Winkel

Brochures

Lot van Baaren, Rob Marijnissen, Patrick van Klink
De vernieuwde FNV, lokaal vakbondswerk, de vakbond en het klimaat
€ 4,00
Johanna Brenner
Marxistisch feminisme
€ 4,00
Eric Toussaint
Lenin en Trotski tegen de bureaucratie
€ 4,00
De stalinistische dictatuur die in begin jaren twintig in de Sovjetunie aan de macht kwam en decennia in zijn greep hield, kleurt het beeld. Maar net zomin als we de Franse Revolutie van 1789 gelijk kunnen stellen aan het regime van Napoleon Bonaparte kunnen we de Russische Revolutie gelijk stellen aan het stalinisme dat er uiteindelijk uit voortkwam.
Leon Trotski was niet alleen één van de protagonisten van de Russische Revolutie van 1917, hij was ook één van haar geschiedschrijvers. Zijn monumentale Geschiedenis van de Russische Revolutie, is een nog steeds zeer lezenswaardige analyse van de gebeurtenissen een eeuw geleden. In deze brochure de tekst van een lezing van Trotski uit 1932 over dit onderwerp.">
Leon Trotski
De Russische Revolutie
€ 4,00
Alex de Jong, Jan Willem Stutje
Henk Sneevliet (1883 - 1942) rebel in Azië en Europa
€ 4,00
aarde verbindt met het werken aan een fundamentele systeemverandering. Daar staat het ecosocialisme voor.">
John Bellamy Foster, Bram Büscher, Robert Fletcher, Daniel Tanuro
Kapitalisme, ecologie, ecosocialisme
28 pagina's
€ 4,00
Joel Geier en Lee Sustar
Wereldeconomie: de terugkeer van de crisis
32 pagina's
€ 4,00
Yasser Munif
Syrië en de linkse beweging
30 pagina's
€ 4,00
stromingen wint, verliest de andere. Links moet een correcte houding van verzet aannemen tegenover beide contrarevolutionaire polen, vertegenwoordigd door het regime aan de ene kant en de islamitische fundamentalistische krachten aan de andere kant en een derde pool proberen op te bouwen die zich in gelijke mate tegen beide verzet.">
Gilbert Achcar
Islamitisch fundamentalisme, de Arabische Lente en links
42 pagina's
€ 4,00
Willem Bos, Alex de Jong
Racisme, antisemitisme, zionisme
36 pagina's
€ 4,00
de basis een belangrijk proces van veranderingen
doorgemaakt. ‘Organising’, het inzetten van organizers
in sectoren waar weinig leden zijn, vond ingang. In
plaats van een bond als zaakwaarnemer is er steeds
meer sprake van activerend vakbondswerk. Met de
nieuwe structuur is de invloed van de leden vergroot.
Er zijn inmiddels 75 organizers in dienst van de bond. In
een aantal sectoren wordt stevig actie gevoerd. De FNV
voert met ‘koopkracht en echte banen’ en de campagne
‘red de zorg’ weer landelijk campagne. Met ‘Young &
United’ komen de jongeren weer in beeld. En ook op
andere thema’s zoals TTIP en andere handelsverdragen
en klimaat begint de FNV weer wat kleur op de wangen
te krijgen.
Wij kunnen het ons als socialisten niet permitteren om
ons te beperken tot kritische beschouwingen vanaf
de zijlijn. We kunnen en moeten een actieve rol spelen
in het versterken en strijdbaarder maken van ‘onze’
vakbeweging.">
Patrick van Klink, Rob Marijnissen
Socialisten in de vakbeweging
24 pagina's
€ 4,00
In deze brochure komen vakbondsactivisten aan het woord. Over het werk van de vakbeweging dat noodzakelijkerwijs een politieke dimensie heeft. Over het belang om de vakbeweging ook aantrekkelijk te maken voor vrouwen, jongeren en migranten. Over wat de vakbeweging kan leren van andere sociale bewegingen. Over hoe we de grote invloed van betaalde bestuurders terug kunnen dringen. Over het belang van internationale solidariteit en over het feit dat de vakbeweging zich ook bezig moet houden met het klimaat. Kortom inspiratie voor iedereen die actief is of wil worden in onze vakbeweging.">
René Danen, Bert Giskes, Loes de Kleijn, Patrick van Klink, Rob Marijnissen, Herman Pieterson, Matthias van Rossem
Onze vakbeweging
38 pagina's
€ 4,00
Alex de Jong
The Long March of the SP
Borderless Paper, 31 pages, English
€ 4,00
Alex de Jong
The New Right in the Netherlands
Borderless Paper, 36 pages, English
€ 4,00
wat is het verschil tussen de politieke organisaties van Koerdisch links en de overheid van de autonome Koerdische regio in Noord-Irak? De Koerden zijn
verspreid over Syrië, Iran, Irak en Turkije en strijden al decennialang voor zelfbeschikking.
Deze brochure schetst de politieke verhoudingen binnen de Koerdische beweging en het streven van Koerdisch links. Te midden van de burgeroorlog in Syrië is de Koerdische linkse beweging begonnen aan een experiment in democratie en zelfbeheer. Deze unieke ervaring werd mogelijk gemaakt door de Syrische revolutie en is een bron van hoop voor het Midden-Oosten. De internationale linkse beweging moet solidair zijn met deze beweging en zich verzetten tegen de criminalisering van Koerdische organisaties als de PKK.">
Kobani: De Syrische revolutie en de Koerdische beweging
Grenzeloos geschrift, 36 pagina's
€ 4,00
In deze brochure aandacht voor het baanbrekende werk van Piketty, de lessen die er uit te trekken zijn en de tekortkomingen.">
Kapitaal en ongelijkheid, over het werk van Piketty
Grenzeloos geschrift, 31 pagina's
€ 4,00
In deze brochure schetst Alex de Jong de ontwikkeling van nieuw rechts in Nederland, van Frits Bolkestein via Pim Fortuyn tot en met Geert Wilders. Hij geeft aan hoe nieuw rechts zo succesvol kon zijn door het oude biologische racisme van traditioneel uiterst rechts te vervangen door een cultureel racisme, met de moslim als ‘de Ander’, waarop alle maatschappelijke onvrede geprojecteerd kan worden.">
Nieuw Rechts in Nederland
Grenzeloos geschrift, 39 pagina's
€ 4,00
In deze brochure bespreekt Nadia de Mond de oorsprong van het patriarchaat, het karakter ervan en de relatie met het kapitalisme. Ze behandelt het begrip gender en de manier waarop dat gebruikt kan worden om de plaats en rol van de vrouwen te analyseren, maar ook de problemen met dit begrip komen aan bod. En ze gaat in op de strijd tegen vrouwenonderdrukking en de relatie met de antikapitalistische strijd en de rol daarbij van de LGTB beweging.">
De wortels van vrouwenonderdrukking.
Grenzeloos geschrift,
24 pagina's
€ 4,00
Er werden verschillende PvdA kopstukken aan het werk gezet om het proces dat zou moeten leiden naar een nieuwe vakbeweging in goede banen te leiden. Maar ook de leden roerden zich. Al eerder was in de Abvakabo de groep ‘kloofdichters’ er in geslaagd om een meerderheid op het bondscongres te winnen voor een andere koers, voor een meer democratische en strijdbare vakbeweging.
De afgelopen tijd is die ontwikkeling doorgegaan en zijn er een aantal belangrijke stappen in die richting gezet. In deze derde vakbondsbrochure in de serie Grenzeloos geschriften komen zes actieve vakbondsleden hierover aan het woord. Hun verhalen zijn een bron van inspiratie voor alle actieve vakbondsleden en een aanmoediging voor alle (nog) niet actieve vakbondsleden om mee te doen. Op weg naar een bond van, voor en door de leden.">
De vakbond terug aan de leden
Grenzeloos geschrift, 34 pagina's
€ 4,00
De lange mars van de SP
Grenzeloos geschrift,
32 pagina's
€ 4,00
Democratisering van de economie
Grenzeloos geschrift, 18 pagina's
€ 4,00
Wat is ecosocialisme
Grenzeloos geschrift, 31 pagina's
€ 4,00
Links en de Syrische revolutie
Grenzeloos geschrift, 34 pagina's
€ 4,00
De strijd voor een echt nieuwe vakbeweging
Grenzeloos geschrift, 39 pagina's
€ 4,00
Vakbondswerk aan de basis
Grenzeloos geschrift, 25 pagina's
€ 4,00
Flyer
€ gratis
Europa en de democratie
Ander Europa
€ 2,00
Is niet meer leverbaar. Kijk hieronder om te zien of er wel een gratis PDF is.
Europa en Palestina
Ander Europa
€ uitverkocht
Is niet meer leverbaar. Kijk hieronder om te zien of er wel een gratis PDF is.
Europa en de ontwikkelingslanden
Ander Europa
€ 2,00
Europa en sociaal beleid
Ander Europa
€ 2,-
Europa en het hoger onderwijs
Ander Europa
€ 2,00
Europa en de wapenhandel
Ander Europa
€ 2,00
Is niet meer leverbaar. Kijk hieronder om te zien of er wel een gratis PDF is.
Europa en de crisis
Ander Europa
€ 2,00
Europa en de klimaatbeheersing
Ander Europa
€ 2,00
Europa en de energievoorziening
Ander Europa
€ uitverkocht
Is niet meer leverbaar. Kijk hieronder om te zien of er wel een gratis PDF is.
Europa en de financiële markten
Ander Europa
€ 2,00
Is niet meer leverbaar. Kijk hieronder om te zien of er wel een gratis PDF is.

Boeken

Other texts by François Vercammen and David Mandel give a historical backdrop for readers who are not necessarily familiar with the chronology of the events. Finally, short texts by Lenin, Trotsky and Rosa Luxemburg give the views of communist leaders of the time.">
Paul Le Blanc, Ernest Mandel, David Mandel, François Vercammen, Rosa Luxemburg, Lenin, Leon Trotsky. Edited: Fred Leplat and Alex de Jong
October 1917 – workers in power
234 pagina's, Engels
€ 20
Warped, Gay Normality and Queer Anticapitalism is globaal in omvang en laat op basis van een breed scala aan (feministische, anti-racistische en queer) wetenschap en analyse zien hoe de opeenvolgende 'formaties van hetzelfde geslacht' van de afgelopen anderhalve eeuw die overeenkomen met verschillende fasen van de kapitalistische ontwikkeling, hebben geleid tot zowel de opkomst van 'homonormativiteit' en 'homonationalisme' als de huidige weerstand tegen 'queer'.
Het tweede deel van het boek geeft een overzicht van de verschillende seksuele opstanden en de queer-dimensie van veelsoortige bewegingen voor sociale rechtvaardigheid en transformatie en herkent daarin voorboden van een eengemaakt en krachtig queer anti-kapitalisme.
Volgens de voorstaande historicus Martin Duberman heeft Warped 'diepgaand onderzocht, betoogt het overtuigend... en is het een potentieel transformatief werk'.">
Peter Drucker
Warped, Gay Normality and Queer Anticapitalism
446 pagina's, Engels
€ 25,00
Leon Trotsky, Daniel Bensaïd, John Riddell, Duncan Hallas, James Burnham & Michel Pablo
Unity and Strategy
234 pagina's, Engels
€ 10
Ernest Mandel
Nationaliteit en klassenstrijd in België
300 pagina's
€ 15
Fred Leplat and Özlem Onaran (red.)
Capitalism - Crisis and Alternatives
282 pages
€ 15
Phil Hearse (red.)
Take the Power to change the World - Globalization and the debate on Power
144 pagina's
Engels
€ 11,00
Leon Trotsky
The Permanent Revolution & Results and Prospects
256 pagina's
Engels
€ 15,00
Jan Willem Stutje
Ernest Mandel - Rebel tussen droom en daad
475 pagina’s, hardcover
€ 35
Ian Bruce (red.)
The porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action
162 pagina's
Engels
€ 19,20
Robert Went
Globalisation: Neoliberal Challenge, Radical Responses
170 pagina's
Engels
€ 12,40
pagetoptoptop