ANBI

1.Naam: Vereniging Socialistische Alternatieve Politiek, ook genoemd Socialistische Alternatieve Politiek, verkort aangeduid met SAP. Wij gebruiken de naam Grenzeloos vooral voor onze website en publicaties.

2.Fiscaal nummer: 8062.30.034

3.Postadres: Lombokstraat 40, 1094 AL  AMSTERDAM

4.Doelstelling: De SAP is een linkse, radicale, ondogmatische organisatie. SAP staat voor ecosocialisme, voor democratie, en feminisme. SAP bestaat uit een club actieve socialisten. Mensen die actief zijn in vakbonden, de klimaatbeweging, de anti-oorlogsbeweging, de solidariteitsbeweging met Palestina, de feministische en queer bewegingen, en de strijd voor een Ander Europa. 

De SAP is aangesloten bij de Vierde Internationale, een netwerk van socialistische partijen en organisaties die wereldwijd opkomen voor een socialistisch alternatief. Ons socialisme streeft ernaar een einde te maken aan ‘alle omstandigheden waarin de mens een onderworpen, geknecht en verminkt wezen is’ (Marx). Ons socialisme streeft naar een einde aan armoede en uitbuiting, aan vernietiging van het milieu, aan ondervoeding, aan uitsluiting en marginalisering, aan oorlog en onderdrukking, wereldwijd.

De middelen daarvoor zijn er. Een andere wereld is mogelijk als we radicaal durven te breken met het kapitalisme, met het economisch systeem waarin winst belangrijker is dan mensen en het milieu. Kapitalisme heeft in menselijk en ecologisch opzicht gefaald, daarom spreken wij van ecosocialisme. Radicale alternatieven zijn nodig. Wij hebben geen blauwdruk, maar wel de wil om de wereld te begrijpen en te veranderen, en een aantal uitgangspunten als basis voor een andere, meer democratische en sociaal en ecologisch leefbare wereld.

Voor de SAP is ecosocialisme onlosmakelijk verbonden met radicale democratie en zelfbeheer. De SAP strijdt voor een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen op alle gebieden zo groot mogelijk zijn. Een wereld waarin mensen zelf beslissen, ook – juist – op de werkvloer, en niet hun bazen, niet een politieke elite of de ‘wetten van de vrije markt’.

De SAP is een feministische organisatie. Dat betekent dat we opkomen voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en tegen de vrijheid beperkende, dominante, paternalistische genderrollen. Discriminatie is onaanvaardbaar. Wij komen daarom consequent op voor de emancipatie en bevrijding van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgenders, queers en iedereen die zich niet kan vinden in de heteroseksuele norm. De SAP staat voor een samenleving waar diversiteit gekoesterd wordt. Racisme, islamofobie en antisemitisme moeten worden bestreden. Migranten hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving en volledige democratische en sociale rechten. Zij verdienen solidariteit als ze worden aangevallen door racisten en rechtspopulisten.

5.Hoofdlijnen beleidsplan: De SAP streeft het realiseren van haar doelstellingen na door het onderhouden van een website onder de naam Grenzeloos, het uitbrengen van publicaties, het organiseren van bijeenkomsten, het leveren van een bijdrage aan bijeenkomsten van of publicaties van anderen en het financieel of anderzijds ondersteunen van organisaties met een zelfde doelstelling.

In het beleidsplan voor 2023 staat centraal het beheren van de Grenzeloos website, het organiseren van maandelijkse algemene vergaderingen, het deelnemen aan linkse samenwerkingsverbanden en het steunen van verwante organisaties in het buitenland.

6.Bestuursleden: Het bestuur van de SAP bestaat uit: Penningmeester: van Opzeeland, Jean Michel Secretaris: van den Heuvel, William Voorzitter: Marijnissen, Rob

7.Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding of beloning, er is geen directie en geen personeel. Voor bepaalde professionele diensten wordt er een vergoeding voor werkzaamheden betaald.

8.Activiteiten: Zie onder punt 5.

9.Financiële verantwoording:

 

Balans SAP-GZL 1 januari 2023
         
Saldo ING-SAP 2.326,02   Eigen vermogen 01-01-2023 18.002,62
Saldo ING-GZL 2.545,35      
Saldo ASN 13.131,25      
         
  18.002,62     18.002,62
         
Verlies en winst rekening SAP-GZL 2023
         
Donaties 7.001,24   Website 3.196,23
         
Verkoop boeken, brochures 6,00   Gebruik ruimtes en zaalhuur 2.250,00
      Diverse activiteitenkosten 37,00
      Kosten LV 122,14
      Kosten bank 445,48
         
Internationale projecten 600,00   Internationale projecten 10.850,00
         
      Resultaat -9.293,61
         
  7.607,24     7.607,24
         
Balans SAP-GZL 31 december 2023
         
Saldo ING-SAP 7.520,35   Eigen vermogen 01-01-2023 18.002,62
Saldo ING-GZL 1.188,66      
         
      Resultaat -9.293,61
         
  8.709,01   Eigen vermogen 31-12-2023 8.709,01
pagetoptoptop