Wat bezielt Jongerius?

De toenadering tot Wilders is een volgende (desastreuze) stap op deze weg. De opvattingen van Wilders zijn bekend. Hij is tegen de verhoging van de AOW leeftijd en wil in plaats daarvan geld besparen door een einde te maken aan immigratie, de ontwikkelingshulp en ander linkse hobby’s. Voor Wilders staan deze laatste punten centraal. Zijn opstelling tegenover de verhoging van de AOW is een slimme manier om bredere steun voor zijn islamofobe opvattingen te winnen. De stap van Jongerius wordt door de PVV leider dan ook met beide handen aangegrepen.

Om de opstelling van Jongerius te begrijpen moeten we terug kijken naar de opstelling van de FNV leiding in de afgelopen maanden.

Illusies in de werkgevers

In maart van dit jaar sloten werkgevers, werknemers en regering een akkoord. Over de precieze inhoud van dat akkoord bestond direct al onduidelijkheid. De vakbonden zouden afzien van een looneis van 3,5%, zoveel was duidelijk. Maar in ruil waarvoor? Agnes Jongerius was heel stelling: met dit akkoord was de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar van de baan, zo stelde zij nadrukkelijk.

In werkelijkheid was het toen al duidelijk dat dat nog maar helemaal de vraag was. Het enige wat er op dit punt door de drie partijen overeen was gekomen was dat als de werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal Economische Raad unaniem tot overeenstemming konden komen over een alternatief voor de kabinetsplannen, het kabinet haar plannen in zou trekken. De FNV maakte zich dus volledig afhankelijk van de opstelling van de werkgevers. In afwachting van een overeenkomst in de SER werd van ieder vorm van actie afgezien.

Door de FNV werd het resultaat van de onderhandelingen met werkgevers en regering in maart in een referendum aan de leden voorgelegd. Wie het (zoals schrijver dezes) waagde om ‘nee’ te stemmen - omdat hij er van overtuigd was dat er niets concreets tegenover het weggeven van de looneis van 3,5% stond - kreeg nog op het stemformulier te lezen dat een ‘nee’ stem het kabinet een vrijbrief gaf om de geplande verslechteringen door te voeren.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en zoals bekend is het in de SER niet gelukt om tot een gezamenlijk alternatief voor de kabinetsplannen te komen. De reden daarvoor is duidelijk. De werkgevers voelen zich sterk en gokken er op dat zij uiteindelijk via de regering toch wel hun zin krijgen en dat zowel de AOW als de pensioenleeftijd naar 67 gaat. De ‘nee’ stemmers in het FNV referendum hebben dus gelijk gekregen.

Illusies in de kamer

De opstelling van de FNV leiding sinds het mislukken van een akkoord in de SER is opmerkelijk. Jongerius is woedend op de werkgevers waardoor ze zich een half jaar aan het lijntje heeft laten houden. De sociale partners worden nu als ‘tuig van de richel’ omschreven. Alle energie wordt nu gericht op het lobbyen in Den Haag. “Ik lobby me suf”, zegt Jongerius daar zelf over. Maar waar lobbiet Jongerius voor? Voor het behoud van de AOW op 65 jaar, zoals ze dat een half jaar geleden in het referendum aan haar leden heeft voorgelegd en waar ze toen een ‘Oost Europese’ meerderheid voor kreeg?

Nee, Jongerius lobbiet nu voor het voorstel voor flexibilisering van de AOW leeftijd, dat ze in de SER aan de werkgevers heeft gedaan en dat door Wientjes en de zijne hooghartig is afgewezen. De FNV lobbyt dus voor een voorstel waar de leden van de FNV zich nooit over uit hebben kunnen spreken en waar de bondsraden van de grootste bonden FNV BOndgenoten en ABVAKABO FNV zich al afgelopen weken tegen hebben uitgesproken. En bovendien een voorstel dat op allerlei punten volstrekt onduidelijk en onuitvoerbaar is.

Nu het in de SER mislukt is, probeert de FNV top in politiek Den Haag nog iets binnen te halen. Daar liggen zeker mogelijkheden. Oppositiepartijen SP en PVV zijn tegen de kabinetsplannen en voor de PvdA ligt het heel moeilijk. De PvdA staat een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in de peilingen op een absoluut dieptepunt. Ook in Duitsland heeft de mede door de SPD doorgevoerde verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar een belangrijke rol gespeeld bij de historische nederlaag van de zusterpartij van de PvdA. De druk op de sociaaldemocraten is dus groot.

Op allerlei punten loopt de spanning in de regeringscoalitie hoog op en in die situatie liggen er zeker mogelijkheden om de plannen van Donner te blokkeren. Maar hoe kan de druk opgevoerd worden? Niet door maar steeds uit te leggen hoe goed de plannen van de bonden zijn of te benadrukken hoe verantwoordelijk de vakbeweging zich op stelt. Wel door in de praktijk te laten zien dat de mensen een verhoging van de AOW leeftijd niet accepteren.

Uit onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen de AOW plannen van het kabinet is. Wat de vakbeweging moet doen is dus die meerderheid mobiliseren, in beweging brengen, een stem geven. In plaats van alle energie steken in het lobbien in Den Haag moet het FNV met alle kracht acties voorbereiden. In plaats van een bespreking met Wilders zou Jongerius zo snel mogelijk een bijeenkomst met kaderleden uit zo veel mogelijk bedrijven en instellingen moeten beleggen om actieplannen te maken om de onzalige plannen van het kabinet tegen te houden.

Natuurlijk moet iedereen die het eens is met de eis 65 blijft 65 aan de acties mee kunnen doen. Onafhankelijk van zijn of haar opvattingen over andere zaken en onafhankelijk van de vraag of en zo ja van welke politieke partij men lid is. Maar dat is iets anders dan afspraken maken met Wilders.

Een vakbeweging voor iedereen

“Wij zijn een politiek neutrale belangenclub. We doen zaken met de duivel en zijn oude moer, en zoeken overal waar dat mogelijk is onze bondgenoten”, was de argumentatie van Agnes Jongerius om met Geert Wilders over een gezamenlijke strategie te gaan praten. Een belangenclub voor wie vraag je je dan af. Voor autochtone Nederlanders die de economische problemen af willen wentelen op de allochtonen medelanders? Of een belangenclub voor alle werkenden in dit land?

De FNV heeft, niet ten onrechte, de naam een club van oude witte en vaak boze mannen te zijn. Een organisatie waar vrouwen, jongeren en vooral allochtonen zich niet thuis voelen en sterk ondervertegenwoordigd zijn. Heel veel (kader) leden van de bonden, maar ook de nieuwe organisers, lopen zich dagelijks het vuur uit de sloffen in een poging om ook nieuwe Nederlanders te bewegen zich bij de bonden van het FNV aan te sluiten. Voor al die mensen is de uitspraak van Jongerius niets minder dan een klap in het gezicht.

Op allerlei internetfora verklaren FNV leden nu dat ze hun lidmaatschap opzeggen, dat ze geen lid willen zijn van een vakbond die samenwerkt met Wilders. Die reactie is begrijpelijk, maar gevaarlijk. Als juist kritische FNV leden nu opstappen krijgt de FNV leiding en de benadering van Jongerius nog meer ruimte. Het is nu tijd om in alle organen van de bonden en in de media te laten horen dat de FNV nu moet mobiliseren tegen de regeringsplannen en er geen sprake kan zijn van gesprekken met Wilders. Stop Donner, stop Wilders. Voor een brede solidaire en strijdbare vakbeweging.

1: Zie over het akkoord en het FNV referendum: Stem 'nee' tegen het akkoord
Op hun website heeft ABVAKABO FNV zich uitgesproken tegen samenwerking met Wilders. Er is ook een oproep tegen samenwerking met de PVV van FNV-leden.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop