Honduras is verrot tot in de top

Een volledig onderzoek naar de moord op de inheemse Hondurese leider Berta Cáceres brengt niet alleen het verhaal achter haar moord aan het licht. Het biedt ook een blik op de door de VS gesteunde gemilitariseerde narcostaat, het Honduras van na de coup.[leestijd 15 minuten]

Tegen middernacht op 2 maart 2016 braken gewapende schutters in bij Berta Cáceres in La Esperanza, Honduras. Ze werd met drie kogels gedood. De Mexicaanse milieuactivist Gustavo Castro, die op bezoek was voor een workshop, deed alsof hij dood was nadat een kogel door zijn hand was gegaan en zijn oor had verminkt. Toen de moordenaars vertrokken, riep Berta om haar vriend, die zich haastte om haar vast te houden terwijl ze stierf.

In een nieuw boek van Verso, Who Killed Berta Cáceres? Dams, Death Squads, andan Indigenous Defender's Battle for the Planet, vertelt journaliste Nina Lakhani over de gebeurtenissen rond de moord op de beroemde leider van de beweging. Lakhani's onderzoek onthult in het boek, dat deels biografie en deels moordmysterie is, de enorme dimensies van de samenzwering om Berta te vermoorden, evenals de verontrustende vragen die de zaak blijven achtervolgen.

Berta kreeg internationale bekendheid na het winnen van de prestigieuze Goldman Environmental Prize in 2015. Maar ze was al haar hele leven radicaal. Berta nam deel aan de Hondurese nationale bevrijdingsstrijd van de jaren tachtig, verzette zich tegen de neoliberale hervormingen in het land in de jaren negentig en was een leider in de beweging tegen de staatsgreep in 2009 die president Manuel Zelaya ten val en de daaropvolgende autoritaire regimes aan de macht bracht. Ze bracht haar laatste dagen door met het verdedigen van inheems land en water tegen de aanleg van een hydro-elektrische dam in het Río Blanco-gebied in Honduras.

De centrale vraag, ‘wie heeft Berta Cáceres vermoord?', heeft verschillende antwoorden: er zijn de huurmoordenaars die de trekker hebben overgehaald, de bedrijfsbazen die opdracht gaven tot de aanslag, de narco-staat die frauduleuze industrieën bevorderde, en de imperialistische macht die de narco-staat overeind hield en zijn huurlingen trainde. Lakhani's kroniek over de dood van Berta is een ijzingwekkende aanklacht tegen de wereldwijde kapitalistische ontwikkeling en het geweld van zijn ongelijke patronen van accumulatie en onteigening, waarvan Berta een van de vele slachtoffers is.

Berta's strijd

Berta Cáceres kwam uit een lange rij van politieke dissidenten. Haar grootvader werd door de dictatuur in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw naar El Salvador verbannen; haar oudste broer was in de jaren zeventig van de vorige eeuw studentenleider en steunde de guerrillastrijders in El Salvador en Nicaragua clandestien tijdens de bevrijdingsstrijd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Berta ging samen met haar moeder, een vroedvrouw, op reis naar plaatselijke Salvadoraanse vluchtelingenkampen, waar ze medische hulp bood en clandestien berichten van guerrillacommandanten, die ze vaak thuis herbergden, overbrachten.

Berta werd zelf een militante studentenactiviste in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ze een opleiding tot onderwijzeres volgde. Op haar achttiende, slechts enkele weken na de geboorte van haar eerste kind, reisde ze samen met haar partner, Salvador Zúñiga, naar El Salvador om deel te nemen aan het guerrilla-offensief van november 1989. Lakhani's boek biedt een unieke blik op dit weinig bekende hoofdstuk van Berta's militante ontwikkeling: ze diende maandenlang bij het Farabundo Martí Nationaal Bevrijdingsfront (FMLN), grotendeels in niet-gevechts rollen in de logistiek en de gezondheidszorg, en keerde voor het einde van de oorlog verschillende keren terug naar El Salvador.

In 1993 richtten Berta en Salvador de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Raad van Volks- en Inheemse Organisaties van Honduras,  COPINH) op. Volgens Lakhani hebben de ervaringen van het echtpaar met de Salvadoraanse opstand hen ervan overtuigd dat de gewapende strijd geen haalbare strategie was voor hun beweging, maar ze omarmden wel militante directe acties om de winningsindustrieën te ontwrichten die de Lenca-gebieden verwoesten. Geïnspireerd door de Zapatistische opstand in Mexico in 1994, leidde COPINH demonstraties van inheemse gemeenschappen naar de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa.

De beweging, die al snel een nationale omvang kreeg, behaalde belangrijke overwinningen, zoals de ratificatie in 1995 van IAO-conventie 169 over inheemse zelfbeschikking, die het mogelijk maakte om beschermde inheemse gebieden aan te wijzen. COPINH speelde ook een belangrijke rol bij het herstel van de zichtbaarheid van en de trots op inheemse praktijken. ‘Sommigen stellen dat de grootste erfenis van Berta de rehabilitatie van de Lenca-cultuur is’, schrijft Lakhani, die door de kapitalistische Ladino-staat werd onderdrukt en verguisd.

Deze overwinningen kwamen zelfs voor toen de Verenigde Staten en haar internationale financiële aanhangsels neoliberale hervormingen in Honduras en in de hele regio doordrukten, waardoor het land nog meer open kwam te staan voor transnationaal kapitaal door middel van deregulering, privatisering en vrijhandelsakkoorden. De hervormingen hebben verdere strijd om land ontketend, omdat nieuw opgerichte bedrijven zich het inheemse grondgebied probeerden toe te eigenen om hydro-elektrische stuwdammen, Afrikaanse palmplantages en geprivatiseerde ‘handelsposten’ te bouwen.

Berta en Salvador gingen in 2000 uit elkaar, maar het duo bleef de organisatie jarenlang samen leiden, terwijl de inheemse en boeren-gemeenschappen vochten om hun grondgebied te verdedigen tegen roofbouw, ontginning en uitbuiting. Naarmate Berta's leiderschap zich ontwikkelde, ontwikkelde zich ook haar begrip van de relaties tussen de systemen van onderdrukking waar ze tegen vocht. Lakhani vertelt dat het de toenemende omarming van de feministische analyse en praktijk van Berta was die in 2013 een heftige splitsing binnen COPINH aanwakkerde, waarbij Salvador een stroming leidde die tot het oprichten van een nieuwe organisatie besloot.

Toen de democratisch gekozen president Zelaya werd verdreven in ‘een ouderwetse staatsgreep die werd beraamd door een machtige kliek van ultrarechtse zakelijke, politieke, religieuze en militaire spelers,' - een manoeuvre die werd ondersteund door het State Department van Clinton - bevonden Berta en haar kameraden zich vooraan in de strijd tegen de dictatuur.

Lakhani citeert Guillermo López Lone, een van de vele rechters die zonder scrupules werd ontslagen, omdat hij de staatsgreep veroordeelde: ‘De staatsgreep markeerde een tijd vóór en een tijd na [de staatsgreep] in het land. In eerste instantie dacht ik dat het een zet was tegen Mel [Zelaya], maar eigenlijk was het een politieke beslissing om het economische model uit te breiden en de winningsindustrieën uit te rollen die door zijn hervormingen werden bedreigd. Het congres plande de staatsgreep en keurde vervolgens de concessies goed. Iedereen die het model bedreigde moest een boodschap krijgen. Berta was een bedreiging voor het model.'

De dam

Lakhani wijst op de unieke geschiedenis van de heersende klasse in Honduras. Vergeleken met de geduchte oligarchieën van het naburige El Salvador en Guatemala waren de elitefamilies in Honduras relatief arm en tandeloos en ondergeschikt aan het buitenlandse kapitaal dat gedurende de hele twintigste eeuw grote delen van het grondgebied van het land domineerde. Pas tijdens de neoliberale herstructurering van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw breidde de lokale bourgeoisie, die grotendeels bestond uit immigranten-handelaren uit Europa en Palestina, zich uit tot de groeiende bedrijven van bedrijven industrieën van de maquiladoras mammoetboom-productie, de monocultuuren en het toerisme, en verwierf zo een belangrijke politieke macht.maquiladoras, monoculturen en het toerisme, en verwierf zo een belangrijke politieke macht.

In het grondstofrijke Bajo Aguán bijvoorbeeld, kwam de plaatselijke grootgrondbezitter Miguel Facussé Barjum naar voren als een belangrijke tegenstander van de inheemse en boerenbewegingen die in deze periode ontstonden. Facussé's vermogen werd opgebouwd in Dinant Chemical; hij verwierf een groot gebied in de Aguán voor de teelt van Afrikaanse palmen voor de productie van biobrandstoffen, waarbij hij inheemse en Garifuna-gemeenschappen van hun gemeenschappelijk land joeg door misleidende transacties, dubieuze juridische manoeuvres en regelrecht geweld en bedrog.

‘Deze giftige mix van ambitie, politieke connecties, opruiende tactieken en militaire allianties hielpen de Aguán te veranderen in een van de dodelijkste delen van het land’, schrijft Lakhani. ‘Het geweld werd aangewakkerd door de drang van het Westen naar ‘schone energie’.'

Met de staatsgreep werd een soort veiling van de natuurlijke hulpbronnen van Honduras geopend. Honduras was 'open voor zaken', zoals president Porfirio Lobo na de staatsgreep verklaarde. De meeste van deze concessies zijn op zijn best ondoorzichtig. Het volgen van het geld in Honduras is moeilijk, benadrukt Lakhani, en het is alleen vanwege COPINH's aandacht voor de Agua Zarca dam en de moord op Berta dat er iets bekend is over de deal.

In 2010 kwam er een licentie voor de dam als onderdeel van de vrijheid voor alle bedrijven na de coup. De gemeenschappen rond de heilige rivier Río Blanco in de overwegend Lenca-regio in het zuidwesten van Honduras zijn grotendeels zelfvoorzienende boeren. Zij riepen de steun van COPINH in, waarbij alle beschikbare institutionele kanalen werden gebruikt en directe actie werd ondernomen om de bouw te voorkomen.

Het project werd toegekend aan het bedrijf Desarrollos Energéticos SA (DESA) en werd gesteund door de oligarchische familie Atala. DESA is in 2009 opgericht met als enige doel de Agua Zarca-dam te bouwen; het bedrijf heeft het contract binnengehaald zonder de vereiste milieueffectrapportage uit te voeren en heeft zijn milieuvergunning gekregen zonder de vereiste vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de Lenca-gemeenschap te hebben gekregen, zoals vereist volgens de bepalingen van ILO 169. Nadat de bewoners in 2011 met 401 tegen 7 stemmen tegen het project hadden gestemd, gaf de plaatselijke burgemeester de vergunningen toch af.

Zoals Berta al lang vermoedde, kreeg het project financiering van de Wereldbankgroep, die, zoals Lakhani opmerkt, ‘een mandaat heeft om sociaal verantwoorde ontwikkelingsleningen te geven om de armoede te verlichten... Door ontwikkelingsgeld via lokale tussenpersonen te kanaliseren, lukte het de Wereldbank bijna om haar rol in Agua Zarca stil te houden’.

De bank van de Hondurese miljardair Camilo Atala Faraj, Ficohsa Honduras, heeft van de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank vele miljoenen dollars aan leningen ontvangen en lijkt indirect in het project te hebben geïnvesteerd. Lakhani spoorde een lening op van Ficohsa Honduras aan de meerderheidsaandeelhouder van DESA die naar het bedrijf werd gekanaliseerd. Ficohsa is niet als enige verantwoordelijk voor de bloedplas rond het DESA-project. De Dinant Corporation van Miguel Facussé is een belangrijke klant en is beschuldigd van het gebruik van particuliere en openbare veiligheidsdiensten als huurlingen voor het vermoorden van boeren-leiders in de regio Bajo Aguán. Deze en vele andere zaken maken de financiële organisatie tot een dubieuze partner voor de ontwikkeling van de gemeenschap, maar dat heeft de Wereldbank nooit tegengehouden. De IFC openbaarde haar aandeel in Ficohsa pas na de moord op Berta.

David Castillo, een op de Amerikaanse militaire academie West Point afgestudeerde sluwe handelaar, was een van de zestien mensen die in 2019 werden aangeklaagd voor corruptie, als onderdeel van een massale fraudeoperatie in verband met het damproject. Hij gebruikte volmachten om DESA te ontwikkelen en lucratieve contracten te sluiten met zijn werkgever, het openbare energiebedrijf. Castillo's naam is verbonden aan een aantal bedrijven met lucratieve ‘schone’ energiecontracten met de Hondurese overheid, en veel van zijn branchegenoten hebben bewezen banden met de drugshandel; deze contracten werden routinematig veiliggesteld door middel van fraude en corruptie, met inbegrip van steekpenningen in contanten van de georganiseerde misdaad aan de na de coup aangetreden president Lobo.

Douglas Geovanny Bustillo, president van het Congres, diende, na een achttienjarige carrière in het leger waarbij hij onder meer een Amerikaanse opleiding kreeg aan de School of the Americas, als hoofd van de beveiliging van Lobo’s DESA. Bustillo ‘zette onmiddellijk zijn vaardigheden op het vlak van militaire inlichtingen in om een aantal informanten in de gemeenschappen te selecteren en in te zetten’. Het bedrijf werd geholpen door militaire bataljons, die vanaf DESA-terrein opereerden, waardoor de grens tussen de staat, het privékapitaal en de georganiseerde misdaad verder vervaagde.

In 2013 steunde COPINH de gemeenschap door maandenlang een wegversperringskamp in stand te houden, waarbij de demonstranten soms met dodelijk geweld werden geconfronteerd door openbare en particuliere veiligheidstroepen die op het terrein waren gestationeerd. In die herfst werd Berta veroordeeld op basis van valse beschuldigingen voor schade aan DESA-apparatuur en ging ze ondergronds.

Opstandsbestrijding

Lakhani herleidt de opstandsbestrijding van DESA naar de door de VS gesteunde anticommunistische doctrine die de regio tijdens de burgeroorlogen van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw verwoestte: ‘De VS, met zijn psychologische oorlogshandboeken, folterhandleidingen en doodseskaders, veranderde Midden-Amerikaanse legers in goed georganiseerde moordmachines,' schrijft ze. De machine richtte zich op zogenaamde ‘subversieven’: van guerrillastrijders tot nonnen, priesters en catechisten die zich met sociale gerechtigheid bezighielden; organizers van vakbonden; radicale studenten; en boeren.

Lakhani vertelt de geschiedenis die Honduras meer dan een eeuw lang aan het Amerikaanse kapitaal heeft gebonden. Toen massale stakingen van plantagearbeiders in het midden van de eeuw de bananenexportindustrie bedreigden, tekende Honduras in 1954 een militaire bijstandsovereenkomst die ‘de VS machtigde om Honduras als een militaire satelliet te behandelen’, op basis waarvan de CIA datzelfde jaar haar bekende staatsgreep tegen de democratisch gekozen hervormingsgezinde president Jacobo Árbenz in Guatemala zou plegen. Een behendige combinatie van onderdrukking en hervorming deed de bloeiende boerenbeweging in Honduras de kop opsteken, terwijl Guatemala in een veertig jaar durende burgeroorlog belandde.

Ronald Reagan's ambassadeur John Negroponte, ‘een ijverige anticommunistische actiefiguur’ en Vietnam-veteraan, hield in de jaren tachtig van de vorige eeuw toezicht op de opstandsbestrijding in Honduras. Terwijl de militaire hulp aan het land omhoogschoot, ‘kreeg de VS de vrije hand over Hondurees grondgebied in ruil voor dollars, trainingen in op marteling gebaseerde ondervragingstechnieken en stilte’. Onder Negroponte's toezicht werd Honduras het belangrijkste toneel voor de illegale Amerikaanse paramilitaire Contra-oorlog tegen de Sandinistische revolutie in Nicaragua, een clandestiene onderneming van duizelingwekkende verdorvenheid die drugshandelaars, huurlingen en dictators van over de hele wereld in dienst nam. De de-facto militaire bezetting van het land was een belangrijke factor in de onderdrukking van de Hondurese opstanden in deze periode.

De Verenigde Staten richtten in de nasleep van de Sandinistische overwinning in 1979 de Hondurese Special Forces op. Deze elitetroepen en hun regionale tegenhangers specialiseerden zich in Amerikaanse anti-oproermethoden, vaak getraind aan de School of the Americas of het US Regional Military Training Center Bajo in Aguán in Honduras. Na de Koude Oorlog vormden deze veiligheidsstructuren de basis van de repressieve krachten die, diep verweven met de georganiseerde misdaad, in toenemende mate dienden als huurlingen voor het kapitaal.

In het begin van de jaren 2000 runde de Hondurese politie doodseskaders die zich richtten op beginnende straatbendes, die aan het begin van het proces van massale deportatie grotendeels uit de Verenigde Staten werden geëxporteerd. In het kielzog van de staatsgreep werden de anti-opstandstactieken die uit de vuile oorlogen waren geërfd, in toenemende mate ingezet tegen dissidenten als Berta en organisaties als COPINH. Inderdaad, de moord op Berta ‘droeg de kenmerken van een speciale operatie die door de militaire inlichtingendienst werd gesteund’.

Het onderzoek

Het duurde meer dan twee jaar van bittere strijd om tot een vonnis te komen in de moord op Berta, en meer dan drie jaar voordat de daders werden veroordeeld.

Berta werd op 5 maart 2016, op haar vijfenveertigste verjaardag, begraven. Aanvankelijk probeerden de Hondurese autoriteiten Aureliano Molina, een ex-vriend van Berta en lid van COPINH, in de val te lokken en verantwoordelijk te stellen voor de moord. Op 7 maart werd Gustavo Castro, die de aanslag nauwelijks had overleefd, op het vliegveld door de politie verhinderd om terug te keren naar Mexico en gedwongen om een maand lang in Honduras te blijven. Terwijl ambtenaren een 'crime passionel' hypothese in mekaar zettenochten, volgde de leiding van DESA het onderzoek op de voet en ontving zij regelmatig rapporten van de politie.

Maar Molina's alibi bleek waterdicht. Terwijl de internationale aandacht toenam, bood de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens aan om een team van onderzoekers naar Honduras te sturen; president Juan Orlando Hernández weigerde. Onder enorme druk viel het autoritaire regime van Hernández uiteindelijk de kantoren van DESA in Tegucigalpa binnen en werden er in de loop van enkele maanden acht arrestaties verricht: Douglas Bustillo, van 2013-2015 hoofd beveiliging van DESA, en Sergio Rodríguez de manager van DESA voor de gemeenschappen en het milieu; Mariano Díaz, een in de VS opgeleide majoor van de Special Forces die betrokken is bij een lopend onderzoek naar drugshandel; voormalig legerkapitein Edilson Duarte Meza en zijn tweelingbroer Emerson; voormalig sergeant van de Special Forces Henry Hernández; en twee lokale nietsnutten, Elvin Rápalo Orellana en Óscar Torres.

Het onderzoek van de staat was vaag, vooral waar het gaat om de bron van de orders om Berta te vermoorden. De aanklagers hebben vijfendertig keer geweigerd om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen om informatie te delen met de advocaten van de familie: ‘De weigering om bewijs te delen voedde de vrees van de familie dat de autoriteiten de echte criminele meesterbreinen beschermden, en misschien zelfs hun politieke beschermers.' Onderzoekers ingehuurd door Berta's familie gaven DESA-directeuren Daniel Atala en David Castillo, samen met het hoofd van de beveiliging van het bedrijf en de in de VS opgeleide ex-agent Jorge Ávila, aan als de meesterbreinen.

Kort voor de hoorzitting tijdens het vooronderzoek kondigde de procureur-generaal aan dat ‘belangrijk bewijsmateriaal van experts, waaronder ballistiek, telefoon- en computeranalyse en financiële rapporten, niet konden worden gedeeld omdat ze nog steeds niet volledig waren of in sommige gevallen zelfs nog niet waren begonnen’.

Berta's familie verzocht om de grootste aandeelhouders en het personeel van DESA op te roepen om te getuigen, evenals de politiecommandant die contact had met DESA tijdens de COPINH-protesten, maar de verzoeken werden afgewezen, net als alle andere getuigen-deskundigen die ze voorstelde:

De familie presenteerde de moordzaak als de grote finale van een op inlichtingen gebaseerde terreurcampagne tegen Berta Cáceres en COPINH, die alleen goed begrepen kon worden door de hele criminele structuur te identificeren en de rol te definiëren die elke persoon en elk agentschap voor, tijdens en na de moord speelde. Maar de rechtbank beperkte de aandacht tot de moord als een geïsoleerde aanval door personen die niet met elkaar verbonden waren. Met andere woorden, de rechtbank besloot alleen de lezing van de staat te volgen.

Het proces, dat in september 2018 zou beginnen, werd vertraagd door het verzoek van de familie tot wraking van de rechters, met als argument dat er sprake zou zijn van obstructie, nalatigheid en plichtsverzuim: ‘Met deze rechters is gerechtigheid duidelijk onmogelijk,’ vertelde Berta's dochter Bertita aan de pers. De wraking werd afgewezen. Toen de procedure in oktober werd hervat, verboden de rechters de advocaten van de slachtoffers om deel te nemen, zodat alleen de openbare aanklagers de zaak nog konden bepleiten. Berta's familie en COPINH boycotten het proces en traden alleen op als getuigen.

DESA-medewerkers Sergio Rodríguez en Douglas Bustillo werden samen met majoor Mariano Díaz Chávez en zijn voormalige ondergeschikte, ex-sergeant Henry Hernández, beschuldigd van het plannen van de aanslag. Óscar Torres, Elvin Rápalo Orellana en Edilson en Emerson waren de vermeende huurmoordenaars. Uiteindelijk getuigde alleen Hernández tijdens het proces. Hij beschuldigde Rápalo ervan BBerta's moordenaar te zijn en wees Torres aan voor het neerschieten van Gustavo, die de beschuldiging bevestigde en Torres op de foto van de nacht van de aanslag herkende. Edilson bestuurde de vluchtauto. Emerson, zijn tweelingbroer, was er niet bij betrokken.

De aanklager heeft nooit de moeite genomen om een theorie voor te stellen over hoe deze criminele structuur in elkaar zat. Gustavo Castro werd verhinderd om terug te keren om te getuigen tegen zijn aanvaller. De meest beruchte DESA-informant en -huurling getuigde tijdens het proces, maar werd niet ondervraagd door de aanklagers. De kogels die Berta doodden kwamen overeen met een pistool in Emerson's bezit, maar het pistool van Gustavo's schietpartij is nooit gevonden. De kogels die bij Edilson thuis werden ontdekt, zijn nooit getest en het wapen is ook niet in het bezit van Díaz gevonden.

De lezing van de zaak door  de staat, was gebaseerd op locatiegegevens en WhatsApp-berichten die uit de mobiele telefoons van de verdachten afkomstig waren. De berichten onthulden regelmatige betalingen aan informanten en samenzweerders, evenals een mislukte moordpoging op 5 februari, gecoördineerd door Díaz met Hernández met een ingehuurde schutter. Met name de telefoon van Díaz werd al afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar drugshandel, maar de autoriteiten hebben die informatie nooit ingezet in het lopende moordcomplot.

Uiteindelijk werd Emerson vrijgesproken; de andere zeven verdachten werden veroordeeld voor moord en kregen  meer dan dertig jaar gevangenisstraf. Op de tweede verjaardag van de moord op Berta werd David Castillo gearresteerd, maar op het moment van dit schrijven was zijn moordproces nog aan de gang.

Dodelijke ontwikkeling

Lakhani's onderzoek geeft een kijkje in de gemilitariseerde narco-staat van na de coup in Honduras, of wat ze een 'criminele' of 'maffia-staat' noemt. Het Agua Zarca project is slechts één voorbeeld van de hechte en duistere samenhang van internationale ontwikkelaars, energiereuzen, staatshoofden en georganiseerde misdaad als de voorhoede van de hedendaagse kapitalistische groei.

De verrotting gaat helemaal tot aan de top: president Lobo's zoon verhandelde cocaïne voor de criminele groep Cachiros, die geld witwaste via dekmantelbedrijven die vervalste contracten met de regering bemachtigden. De vrouw van Lobo werd op een zeldzaam moment in Honduras gevangen gezet voor het verduisteren van honderdduizenden aan publieke middelen. De broer van zijn opvolger, Tony Hernández, werd in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugs- en wapenhandel.

In het proces in New York tegen El Chapo Guzmán wordt beweerd dat president Juan Orlando Hernández miljoenen aan campagnedonaties heeft ontvangen van drugshandelaren in ruil voor toestemming om in het land te opereren. Na twee frauduleuze verkiezingen blijft hij aan de macht.

'Het is niet duidelijk wat er nodig is om de Amerikaanse regering niet langer een onwettige regering te laten steunen die wordt beschuldigd te opereren als een narco-staat', aldus Lakhani.

Tegelijkertijd onthult het boek de gruwelijke gevolgen van deze realiteit op microschaal. Door het omkopen van informanten, het coöpteren van verarmde boerenleiders en het zaaien van terreur en wantrouwen, liet het DESA-megaproject in zijn kielzog een verscheurde gemeenschap achter. Het proces was verre van rechtvaardig, hoewel het een ongekende uitdaging betekende voor de heersende straffeloosheid.

Lakhani maakt duidelijk dat de tragedie in Honduras geen verstoring van het ontwikkelingsproces is. Voor de Wereldbank en de Amerikaanse ambassades over de hele wereld zijn het de aanvaardbare kosten van het zakendoen.

Maar Berta's erfgenamen zijn talrijk. Ze vechten op wat Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel Aldana Cohen en Thea Riofrancos de 'extractieve grenzen' noemen, en vechten voor gedekoloniseerde, feministische, ecologische, antikapitalistische alternatieven voor ons dystopische heden. 'Ze probeerden ons te begraven,' gaat het Latijns-Amerikaanse gezegde. 'Ze wisten niet dat we zaden waren.'

Dit artikel stond op de website van Jacobin. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop