Solidariteit en het FNV congres

In het laatste nummer van ‘Solidariteit, webzine voor een strijdbare vakbeweging’, van 7 mei wordt aandacht besteed aan het FNV congres van komende week. Solidariteit publiceert er vijf bijdragen over (waarvan twee reeds  elders verschenen). Het openingsstuk is het ‘Solidariteit commentaar’ van Hans Boot, onder de titel ‘ondemocratisch gedoe’. Helaas wordt het betoog van Boot ontsiert door suggesties en feitelijke onjuistheden.

Dat Hans Boot geen hoge pet op heeft van de vernieuwing en democratisering van de FNV heeft hij de afgelopen tijd regelmatig laten weten, en dat is natuurlijk zijn goed recht. Maar van een serieuze commentator mag je verwachten dat hij (hoe zwartgallig zijn visie ook is) de feiten geen geweld aan doet. Helaas is dat bij Boot wel het geval. Soms door maar de helft van een verhaal te vertellen en veel te suggereren, soms door een ronduit onjuiste weergave van de feiten.

Zo schrijft hij over ‘coup van de vijf’ (de vijf bestuurskandidaten Zakaria Boufangacha, Tuur Elzinga, Ruud Kuin, Mariette Patijn, Masja Zwart) die zich als groep gepresenteerd hebben via een stuk op Joop.nlDe openbaarheid van dit epistel bleek tijdens de manifestatie op het Museumplein heel betrekkelijk, hier en daar wat gefluister met de hand voor de mond. En dat terwijl de congrestekst trots meldt met de nieuwe FNV de afgelopen jaren ‘een enorme democratiseringsslag’ te hebben gemaakt.” Hoezo betrekkelijke openbaarheid? Het stuk is op Joop voor iedereen te lezen.

Je kan je afvragen of de interne FNV discussie op Joop gevoerd moet worden, maar dat de vijf hun stuk daar plaatsten is niet zo verwonderlijk omdat het mede een reactie is op een eerder stuk op Joop van een andere kandidaat: Roel Berghuis. Dat de opstelling van deze groep van vijf door velen in de FNV als een coup wordt gezien is niet omdat  hun stuk maar betrekkelijk openbaar zou zijn, maar omdat ze met hun gezamelijke manifest andere kandidaten, zonder enige discussie over hun standpunten, buitensloten.

Binnen de FNV zijn er de afgelopen weken vele bijeenkomsten gehouden, zowel in lokale afdelingen als in diverse verenigingsorganen waar bestuurskandidaten zich presenteerden en met elkaar in discussie gingen. Ook het Ledenparlement heeft een hele zaterdag genomen om de kandidaten aan de tand te voelen waarbij 'de vijf' ook de vraag werd gesteld over het waarom van hun blok en de kritiek daarop niet ontbrak.

Persoonlijk ben ik het niet eens met de door de vijf voorgestane lijn, en ook het optreden als blok heeft mijn sympathie niet, maar het geeft geen pas om te suggereren dat hun optreden duidelijk maakt dat het binnen de FNV een ondemocratisch gedoe is.

Geen amendementen, geen racisme

Nog bonter maakt Boot het als hij even verderop schrijft: “Voor zover ons bekend, zijn in de congrestekst geen amendementen ingediend.” Feitelijk zal dat juist zijn, maar dat zegt meer over Boot en het feit dat hij niet de moeite heeft genomen om zich te informeren dan over de FNV. In werkelijkheid zijn er meer dan 400 amendementen ingediend en die zijn voor iedereen te vinden via de link: https://www.fnvcongres.nl/attachment/download/290041 1) Veel amendementen hebben er voor gezorgd dat de tekst beter is geworden, juist op thema’s die de brede vakbeweging betreffen.

De congrestekst zwijgt echter over racisme, vluchtelingen krijgen één woord, inderdaad over ‘integratie’ “, schrijft Boot. In werkelijkheid staat er in de geamendeerde tekst in de inleiding: “Een maatschappij waarin niemand wordt uitgesloten, waarin racisme, seksisme en discriminatie worden bestreden en diversiteit en pluriformiteit de norm zijn." En zo zijn er tientallen voorbeelden van amendementen die de tekst verbeteren.

Het ledenparlement

Net als in eerdere bijdragen klaagt Boot ook in dit stuk over het gebrek aan verslaggeving en verantwoording van het ledenparlement (LP). Ook ik zal niet ontkennen dat hier veel aan te verbeteren valt. Maar ook hier moeten we wel van de feiten uitgaan. In de eerste plaats wordt er na iedere zitting van het LP een voor iedereen toegankelijk verslag op hoofdpunten gepubliceerd op https://www.fnv.nl/over-fnv/organisatie/ledenparlement/ Die verslagen zijn inderdaad uiterst summier en niet meer dan een aanduiding van wat er behandeld is. Maar het ledenparlement is een intern orgaan van de vereniging FNV, en formeel het hoogste orgaan van de vereniging. Iedereen zal begrijpen dat niet alles wat daar besproken wordt tot in detail voor iedereen buiten de vereniging beschikbaar hoeft te zijn.

De FNV heeft ervoor gekozen om het ledenparlement te baseren op de sectoren. De LP leden worden uit en door de sectoren gekozen en zijn aan en in de sectoren verantwoording schuldig aan hun achterban. Er wordt verslag gedaan in sectorraden, er zijn  LP leden die hun ervaringen publiceren naar hun achterban, er vinden discussiebijeenkomsten plaats voor meningsvorming over onderwerpen als pensioenen, circulaire economie, arbeidsvoorwaarden enzovoort. Als Boot geen informatie krijgt over het ledenparlement moet hij in de eerste plaats klagen bij LP leden van zijn sector en die bijeenkomsten bezoeken.

Natuurlijk kan je het niet eens zijn met de structuur waarbij het ledenparlement gebaseerd is op de sectoren. Maar dan moet je dat aan de orde stellen en voor een andere constructie pleiten en niet steeds maar suggereren dat het LP een sullig orgaan is dat geen informatie geeft en geen verantwoording aflegt. Wie werkelijk een strijdbare en democratische vakbeweging voorstaat zou het feit dat er in de FNV een direct door de leden gekozen ledenparlement is, moeten prijzen en verdedigen. 

Er is alle reden om kritisch te zijn over de congrestekst en over het democratische functioneren van de FNV inclusief het ledenparlement, daar kan en moet nog heel veel aan verbeterd worden, maar kritiek die de feiten negeert of naar zijn hand zet, schiet zijn doel voorbij. 

  1. 1. Als de link bij aanklikken niet opent die even kopiëren en in de statusbalk van je browser plakken.
Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop