Stem Kitty Jong

De maatschappelijke ongelijkheid tussen arm en rijk blijft toenemen. De belangrijkste maatschappelijke thema’s van deze tijd die hierop een zeer cruciale invloed hebben zijn de klimaatcrisis en de snelle toename van racisme en seksisme. De groei van extreemrechts vormt daarvan de politiek meest gevaarlijke uitdrukking die ook voor de vakbeweging een bedreiging vormt.

De armste delen van de wereldbevolking zijn hiervan de dupe. Zij betalen al jaren de rekening, niet alleen voor de erfenis van het koloniale verleden maar ook die van de klimaatcrisis. Een rekening die niet van hen is.

Ook de arme onderkant hier betaalt de rekening. Nu doordat de rekening van de omschakeling naar duurzame vormen van energie bij de laagstbetaalden terecht dreigt te komen en dat zijn ook hier het vaakst de mensen van kleur. Zij wonen in een slecht geïsoleerd huis, hebben een hoge energierekening, lage inkomens en onzekere arbeidscontracten en hebben regelmatig te maken met allerlei vormen van racisme en uitbuiting.

De uitdaging waar de vakbeweging de komende jaren voor staat is of de kosten van de huidige gecombineerde crisis: gezondheidscrisis, economische crisis en de klimaatcrisis neergelegd gaan worden bij de bevolking, met als gevolg een enorme verdeeldheid, massawerkloosheid, mensonterende armoede en klimaatrampen of dat ze een solidaire strategie weet te ontwikkelen op naar een uitweg uit de crisis.

Een dergelijke strategie vereist minimaal een open houding naar alle delen van de bevolking die het verzet vorm geven om dat verzet vervolgens te kunnen bundelen. Daarvoor is nodig dat je als FNV niet meegaat met de tendens om puur alleen op te komen voor de belangen van je leden. De FNV moet proberen de verdediger te zijn van de belangen van alle onderdrukten. Ook van degene die (nog) geen lid zijn.

Van de twee huidige bestuurskandidaten Kitty Jong en Tuur Elzinga acht ik Kitty Jong de meest geschikte kandidaat. De kandidatuur van Niek Stam is door het Ledenparlement afgewezen. Dat had naar mijn mening niet moeten gebeuren, de FNV leden zelf hadden zich hier over uit moeten kunnen spreken. Maar ook als hij verkiesbaar was, zou ik op Kitty stemmen, want zij is naar mijn mening het beste in staat een open oog en oor te houden voor alle ontwikkelingen binnen de gehele werkende bevolking. Zij vindt thema’s als racisme, seksisme en klimaatverandering belangrijk genoeg om ook die punten als FNV grote prioriteit te geven. Daarnaast oogst haar optreden lof vanuit maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden en durft zij haar nek uit te steken als dat nodig is.

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Lot van Baaren

do, 02/11/2021 - 17:55

Helemaal waar! Kitty Jong is ook voor mij de beste kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV.

Reactie van:

Ramon

vr, 02/12/2021 - 10:15

In de klassieke strijd tussen kapitaal en arbeid lijkt de FNV de laatste jaren aan het kortste eind te trekken Wat te zien is dat winsten harder stijgen dan lonen en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Er ontstond de laatste jaren zelf iets wat uitgestorven was in NL: voedselbanken, de werkende die maar niet uit armoede Kan komen. Daarom denk ik juist dat de FNV meer focus moet gaan krijgen. en alhoewel ik uw punten ook zie denk ik dat we meer geholpen zijn wanneer de FNV meer naar de kern terug gaat. 

Beste Ramon,
Ik ben geneigd het met je eens te zijn, maar wat versta jij onder de kern?Voor mij is de kern dat de FNV op een slimme manier met haar krachten omspringt om meer macht op te bouwen. Dat zal voor een belangrijke deel moeten steunen op de zelforganisatie van mensen in hun woonomgeving en op de werkvloer waarbij voor iedereen een veilige plek is om te functioneren. Alle vormen van racisme, sexisme en uitsluiting moeten daarbij onderwerp van discussie kunnen zijn om de verdeeldheid die er al is te kunnen bestrijden.
 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop