Artikelen van Sjarrel Massop

Totaal: 38

Groenstaal, een uitdaging voor andersdenkenden
Ecologisch socialisme
FNV plan Tata Steel: fijnstof, CO2 en werkgelegenheid
Rosa Luxemburg en de crises
AOW en jongeren in corona tijd
Pensioenen - FNV-leiding zwemt in eigen fuik!
Pensioenen: duidelijkheid is bitter hard nodig
Nieuwe pensioenplan is ronduit schadelijk
FNV - eerlijk beloven, eerlijk waarmaken
Hoe een virus het kapitalisme blootlegt - kom in beweging
Het beheer van het pensioenvermogen
Pensioencomités in debat met vicevoorzitter FNV Elzinga
Pensioenen: een ander beheer van het fondskapitaal
De pensioenen en de rente
De pensioenstrijd is opnieuw in het defensief
Het pensioenvermogen en de sociale kwestie
Pensioenen, vermogensbeheer en rol vakbeweging, interview met econoom David Hollanders over de pensioenen (2)
De mythe van de dekkingsgraden, interview met econoom David Hollanders over de pensioenen
Een goed pensioen blijft een kwestie van fatsoen: pensioenakkoord, vakbonden en (reken)rente
Pensioenakkoord - onuitvoerbaar polder compromis
Het pensioenakkoord is te gammel om verzet te smoren
Nee tegen onderhandelingsresultaat pensioenen
Acties voor een goed pensioen op 28 en 29 mei
Een goed pensioen blijft een kwestie van fatsoen, een andere kijk op pensioenen
Een pensioenakkoord is niet nodig, een goed pensioen blijft een kwestie van fatsoen
Arbeidsmarkt, AOW en pensioenen: Slechte plannen met een gammele basis
Het pensioenstelsel van Nederland ernstig bedreigd, tijd voor een fundamentele discussie
Pensioenen en het stelsel – schijn en werkelijkheid: meer over de doorsnee systematiek en rekenrente
AOW en de hogere arbeidsproductiviteit: De noodzaak van langer doorwerken is een mythe
Pensioenen, leve de vierde eis!
Red het pensioenstelsel
Pensioenen en de vakbeweging - hoe verder?
Succesvolle FNV-demonstratie over ons pensioen
Pensioenacties FNV leveren iets op
Pensioenstelsel redden, dat is broodnodig
Onvoltooid meesterwerk: Jürgen Neffe - Marx, der Unvollendete
Marx was een zeer goed zwemmer: het Zuidelijk Toneel – Marx, de verwondering
Vakbondsmacht is niet vanzelfsprekend
pagetoptoptop