Bestuursverkiezingen van de FNV zijn van belang voor de toekomst van ons allemaal

07.06.2021
Ger Geldhof

Op 11 en 12 juni zijn er bestuursverkiezingen binnen de FNV. Dan wordt er een nieuw hoofdbestuur gekozen door het nieuwe ledenparlement. Het hoofdbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB, Voorzitter, Algemeen Secretaris, Penningmeester en vier algemene DB-leden) en 10 algemeen bestuursleden. Lot van Baaren en Rob Marijnissen spraken met een aantal actieve kaderleden over hun voorkeur. Hier het eerste gesprek.

We leven in een tijd van extreme crises: een gezondheidscrisis die alles op zijn kop zet, een klimaatcrisis en een economische crisis met grote aanvallen op de positie van vrouwen, arbeidsmigranten en vluchtelingen en aantasting van democratische rechten.

Een wereldwijde klimaatcrisis bedreigt nu al de levens van veel mensen in de zuidelijke landen en op termijn de levens van iedereen. Er zit een regering aan te komen die zal proberen de rekening van de gezondheidscrisis, die nu al meer dan 80 miljard heeft gekost, grotendeels op ons af te wentelen. Ook de ondernemers die profiteren van de crisis en die overheidssteun binnen harken, leggen de rekening bij ons neer, want ze doen nu een aanval op de positie van werkenden: er is geen bereidheid tot een noodzakelijke loonsverhoging voor personeel van AH, er zijn ontslagen bij KLM, in de schoonmaakbranche en de horeca. En na corona weer terug naar normaal? Het zal lastig zijn het economisch niveau van 2019, van vóór corona, te bereiken.

Begin volgend jaar zal er een FNV-congres plaatsvinden waar het beleid voor de komende jaren mede zal worden vormgegeven.

Een aantal prominente kaderleden, waarvan het merendeel in het nieuwe ledenparlement zit, hebben we hierover naar hun mening gevraagd. Met name de vraag welke kandidaten het verschil kunnen maken in het verzet dat zal ontstaan en dat georganiseerd en gefaciliteerd moet worden vanuit de FNV. De volgende namen kwamen meerdere keren langs en waren duidelijk favoriet: Kitty Jong, Zakaria Boufangacha, Bart Plaatje, Bas van Weegberg en Petra Holster. Allen kandidaat voor het DB dat uit bezoldigde functies bestaat en daarmee veel gewicht heeft in het hoofdbestuur en waarvoor meer kandidaten zijn dan plekken. Dat wordt spannend. De rest van het hoofdbestuur bestaat uit kaderleden die zich kandidaat hebben gesteld en naar alle waarschijnlijkheid allemaal gekozen zullen worden, omdat er evenveel kandidaten zijn als functies. In het dagelijks bestuur zit ook de voorzitter Tuur Elzinga, die eerder door de leden is verkozen en die het opnam tegen Kitty Jong.

De voorkeur van Ger Geldhof gaat uit naar Kitty Jong en Zakaria Boufangacha. Ger Geldhof is al jaren lid van het ledenparlement en opnieuw gekozen vanuit de sector Overheid. Dit is zijn verhaal.

Ik ben absoluut een fan van Kitty Jong. Ze werd 4 jaar geleden als kaderlidgekozen als lid van het Dagelijks Bestuur en daarna binnen het DB gekozen tot vicevoorzitter. In de afgelopen 4 jaar heeft ze zich als DB-er vanaf het begin duidelijk uitgesproken en in de praktijk laten zien veel waarde te hechten aan het inzetten van leden en kaderleden. Ze doet echt haar best om de stem van de leden en kaderleden leidend te laten zijn in wat ze als bestuurder doet. Ze heeft samen met die (kader)leden veel bereikt en daardoor nooit grote problemen om haar voorstellen door het Ledenparlement goedgekeurd te krijgen. Het is niet voor niks dat ze bij de verkiezingen voor het voorzitterschap zo'n groot aantal stemmen heeft gehaald!

Ze is ook de drijvende kracht geweest achter een grensverleggende FNV- visienota over diversiteit en inclusie in relatie tot de moderne arbeidsmarkt. Daar wil ik graag wat meer over zeggen.

We hebben natuurlijk als vakbond de dure plicht om de bestrijding van discriminatie, institutioneel racisme, validisme, seksisme, uitsluiting en achterstelling onderdeel te laten zijn van onze strijd voor een rechtvaardige verdeling van arbeid en kapitaal, werknemersrechten en een menswaardige samenleving.

In de visienota wordt gesteld dat de FNV zich niet alleen vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid maar ook vanuit de noodzaak tot overleven moet inzetten voor een meer diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Daarvoor moet ook het personeelsbestand van de vakbond veel diverser worden, want dan kunnen we beter aansluiting blijven houden met de (veranderende samenstelling van de) Nederlandse bevolking. Daarvoor is het noodzakelijk dat we voor zo veel mogelijk mensen herkenbaar en zichtbaar blijven en dat mensen met een migratie-achtergrond, met een arbeidsbeperking, vrouwen en LHBTIQ+ personen zich echt vertegenwoordigd gaan voelen door de FNV en zich bij de FNV thuis voelen. Als de FNV erin slaagt om door het omarmen van diversiteit een meer inclusieve cultuur in al haar geledingen te realiseren, zal dat leiden tot meer diversiteit van leden, kaderleden en vertegenwoordigers in de besturen, raden en het Ledenparlement, en meer invloed in de haarvaten van de samenleving en dus tot meer vakbondsmacht. Iets wat de FNV in deze tijd van afnemende ledenaantallen meer dan goed kan gebruiken. Diversiteit en inclusie doen we er dus niet zomaar bij: het is hardcore vakbondswerk!

Het bestaansrecht van de brede vakbeweging (niet alleen arbeid en inkomen) wordt hiermee weer onderstreept. Ik word daar blij van. In een brede samenwerking met leden en kaderleden is deze visie onder verantwoordelijkheid van Kitty Jong tot stand gekomen en door een grote meerderheid van het Ledenparlement goedgekeurd. Mede daarom krijgt Kitty straks op 12 juni van harte mijn stem!

Wat vind jij van Zakaria Boufangacha?

Zakaria (38 jaar) werd 4 jaar geleden gekozen als lid van het Dagelijks Bestuur en kreeg daarin de portefeuille Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid. In het FNV bestuur is hij verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid, inkomensbeleid en 'arbeid en zorg'.

Zakaria is 'eigen kweek': hij werkt al vanaf 2007 bij de FNV en was daar achtereenvolgens consulent bij het juridisch adviescentrum, Organizer in de sector Handel (bij de distributiecentra van AH en Blokker), vakbondsbestuurder Burgerluchtvaart en bestuurder voor het Pensioenfonds KLM Grondpersoneel.

Hij krijgt mijn stem want het is voor het eerst dat de FNV een Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid heeft die echt gelooft in strijd en activisme. Al bij zijn verkiezing in 2017 gaf hij dat aan en ook dat de FNV in het offensief moet om de race naar beneden te stoppen. In de praktijk van de afgelopen vier jaar heeft hij dat ook waargemaakt. Door, wat nooit eerder gebeurde, het arbeidsvoorwaardenbeleid te coördineren op de looneis van 5% (de hoogste looneis ooit) en op de inzet voor meer vaste banen in plaats van flex en tegelijk ook te stellen dat de mensen die weinig verdienen er relatief meer op vooruit moeten gaan, omdat de inkomenskloof tussen mensen die meer en minder verdienen alleen maar is gegroeid. En natuurlijk de verhoging van het minimumloon naar 14 euro (de campagne Voor14) waar hij als DB-er stevig op heeft ingezet en grote betrokkenheid heeft getoond. Met succes, de politiek heeft dat breed erkend en het is wel zeker dat het minimumloon omhoog gaat. Of dat genoeg is zullen we nog moeten beoordelen. Zakaria heeft ook grote persoonlijke betrokkenheid getoond bij diversiteit. Vanuit zijn achtergrond is dat goed te begrijpen.

Aan te bevelen om te lezen is dit interview met Zakaria in het FD: Niet grappig, old boys die vragen: 'Moet ik nu op mijn tas letten?'

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.