Maak een einde aan het systeem van privé-octrooien! Voor een farmaceutische industrie onder controle van de bevolking en een vrij, universeel en publiek vaccinatiesysteem

Dankzij een enorme wetenschappelijke inspanning, gebaseerd op internationale samenwerking en historische bedragen aan overheidsgeld, heeft de mensheid in minder dan een jaar verschillende doeltreffende vaccins tegen covid-19 kunnen ontwikkelen.

Dit grote succes zou echter volledig overschaduwd kunnen worden door de hebzucht van de farmaceutische industrie. In een zo kritieke situatie als de huidige, moet het uitzonderlijke karakter van de maatregelen die van de meerderheid van de bevolking worden geëist, ook gelden voor de particuliere farmaceutische bedrijven en hun permanente zucht naar winst. De opschorting van de octrooien op het covid-19-vaccin moet een prioriteit en een eerste stap zijn.

Maar daar mag het niet bij blijven. Initiatieven zoals COVAX of C-TAP hebben jammerlijk gefaald, niet alleen omdat ze ontoereikend zijn, maar vooral omdat ze het falen weerspiegelen van het huidige systeem van mondiaal bestuur waarin rijke landen en multinationals, vaak in de vorm van stichtingen, proberen de wereldorde naar hun hand te zetten. Filantropie en ontluikende publiek-private initiatieven zijn niet het antwoord. Ze zijn dat nog minder in het licht van de huidige mondiale uitdagingen in een wereld die wordt gedomineerd door staten en industrieën die uitsluitend door marktkrachten worden gedreven en op zoek zijn naar maximale winsten.

De gezondheidscrisis is nog lang niet opgelost. Het kapitalistische systeem en het neoliberale beleid hebben in alle stadia aan het roer gestaan. Aan de basis van dit virus ligt de ongebreidelde transformatie van de relatie tussen de menselijke soort en de natuur. De ecologische crisis en de gezondheidscrisis zijn nauw met elkaar verweven. Dezelfde roofzuchtige neoliberale logica heeft de gevolgen van beide verergerd door op de crises particuliere en concurrerende management beginselen toe te passen. Het resultaat is veel meer ongelijkheid, veel meer lijden en veel meer doden in naam van de belangen van een kleine groep bevoorrechten.

De pandemie heeft gevaarlijke tendensen, sociale kloven en multidimensionale verschijnselen die we al tientallen jaren waarnemen en waar de arbeidersklasse en vooral vrouwen en geracialiseerde mensen het meest onder te lijden hebben, versneld en verdiept. Vrouwen vormen de meerderheid van de gezondheidswerkers die in de frontlinie van de pandemie staan, maar ook van degenen die het leven in stand houden tegenover de bezuinigingen op publieke voorzieningen en sociale rechten, waarvan zij de eerste slachtoffers zijn.

Een goede gezondheid en toegang tot gezondheidszorg en tot vaccinaties zijn universele mensenrechten. Vaccins moeten dan ook worden beschouwd als wereldwijde publieke voorzieningen. Om hun universele toegankelijkheid te waarborgen, is het noodzakelijk en dringend om de octrooien op te schorten. Deze maatregel moet vergezeld gaan van mechanismen voor de nationalisering van particuliere farmaceutische bedrijven en een krachtige investering in de ontwikkeling van een publieke farmaceutische industrie in alle landen. Er moeten doortastende maatregelen worden genomen om de productie en distributie van vaccins door de overheid te laten plannen, waarbij de plaatselijke productiecapaciteit waar mogelijk wordt ontwikkeld en in andere gevallen wordt aangevuld met bindende internationale solidariteit.

Net zoals virussen geen grenzen kennen, mag de bestrijding ervan er ook geen hebben. Gezondheids-chauvinisme is een ander gezicht van de reactionaire voorkeurstendens die de wereld overspoelt. De volkeren van het Zuiden moeten op voet van gelijkheid met de rest van de wereldbevolking toegang hebben tot vaccins. Wij juichen de inspanningen toe die Cuba zich getroost om vaccins en behandelingen tegen de pandemie te ontwikkelen met de bedoeling de resultaten ter beschikking van de mensheid te stellen. Mondiale uitdagingen zoals een pandemie vereisen passende mondiale antwoorden.

Het commerciële bedrijfsleven, het blinde vertrouwen in de markt en het streven naar winst zijn onverenigbaar gebleken met het welzijn van de mensheid. Gezondheid is geen handelswaar. Economisch herstel mag niet ten koste gaan van de gezondheid of van de rechten van de meerderheid. We moeten kiezen: kapitaal of leven. We moeten snel en krachtig handelen, een wereldwijde strategie van gelijke toegang en universele garantie tot gezondheidszorg van hoge kwaliteit creëren.

Om al deze redenen eisen wij

- De opschorting van privé-octrooien op alle technologieën, kennis, behandelingen en vaccins met betrekking tot covid-19;

- De opheffing van bedrijfsgeheimen en de publicatie van informatie over de productiekosten en de gebruikte overheidsinvesteringen, op een duidelijke en publiek toegankelijke manier;

- Transparantie en publiek toezicht in alle stadia van de ontwikkeling van vaccins;

- Universele, vrije en open toegang tot vaccinatie en behandeling;

- De onteigening en socialisering onder controle van de bevolking van de particuliere farmaceutische industrie als basis voor een universeel volksgezondheidsstelsel dat de productie van generieke behandelingen en geneesmiddelen bevordert;

- Meer overheidsinvesteringen en -budgetten voor het beleid inzake volksgezondheid en gemeenschapszorg, met inbegrip van meer personeel, hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden in deze sectoren;

- De invoering van belastingen op rijkdom (vermogen en inkomen van de rijkste 1%) om de bestrijding van de pandemie te financieren en te zorgen voor een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame uitweg uit de verschillende crises van het mondiale kapitalisme;

- De opschorting van schuldaflossingen voor de duur van de pandemie en de kwijtschelding van onrechtmatige schulden en schulden die zijn aangegaan om de strijd tegen het virus te financieren.

Deze verklaring, ondertekend door ruim 250 organisaties van over de hele wereld wordt vandaag (18 mei) in een groot aantal landen in een veelheid aan talen op verschillende media gepubliceerd. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Lijst van ondertekenaars

Intercontinental organisations :

Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM) international network www.cadtm.org;

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate power and Stop Impunity https://www.stopcorporateimpunity.org/;

Global/Glocal Network for Quality Education Red global/Glocal por la calidad educativa https://redglobalcalidaded.wixsite.com/redglobalcalidadeduc/integrantes;

International Association of Health Policy https://iahponline.wordpress.com/;

International Peoples’ Assembly (IPA) https://twitter.com/asambleapueblos;

Labour Network of Solidarity and Struggles ://www.laboursolidarity.org/;

People’s Dialogue (south-south network) https://www.peoplesdialogue.org/about/;

People’s Health Movement (PHM) https://phmovement.org/;

The Agora of the Inhabitants of the Earth https://agora-humanite.org/;

Transnational Institute https://www.tni.org/en/transnational-institute

World Social Forum Reflection Group https://www.foranewwsf.org/;

World March of Women https://marchemondiale.org/

Europe :

International organisations

CADTM Europe (Belgium, France, Italy, Greece, Luxembourg & Switzerland

European Network against Commercialisation of Health and Social Protection http://europe-health-network.net/

Austria:

Latin America Information Group Informationsgruppe Lateinamerika https://lateinamerika-anders.org/

Institute for Intercultural Research and Cooperation https://www.latautonomy.com

Zéro covid-# Convention Avenir

Belgium:

A CONTRE-COURANT http://a-contre-courant.be/

ATTAC Wallonia-Brussels https://wb.attac.be/

CADTM Belgium http://www.cadtm.org/Francais

CEPAG https://www.cepag.be/

CETRI - Centre tricontinental, Belgique, www.cetri.be

Cultural Presence and Action Présence et Action Culturelles https://www.pac-g.be/

Forum North South Forum Nord-Sud

General Labour Federation of Belgium Wallonia Fédération Générale du Travail de Belgique(FGTB) wallonne https://www.fgtb-wallonne.be/

Fonds Ernest Mandel (Belgique) https://www.facebook.com/Ernest-Mandel-Fonds-1952230961709990/

Formation Léon Lesoil (Belgique) http://formationleonlesoil.org/

National Employees’ Centre Centrale Nationale des Employés (CNE-CSC) https://www.lacsc.be/cne

Struggle for health La Santé en Lutte https://lasanteenlutte.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697504866

Walloon Anti-Poverty Network (RWLP) Réseau wallon de lutte contre la pauvreté

Bosnia-Herzegovina:

Association for Culture and Art CRVENA in Sarajevo https://crvena.ba/

Czech Republic:

Prague Spring 2 - Network against right wing extremism and populism - https://www.facebook.com/praguespring2/

England:

Zéro Covid (England & Wales) https://zerocovid.uk

France :

AITEC;

Appel Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. Réquisition !
https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339/;

Association for Employment, Information and Solidarity (APEIS) Association pour l’emploi l’information et la solidarité https://www.apeis.org;

Association INDECOSA-CGT https://indecosa.fr/a-propos/;

Citizens’ Science Association Association Sciences Citoyennes https://sciencescitoyennes.org/;

ATTAC;

Cedetim;

Cerises la coopérative ceriseslacooperative.info

CGT Sanofi https://www.facebook.com/sanoficgt/

Collective of employees in Anti-Sanofric struggle Collectif des salariés en lutte Anti-Sanofric https://www.facebook.com/LesSanofi;

Copernicus Foundation Fondation Copernic http://www.fondation-copernic.org/

Democratic Kurd council in France Conseil démocratique kurde en France (anciennement: Fédération des Associations Kurdes en Francehttps://cdkf.fr/a-propos/;

Emergency Workers Collective Collectif Inter-Urgences https://www.interurgences.fr/;

Fédération SUD chimie -Solidaire, unitaire et démocratique- https://sud-chimie-solidaires.org;

France Amérique Latine (FAL) : https://www.franceameriquelatine.org/;

Henri Pézerat Association(health, work, environment) Association Henri Pézerat (santé, travail, environnement) https://www.asso-henri-pezerat.org/;

Ipam;

Medicines Common Good Médicament Bien Commun http://medicament-bien-commun.org/;

National convergence of collectives for the defence and development of public service Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics https://www.convergence-sp.fr/;

Observatory of Transparency in Medicines Policies (OTMeds) Observatoire de la Transparence dans les politiques du médicaments https://www.facebook.com/OTMeds/;

“Our Health in Danger” Collective Collectif « Notre Santé en Danger »;

People’s Health Movement France;

Revue Inprecor http://www.inprecor.fr/home;

Sud santé-sociaux http://www.sudsantesociaux.org/;

The University of the Common Good of Paris L’Université du Bien Commun de Paris https://www.facebook.com/Université-du-bien-commun-2187371374822819/;

Union Syndicale de la Psychiatrie uspsy.fr;

Union of General Medicine Syndicat de la Médecine Générale https://smg-pratiques.info;

Union syndicale Solidaire https://solidaires.org/;

WOS/agence des hypothèses https://wos-agencedeshypotheses.com;

Zero Covid Solidaire https://www.facebook.com/Zéro-Pandémie-Solidaire-113278857470238/?ref=page_internal;

Greece :

Expel Racism Initiative https://www.kar.org.gr/;

Initiative of Healthcare Workers for a Public Health - People’s Right - Social Good ΠρωτοβουλίαΥγειονομικώνγιαμίαΔημόσιαΥγεία – λαϊκόδικαίωμα – κοινωνικόαγαθό;

Naturefriends Greece https://www.naturefriends.gr/;

Solidarity for All (Athens Greece) https://www.solidarity4all.gr/;

Sunday Immigrants School https://www.ksm.gr/;

Women’s Rights Organisation (TO MOV) ΟργάνωσηΓυναικείωνΔικαιωμάτωνΤΟV tomov.gr

Hungary :

ATTAC Hungary http://www.attac.hu/

Ireland :

Campaign for an All Ireland National Health Service https://www.facebook.com/CampaignAINHS/

Italy :

ATTAC Italy https://www.attac-italia.org/

CADTM Italy http://italia.cadtm.org/

Portugal :

Amílcar Cabral Development Intervention Centre (CIDAC) Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral www.cidac.pt

Slovenia :

Institut Mirovni https://www.mirovni-institut.si/en/ (Slovenia)

Spain :

Andalusian Workers Union Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) https://www.facebook.com/SindicatoSAT;

ATTAC Spain https://attac.es/;

Audit of the Health Care Debt (Health debt) Auditoria de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) https://auditasanidad.org/;

Basque Workers Solidarity (ELAEuskal Langileen Alkartasuna https://www.ela.eus/es;

Citizen’s Audit Platform on Debt Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda https://auditoriaciudadana.net/;

Coordination Against the Privatisation of Health Care Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad https://www.casmadrid.org/

Ecologists in Action Ecologistas en Acción https://www.ecologistasenaccion.org/;

Galician Inter-Union Confederation Confederación Intersindical Galega (CIG) https://www.cig.gal/;

Health Workers’ Assembly Movement Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad(MATS) https://mats-sanidad.com/;

Langile Abertzaleen Batzordeak Workers Union (LAB) Basque country https://www.lab.eus/es/

Multinational Observatory in Latin America Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) https://omal.info/;

Navarra Health Platform Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma http://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/ https://www.facebook.com/Plataforma-Navarra-de-Salud-Nafarroako-Osasun-Plataforma-462069400539481/

Valencian Union Confederation Intersindical Valenciana (País Valencià) https://intersindical.org/

Switzerland :

CETIM https://www.cetim.ch/

MultiWatch https://multiwatch.ch/

World March of Women

Zéro covid

Africa

International organisations :

African Alliance WoMin. https://womin.africa/;

CADTM Afrique;

North African Network for Food Sovereignty https://www.siyada.org/ar/;

Pan African Association for literacy and Adult Education https://www.adeanet.org/fr/association-panafricaine-d-alphabetisation-et-d-education-des-adultes-paalae;

Réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire https://www.siyada.org/ar/;

Rural Women’s Assembly Southern Africa https://ruralwomensassembly.wordpress.com/ https://ruralwomensassembly.wordpress.com/

Democratic Republic of Congo :

CADTM Lubumbashi

Kenya :

Kenyan Peasants League www.kenyanpeasantsleague.org

Kenya Debt Abolition Network

Morocco :

Moroccan Association for Human Rights Association marocaine des droits humains (AMDH): http://amdh.org.ma/;

ATTAC CADTM Morocco https://attacmaroc.org/;

Democratic labour organisation Organisation démocratique du travail

Moroccan Network for the Defence of the Right to Health and the Right to Life Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie

Southern Alternatives Forum Forum des alternatives Sud https://www.e-joussour.net/fr/

Senegal :

Pan African Education for Sustainable Development NGO (PAEDD) La Panafricaine pour l’Education au Développement Durable ONG ongpaedd.org;

Pan-African Youth Organisation Organisation des Jeunesses Panafricanistes;

Senegalese Social Forum Forum social sénégalais

Tunisia :

Al Warcha Media Association for Economic and Social Rights Association Al Warcha médiatique pour les droits économiques et sociaux https://www.inhiyez.com/;

Tunisian Women’s Association for Research on Development (AFTURD) Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement

Tunisian Observatory of the Economy Observatoire Tunisien de l’économie http://www.economie-tunisie.org/fr

South Africa :

AIDC https://aidc.org.za/

The People’s Vaccine Campaign

Americas :

International organisations :

ALBA MOVIMIENTOS http://albamovimientos.net/;

CADTM-Abya Yala Notre Amérique (CADTM-AYNA);

Council for Popular Education in Latin America and the Caribbean (CEAAL) Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – https://www.facebook.com/CEAAL/;

Jubilee South Americas

Latin American and Caribbean Society for Political Economy and Critical Thinking (SEPLA) Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico https://sepla21.org/fr/;

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), Steering Committee Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Comité Directivo https://www.clacso.org/

Latin American Network for Access to Medicines (RedLAM), Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (Argentina, Brasil, Peru and Colombia) www.redlam.org

Our America Trade Union Forum (ESNA), Encuentro Sindical Nuestra América http://encuentrosindical.org/

Argentina :

ATTAC – Argentina;

Argentine Workers’ Central Union Central de Trabajadores Autónoma regional CTA-A Rosario https://www.ctarosario.org.ar;

Cooperative of Popular Educators and Researchers – Historic (CEIP-H) Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, Argentina;

Corriente Sindical Carlos Chile (Argentina) https://www.facebook.com/CorrienteCarlosChileCTAA/;

Darío Santillán Popular Front Frente Popular Darío Santillán https://abriendo-caminos.org/;

Front of Organisations in Struggle (FOL) Frente de Organizaciones en Lucha https://www.facebook.com/FOLFrenteDeOrganizacionesEnLucha/;

Fundación GEP (Argentina) Www.fgep.org;

Health Institute Patria Salud Instituto Patria;

Movement for Latin American Unity and Change Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social http://mulcs.com.ar/ / Movimiento 8 de Abril)

National Federation of University Teachers (CONADU)-Historic, Argentina Federación Nacional de Docentes Universitarios - Historica de Argentina

People’s Movement: For a Feminist Socialism from Below Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista;

Santa Fe Teachers’ Association Asciación del Magisterio Santa Fe – Delegación Rosario http://www.amsaferosario.org.ar/;

Sindicato ADEMYS;

SUTEBA de El Tigre

Bolivia :

Confederation of Urban Education Workers of Bolivia CTEUB Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

Brazil :

ECCE Union of Education Professionals;

Homa – Human Rights and Business centre Homa-Centro de Direitos Humanos e Empresas http://homacdhe.com/index.php/home/;

National Association for Higher Education (ANDES) Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior;

São Paulo Teachers’ Union

São Paulo State Teachers’ Union - Ourinhos;

São Paulo State Teachers’ Union - São Paulo;

São Paulo State Education Teachers’ Union - Litoral Sul;

São Paulo State Teachers’ Union of Official Education - Osasco;

The National Union of Federal Servers of Basic, Professional and Technological Education (SINASEFE);

Union of Education Teachers of the State of São Paulo - Salto;

Union of Technical and Administrative Workers of UFRN and UFERSA;

Union of Bank Employees and Financiers of Bauru;

Union of Teachers of Official Public Education of the State of São Paulo - São Bernardo do Campo;

Union of Teachers of São Paulo State Official Public Education Union – Sumaré

Vinhedo Employees’ Union

Chile :

National Federation of Associations of University Officials of the University of Chile (FENAFUCH) Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile

Colombia :

Colombian Platform for the Audit of the Public Debt and the Recovery of the Commons Plataforma Colombiana por la Auditoría de la Deuda Pública y la Recuperación de los Bienes Comunes http://www.pacdeprebico.org;

Grupo Kavilando Medellin Colombia;

Inter-University Network for Peace (REDIPAZ) Red Interuniversitaria por la Paz;

Latin American Autonomous University, Socio-legal Research Centre of Colombia Universidad Autónoma Latinoamericana, Centro de Investigaciones Socio jurídicas de Colombia;

National Federation of Colombian Bank Workers Unions (FENASIBANCOL) Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos http://www.fenasibancol.org;

National Union of Bank Employees (UNEB) http://www.unebcolombia.org;

Research Group University de San Buenaventura Medellin (GIDPAD) Grupo de Investigación Universidad de San Buenaventura Medellín

Costa Rica :

Association of Secondary Education Teachers (APSE) Asociación de Profesores de Educación Secundaria

Ecuador :

National Union of Educators (UNE) Unión Nacional de Educadores;

Platform “It’s worth of you Ecuador” https://vaportiecuador.wordpress.com/

El Salvador :

Alforja network Red Alforja http://enlazandoculturas.cicbata.org/?q=node/103

Haiti :

Haitian Advocacy Platform for Alternative Development (PAPDA) - Plataforma Haitiana de Defensa para el Desarrollo Alternativohttp://www.papda.org/

Honduras :

COPINH Honduras

Mexico :

Autonomous Movement for Community Emancipation (MAECC) of Oaxaca Movimiento Autónomo por Emancipación Comunitaria de Oaxaca;

Confederation of Retired, Pensioned and Older Persons (CONJUPAM) Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores;

Executive Committee, Section 9 Democracy (SNTE-CNTE) Comité Ejecutivo Sección 9 Democrática SNTE-CNTE

Mexican Plural Pedagogic Collective Colectivo Plural Pedagógico Mexicano Kaichuk Mat Dha, Durango

Mexican Union of Electricians Sindicato Mexicano de Electricistas http://www.sme.org.mx/index.html;

Mujer, Pueblo - Magisterio. Cnte Durango Mexico https://www.facebook.com/puebloMagisterio/;

National Assembly of Electrical Energy Users (ANUEE) Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eĺectrica;

National Coordinating Committee of Users in Resistance (CONUR) Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia

New Workers’ Centre Nueva Central de Trabajadores https://nuevacentral.org.mx/

Workers Union of Higher Media Education Institute of CDMX (SITRAIEMS) Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

Panama :

Association of Educators of Veraguenses of the Republic of Panama Asociación de Educadores Veraguenses de República de Panamá

Critical Mass Panama Masa Crítica Panamá

Teachers’ Association of the Republic of Panama (ASOPROF) Asociación de Profesores de la República de Panamá

Peru:

Autonomous Territorial Government of the Wampis-Gtanw Nation Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-Gtanw https://nacionwampis.com/;

Unified Union of Education Workers of Peru (SUTEP)

Puerto Rico :

Teachers Federation of Puerto Rico (FMPR) Federación de Maestros de Puerto Rico

University of Puerto Rico Teachers Association Asociación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico

United States of America :

New York Communities for Change https://www.nycommunities.org/

Uruguay :

Marcosur Feminist Articulation (AFM) https://www.facebook.com/ArticulacionFeministaMarcosur/

Plataforma Descam

International Network of University Professors and Academics on the State of the Public Debt Red Internacional de Cátedras Instituciones y Personalidades sobre el estado de la Deuda Pública

Venezuela :

Centre for Research and Border Studies Centro de Investigación y Estudios Fronterizos

International Observatory on Educational Reforms and Teacher Policies (OIREPOD) Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes

International Research Centre other voices in Education (CII-OVE) Centro internacional de investigaciones otras voces en educación www.otrasvoceseneducacion.org

Popular Training School Our America (EFPNA) Escuela de Formación Popular Nuestra América

Venezuelan Forum for the Right to Education Foro venezolano por el derecho a la educación

Asie :

International Organisations :

Health Action International Asia Pacific (HAIAP), http://www.haiasiapacific.org Regional organisation - virtual HQ - Penang Malaysia;

International Network for a Human Economy Asia (RIEH) https://www.rieh.org/;

NGO Forum on ADB;

SAAPE https://saape.org/ South Asia

World March of Women, Asia

Bangladesh :

Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED): https://bwged.blogspot.com ;
CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network): https://cleanbd.org

India :

Citizens Forum for Mangalore Development;

Collective for Economic Justice https://collectiveforeconomicjustice.wordpress.com/;

Growthwatch (India) https://growth-watch.blogspot.com/;

Indian Social Action Forum (INSAF) https://www.insafindia.com/;

Karavali Karnataka Janabhivriddhi Vedike;

Nadi Ghati Morcha;

People’s Alliance of Central-East India (PACE-India);

Prantojon https://www.facebook.com/prantajan;

Progressive Plantation Workers Union (PPWU);

Tamil Nadu Land Rights Federation (TNLRF) https://www.facebook.com/TNLRF/

Japan :

ATTAC Japan

Malaysia :

HAIAP Regional organisation - virtual HQ - Penang Malaysia

Pakistan :

Haqooq Khalq Movement Pakistan

Pakistan Kissan Rabita Committee 

Philippines :

Sentro ng mga Progresibo at Nagkakaisang Manggagawa -SENTRO- (Philippines) www.sentro.org

South Korea :

KPDS (Korean Pharmacists for Democratic Society), Korea www.pharmacist.or.kr

People’s Health Movement, South Korea

Sri Lanka :

Ceylon Estate Staffs Union (CESU), http://cesusrilanka.org/index.html;

Liberation Movement https://www.facebook.com/LiberationMovementLka;

Movement for Land and Agricultural Reform https://monlar.lk;

Movement for Nature Farming and Indigenous Livestock Farming;

National Fisheries Solidarity Movement www.nafso-online.org;

People’s Alliance for Right to Land –PARL-, http://parlsl.com Sri Lanka;

Progressive Women’s Collective https://www.facebook.com/progressivewomensc;

Protect Union;

Sri Lanka All Telecommunication Employees Union SLATEU https://www.facebook.com/slptsunion;

Telecommunication Engineering Diplomates’ Union (TEDA);

United Federation of Labour (UFL)

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop