Feminisme in de 21e eeuw

17.05.2013

Met haar uitspraak dat vrouwen teveel teren op de zak van hun man en zelf hun broek zouden moeten kunnen ophouden door te werken, heeft minister Jet Bussemaker heel wat tongen los gemaakt. Vanuit christelijke hoek krijgt ze het verwijt dat ze vrouwen wil dwingen hun gezin te verwaarlozen en dat ze vrouwen een schuldgevoel aanpraat. Anderen vinden haar opmerkingen hypocriet en stellen dat het verhaal over de eigen broek vooral een dekmantel is voor afbraak van allerlei voorzieningen. Bussemaker had beter een punt kunnen maken van de betaalbaarheid van kinderopvang, zegt voorzitter Corrie van Brenk van de Abvakabo FNV. Kortom het lijkt wel alsof we in een nieuwe discussie over het feminisme zijn terecht gekomen.

 

 

 

Corrie van Brenk

Wij kunnen dat alleen maar toejuichen. Ook al denken we dat die discussie beter in wat andere termen gevoerd kan worden dan carrièrefeministen aan de ene en de huilfeministen aan de andere kant. En wij vinden het helemaal niet erg als andere vrouwen of solidaire mannen af en toe een vrouw helpen haar broek op te houden. En dat komt goed uit want in juli wordt op het IIRE in Amsterdam voor de vierde keer een internationaal vrouwen seminar georganiseerd.

Daar komen geen carrièrefeministen noch huilfeministen, maar wat wij zouden omschrijven als strijdfeministen. Vrouwen uit verschillende delen van de wereld die actief zijn in revolutionair socialistische organisaties. Zij gaan zich buigen over de strijd voor vrouwenemancipatie in verschillende culturen en regio’s, vanuit verschillende sociale situaties, visies en vertrekpunten om zo elk eurocentrisme te overstijgen. En over Ecofeminisme: feminisme in het raamwerk van een ecosocialistisch project. Maar ook over de uitdaging van het feminisme binnen hun organisaties: hoe reageren we op seksisme, op pesterijen/geweld tegen vrouwen en op andere aspecten van vrouwenonderdrukking in onze eigen organisaties.

Er zijn inmiddels inschrijvingen vanuit: Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot Brittannië, Ecuador, Brazilië en Mexico. De betrokken vrouwen zijn thuis gewend om hun eigen broek op te houden en de eindjes aan elkaar te knopen. Maar een reis naar Amsterdam kost met name vanuit Latijns Amerika veel geld. Vanuit het IIRE wordt er zo veel mogelijk steun gegeven, maar het organiseren van een dergelijke bijeenkomst kost natuurlijk ook al veel en de fondsen van het instituut zijn beperkt.

Daarom doen wij een beroep op u.
U kan een storting doen op de bankrekening van de SOWS ,vermelding ‘vrouwen seminar’. Rekening nummer: 1039161 IBAN :NL55INGB0001039161 BIC: INGBNL2A

Het enige dat wij u in ruil beloven is dat we op deze site zo goed mogelijk verslag zullen doen van het daar besprokene. Meer informatie over het seminar op de site van het IIRE

Tags
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.