Artikelen van Gilbert Achcar

Totaal: 65

Bestand in Gaza en de dilemma's van Netanyahu en Hamas
De uitgestelde Israëlische aanval op Iran
De 'Staat Palestina' tussen het liquideren van de zaak en het voortzetten van de strijd
Het wit worden van de Europese Joden en het misbruik van de herinnering aan de Holocaust
Voor het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, voor de terugtrekking van de imperialistische troepen uit het Midden-Oosten
De zionistische vernietigingsmachine bedreigt Libanon na Gaza
Het karakter en de oorsprong van de staat Israël
Waarheen gaat Israëls oorlog tegen Gaza?
De zionistische genocideoorlog en de handlangers
Het plan om de Nakba te voltooien onthuld
Gaza, het westen en de rest
Twee Gaza-scenario's: Groot-Israël vs. Oslo
Gaza: tussen een tweede hoofdstuk van de Nakba en de heropleving van de Oslo-fictie
Gaza: de dreigende catastrofe en de urgentie om die te stoppen
Eerste reacties op het tegenoffensief van Hamas
Een Soedanese droom
In memoriam Ahlem Belhadj
De nieuwe koude oorlog
Oekraïne steunen zonder een blanco cheque uit te schrijven, laveren tussen solidariteit en roekeloosheid
Oekraïne: over welke vrede hebben we het?
De NAVO van kwaad tot erger
Onverantwoordelijke opschepperij helpt de Oekraïners niet
Minachtende ontkenning van zelfbeschikking in naam van geopolitiek en/of vrede
Voor wapenfabrikanten levert de oorlog in Oekraïne woekerwinsten
Een radicaal anti-imperialistisch standpunt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne
De nieuwe Koude Oorlog
De oorlog van Poetin in Oekraïne: in de voetsporen van Saddam Hoessein
Oekraïne: de lelijke realiteit van onze mondiale jungle
Europa: de leiders van de grote mogendheden spelen met vuur
Washington huilt krokodillentranen om Afghaanse vrouwen
De VS heeft verloren in Afghanistan, maar het VS imperialisme is niet verdwenen
Socialistische strategie en de partij
Wie ligt er begraven op het kerkhof van de grootmachten?
Reflecties van een anti-imperialist na tien jaar debat
Hun anti-imperialisme en het onze
Hoe kunnen we de groepsimmuniteit voor het fascisme herstellen?
De Arabische Lente: een ervaring die hoop geeft voor de toekomst
Zelfvernietiging van het neoliberalisme? Reken er maar niet op
Meer dan een 'Lente': de langetermijnrevolutie in de Arabische regio
Trump geeft de Koerdische nationale beweging een ‘dolkstoot in de rug’
De Soedanese revolutie gaat een nieuwe fase in
Soedan, Algerije en de lange Arabische lente
Midden-Oosten & Noord-Afrika: alles hangt af van wat er in Algerije en Soedan gaat gebeuren
Er is geen einde in zicht van de onrust in het Midden-Oosten
Marx en de Profeet
De val van 'Morsisi' in Soedan...
Orde heerst in de Arabische wereld…. tot de volgende uitbarsting
De zesde verjaardag van het begin van de Arabische opstanden
Islamitisch fundamentalisme, de Arabische Lente en links
Midden Oosten: opstaan tegen barbaarsheid
De Russische militaire operatie in Syrië
Gaza en de invloed op de regio
De neergang van een wereldrijk
De Syrische tragedie
De eerste stappen van de revolutie
De Syrische opstand en het gevaar van interventie
De Arabische revolutie gaat door
Elf stellingen over islamitisch fundamentalisme.
'Ik blijf hopen op een linkse beweging als alternatief in Palestina'
Agressie met voorbedachte rade
Libanon: oorlog met andere middelen
De verkiezingsoverwinning van Hamas
Israëls dubbele aanval op Libanon en Palestina
Marxisten en religie gisteren en vandaag
Olie, tovenaarsleerlingen en fanatieke gelovigen
pagetoptoptop