Activisme is geen terrorisme

Kritiek is er ook op het Openbaar Ministerie, dat lange tijd te laks zou zijn geweest bij de aanpak van illegale activiteiten van actiegroepen. In het bijzonder de dierenrechtenbeweging moet het ontgelden. Nadat op 5 september een demonstratie bij een nertsenfokkerij in Putten uit de hand liep, klonk opnieuw de roep om hard optreden tegen het Dieren Bevrijdingsfront (DBF) en aanverwante organisaties. Het bevrijden van nertsen bestemd voor de bontindustrie zou een vorm van terrorisme zijn. Aan Justitie de taak het als dusdanig te bestrijden.
Een groeiend aantal politici deelt deze mening en vindt dat dierenactivisme in de nieuwe terrorismewetgeving specifiek genoemd moet worden. Minister Donner van Justitie staat hier tot nu toe afwijzend tegenover. De CDA-minister betwijfelt of het nodig is. De huidige wetgeving zou al genoeg ruimte bieden voor stevig optreden. De AIVD telde sinds 1999 maar liefst 318 incidenten die verband hielden met dierenactivisme. Geen hiervan is opgelost en het politieonderzoek was in veel gevallen weinig diepgravend. Deze laksheid komt volgens Donner gedeeltelijk voort uit de brede sympathie waarop de dierenactivisten kunnen rekenen. Daarmee bevestigt de minister het rechts-populistische fabeltje dat de rechterlijke macht in Nederland ‘te links’ zou zijn.
Maar waar gaat het nu eigenlijk over? Hoewel de hetze in politiek en media anders doet geloven, maakte het DBF in dertig jaar van illegale acties nooit dodelijke slachtoffers of gewonden. En dat terwijl het Front de meest militante groepering is in Nederland op het gebied van dierenrechten. Een van de richtlijnen van het DBF betreft het ‘nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om mensen en dieren niet in levensgevaar te brengen’. De door de AIVD getelde incidenten betreffen zeker niet alleen brandstichting of intimidaties. De veiligheidsdienst rekende bijvoorbeeld ook bekladdingen en bedrijfsbezettingen mee; actievormen die zelfs rechtse politici toch moeilijk terroristisch kunnen noemen. Donner zelf erkent dat ook de radicalere actievormen niet onder de definitie van terrorisme vallen. De protesten richten zich immers alleen op mensen die direct betrokken zijn bij de vlees- en bontindustrie. Overigens nemen radicale acties als het loslaten van nertsen en brandstichting de laatste jaren in aantal af.
Het is niettemin waar dat er in het verleden sprake was van bedreigingen aan het adres van personen. Zo verscheen in het laatste nummer van het blad van de DBF ‘Supporters Groep’ een stukje met de titel Making it personal. De auteur roept op om individuen die werkzaam zijn in de vivisectie tot doelwit te maken. Afgezien van de morele bezwaren hiertegen, hebben juist de gebeurtenissen van de laatste maanden het failliet van dergelijke reacties aangetoond. Het - uiteraard onterechte - vereenzelvigen van Volkert met het dierenactivisme en de verhalen over bedreigingen hebben ertoe geleid dat de sympathie voor de dierenrechtenbeweging tanende is. Daardoor is het voor de huidige regering erg makkelijk om jaren van voorzichtige vooruitgang de nek om te draaien.
Dat laat onverlet dat rechtse politici het huidige repressieve klimaat gebruiken om oude wensen van bont- en vleeshouders te vervullen. Het lijkt bio-industriëlen als Wien van den Brink (LPF) en Annie Schrijer-Perik (CDA) vooral te doen om hun eigen achterban. Dat de acties voor dierenrechten een werkelijke bedreiging voor de rechtsstaat zouden vormen, zullen weinigen gelovigen. Daarnaast is het tegenwoordig voor politici sowieso makkelijk scoren met een stoere houding. Zelfs GroenLinks-kamerlid Van den Brand, toch niet afkomstig uit een partij met een grote achterban van veehouders, lijkt hierin mee te gaan. Hij noemde de acties ‘stuitend’ en zei te twijfelen aan de motivatie van de activisten.
De negenenveertig demonstranten die werden aangehouden in Putten zijn intussen op één na allemaal vrijgesproken. Enig verband tussen deze actie en het DBF kon het Openbaar Ministerie niet leggen. Het is de zoveelste zaak waarbij populistische politici zich bemoeien met de rechtsgang en met veel bombarie een debat aanzwengelen. Dat dit gebeurt over de ruggen van verdachten die later onschuldig blijken, lijkt hen niet te deren.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop