat dit "tegengeluid" rechtstreeks uit Moskou blijkt te komen?

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop