Stop capitalist Europe! For a socialist Europe!

Deze Europese Unie is er gekomen op bevel van de Europese multinationals, verenigd in de European Round Table of Industrials (ERT) en andere machtige lobbygroepen.Dit Europa dient om te liberaliseren, te dereguleren en de verworvenheden en de lonen van de werkende mensen te kelderen.

Deze Europese Unie is een kapitalistische grootmacht. Ze bindt de strijd aan met haar kapitalistische concurrenten en wil hen te snel af zijn in het plunderen van de derde wereld en Oost-Europa, het uitbuiten van werkende mensen. Deze Europese Unie is een racistisch fort. Vandaag wordt er een interventiemacht op poten gezet, zodat Europa buiten haar grenzen als politieman kan optreden. Intern wordt de politie versterkt en verklaart men de oorlog aan alle organisaties en personen die tegen dit fort gekant zijn. Dit Europa betekent een bedreiging voor onze democratische rechten.

De sociaal-democratische Europese partijen hebben dit Europa mee gecreëerd. De leiders van deze partijen pretenderen de belangen van de werkende mensen te verdedigen maar steunen een politiek die de ene aanval na de andere op werkende mensen, jongeren en steuntrekkers inhoudt.

Vandaag scharen regeringen met groene ministers zich kritiekloos achter de Nato en steunen ze Bush in zijn agressieve rooftocht in Centraal-Azië. Bovendien is het steeds duidelijker dat ook ons milieu en de ecologische evenwichten de dupe worden van een politiek die erop gericht is om de multinationals vrij spel te geven.

We mogen ons niet neerleggen bij dit kapitalistisch en ondemocratisch Europa. Deze Europese Unie moet gestopt worden. Het is de noodzakelijke politieke voorwaarde om onze sociale verworvenheden, onze democratische rechten en onze openbare diensten te verdedigen. Het is noodzakelijk ook om andere relaties met de landen uit het Zuiden op te bouwen en een echte ecologische politiek te voeren.

Wij willen helemaal geen nationalistische terugplooi, integendeel. Een ander Europa is mogelijk. Maar om dat te bereiken moeten we deze Europese Unie eerst stoppen. Via sociale strijd kunnen we zand strooien in de Europese liberaliseringsmachine.

De beweging voor een andere globalisering kan samen met de syndicale beweging een bres slaan in de het politieke consensusdenken rond de Europese Unie. Samen kunnen we de hoop op verandering, die leeft in onze samenleving, een stem geven. De hoop op verandering die zich uit in slogans als 'De wereld is geen koopwaar'. Indien de vakbonden echt zouden willen, zouden ze samen met de beweging voor een andere globalisering in heel Europa miljoenen werkers, jongeren, vrouwen op straat kunnen brengen voor een ander Europa in een andere wereld.

Deze strijd heeft ook een politieke uitdrukking nodig. Tegenover de sociaal-democratie en de groenen moeten we op het Europese vlak een nieuwe links-radicale, pluralistische politieke kracht opbouwen. Een kracht die antikapitalistisch, anti-imperialistisch, antiracistisch, feministisch, ecologisch, internationalistisch, kortom écht socialistisch is. De Vierde Internationale staat klaar om samen met anderen zo'n kracht op te bouwen.

Naar een Europese radicale linkerzijde

De Vierde Internationale strijdt al een halve eeuw lang voor een antikapitalistisch alternatief, voor een revolutionair, emancipatorisch en democratisch socialisme, tegen de stalinistische terreur en het verraad van de sociaal-democratie in.

Méér dan ooit verwerpen we het kapitalisme op zich. Het is een systeem dat alles in koopwaar omtovert, dat ongelijkheid creëert door haar normale manier van werken, dat altijd opnieuw vele verliezers en slechts enkele winnaars kent, dat onze planeet onder de wet van de winst heeft herschapen tot een ecologisch kerkhof.

De strijd tegen het mondiale kapitalisme moet gevoerd worden op internationaal vlak. Daarom organiseren we ons in een Internationale. Vandaar ook dat onze afdelingen een belangrijke rol hebben weten te spelen in de opbouw van de beweging tegen de kapitalistische mondialisering en tegen de Europese Unie.

De Vierde Internationale is vandaag bereid om met al haar militante ervaring en haar programmatorische verworvenheden mee te werken aan een hergroepering van de radicale linkerzijde in Europa.

In heel wat Europese landen bestaan er politieke formaties die neen zeggen tegen deze Europese Unie. In vele gevallen speelden de afdelingen van de Vierde Internationale een sleutelrol in de opbouw van deze formaties. Onze afdeling in Portugal, de PSR, vormde samen met andere linkse groepen het Links Blok en haalde daarmee verkozenen in het nationale parlement. Onze Franse afdeling de LCR, behaalde verkozenen in het Europees Parlement, via een gemeenschappelijke campagne met een andere revolutionaire organisatie. Onze Deense afdeling, de SAP, vormde met anderen de Rood-Groene Alliantie, die beschikt over nationale verkozenen. Onze Italiaanse afdeling, Bandierra Rossa, werkt binnen de PRC, een vernieuwde communistische partij, die actief oppositie voert tegen Berlusconi en zijn neofascistische bondgenoten.

De verkozenen van de Vierde Internationale staan ten dienste van de sociale bewegingen aan de basis en trachten zo veel mogelijk van hun positie gebruik te maken om zand te strooien in de neoliberale machine! Compromisloos en radicaal verdedigen ze de belangen van de mensen, tegen de belangen van het kapitaal. Op die manier tracht de Vierde Internationale te bouwen aan een Europese radicale linkerzijde!

Nadine Peeters

Ex-gemeenteraadslid in Antwerpen van de SAP Belgische afdeling van de Vierde Internationale

'Europa verergert de sociale problemen'

"Zes jaar lang heb ik in de gemeenteraad gestreden tegen het Vlaams Blok en oppositie gevoerd tegen het neoliberale college. De Europese Unie legt aan haar lidstaten een politiek op van privatiseren, dereguleren en flexibiliseren. Ze lanceert aanvallen op mensen die van een uitkering moeten leven en vindt dat die uitkeringen na verloop van tijd moeten afgeschaft worden. De Europese Unie lost de sociale problemen helemaal niet op maar verergert ze nog. Extreem-rechts probeert hiervan misbruik te maken. Enkel een radicale linkse oppositiestem kan een progressief antwoord bieden op de toenemende ontevredenheid in de samenleving.

Helena Bonuma

PT-gemeenteraadslid in Porto Alegre, Brazilië, lid van 'Socialistische Democratie', Braziliaanse afdeling van de Vierde Internationale

"In oktober was ik te gast in België, op uitnodiging van de NGO Socialisme Zonder Grenzen. In Porto Alegre organiseren we einde januari voor de tweede keer het Wereld Sociaal Forum. Bedoeling is om honderdduizend activisten voor een andere globalisering van over de hele wereld samen te brengen om te debatteren over de toekomst van onze beweging. In onze stad Porto Alegre is er een progressief bestuur aan de macht. De bevolking zelf krijgt er via wijkraden bindende inspraak in de stadsbegroting. Niet langer de lobbygroepen en de elites beslissen in onze stad waar het geld moet naar toe gaan, de mensen doen dat zelf op basis van hun eigen behoeften. Deze participatieve democratie heeft al heel wat concrete sociale resultaten opgeleverd maar bovendien groeit het politiek bewustzijn er enorm door. Het is een stap vooruit in de antikapitalistische strijd."

Roselyne Vachetta

Europarlementslid van de LCR, Franse afdeling van de Vierde Internationale

'Op de bres voor de Sabéniens'. "De werknemers van Sabena vernamen via een omzendbrief op 6 november dat ze de 7de niet meer hoefden te komen werken. Dat is schandalig. Wij, als europarlementsleden, steunen hun legitieme strijd voor het behoud van de jobs en tegen de verantwoordelijken van dit drama, de Belgische staat, als meerderheidsaandeelhouder en Swiss-Air. Nu moet er voor de luchtvaart een verbod op afdankingen komen en respect voor de werknemers van de sector. Op langere termijn moet er een andere vervoerspolitiek komen die rekening houdt met de werknemers, het milieu, de veiligheid, de passagiers. Een politiek die tegemoet komt aan de reële behoeften van de gebruikers."

Pavel Pavelic

Chileens vluchteling, actief in de SJW, jongerenorganisatie in solidariteit met de Vierde Internationale

"Onze familie is gevlucht voor de dictatuur van Augusto Pinochet. Deze dictator, die het regime van de democratisch verkozen president Allende omverwierp, voerde met de steun van het internationale kapitaal een keihard neoliberaal beleid uit. Vandaag tracht de Europese Unie eenzelfde beleid op te leggen aan de verschillende landen. Daar moeten we ons tegen verzetten. Zelf betoogde ik ook mee in Genua en Praag, tegen de G8 en het IMF. Als media-activist van indymedia tracht ik mee een steentje bij te dragen aan een eerlijke berichtgeving over onze acties. Maar als ik zie hoe de politie tekeer gaat tegen de betogers, doet mij dat vaak terugdenken aan de politie van Pinochet.

David Dessers

Hoofdredacteur van Rood, het tweewekelijks blad van de SAP, Belgische afdeling van de Vierde Internationale. Hij is 28 jaar en betoogde mee in Genua en Göteborg.

"De SAP en SJW trokken afgelopen zomer met een 50-tal jongeren naar Genua om er te betogen tegen de neoliberale plannen van de G8. De redactie van Rood brengt verslag uit vanuit de buik van de ontluikende antikapitalistische beweging. Met de SAP doen we er alles aan om bruggen te bouwen tussen deze beweging en de arbeidersbeweging. Als die twee de handen in elkaar slaan kunnen we de heersende elites nog echte nachtmerries bezorgen. In Rood lees je er alles over. In januari sturen we zonder een twijfel een redacteur naar het tweede Mondiaal Sociaal Forum.

Flavia D'Angeli

Actief in de leiding van de Italiaanse Jong-Communisten, lid van Bandierra Rossa, Italiaanse afdeling van de Vierde Internationale

"Met de Jong-Communisten hebben we een trekkersrol gespeeld in het Genua Sociaal Forum, de brede coalitie die de acties tegen de G8 in Genua voorbereidde. De acties werden een enorm succes, met 300.000 deelnemers. Ze betekenden het startschot voor een echte radicalisering in ons land. Op 10 november kwamen er bijvoorbeeld in Rome 150.000 mensen, onderwie vele jongeren, op straat tegen de oorlog in Afghanistan. Zo zie je maar dat het niet bij één actieweek blijft. Eens dat de beweging opflakkert in een land of stad laat ze diepe en blijvende sporen na."

Grenzeloos

Grenzeloos is het tweemaandelijkse tijdschrift van de SAP. De wereld begrijpen om de wereld te veranderen, zo luidt ons motto. Als oorlogen, honger, milieuverpesting, racisme, (hetero)sexisme, uitbuiting en onrecht je kwaad maken... Als je niet vindt dat deze problemen 'onvermijdelijk' zijn... Als je, net als wij, zoekt naar wegen om de wereld te veranderen... Dan is Grenzeloos een blad voor jou. Het email adres van Grenzeloos is: redactie@grenzeloos.org. Website: http://www.grenzeloos.org. Adres: St.Jacobstraat 16 1012NC Amsterdam.
Een jaarabonnement op Grenzeloos kost 25 gulden (jongeren en minima f17,50).

Join the fourth International!
For a democratic socialism!

De vierde internationale in Europa vind je hier:

Nederland, SAP: www.grenzeloos.org
België: Socialistische Arbeiderspartij (SAP) -www.sap-pos.org
Denemarken, SAP : www.sap-fi.dk
Frankrijk, LCR : www.lcr-rouge.org
Italië, Bandiera Rossa: www.ecn.org/bandierarossa
Polen, Revolutionair Links: www.republika.pl/socjalizm
Portugal, PSR: www.terravista.pt/ancora/3206/
Spanje, Viento Sur : www.nodo50.org/viento_sur
Groot-Brittanië, ISG :www.zoo.co.uk/~z8001063/International-Socialist-Group
Duitsland, RSB : www.rsb4.de
OKDE: www.geocities.com/okde_spartakos
Ierland, Socialist Democracy: email jonsocdem@North41.freeserve.co.uk
Zweden, SP: www.internationalen.se
Inprécor, Franstalig maandblad van de Vierde Internationale: www.inprecor.org
Inprekorr, Duitstalig maandblad van de Vierde Internationale: www.inprekorr.de
International Viewpoint, Engelstalig maandblad van de Vierde Internationale: www.zoo.co.uk/~z800163/International-Socialist-Group/IVP/IVP.htm

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop