Gerechtigheid nu!

De solidariteitsdemonstratie met de slachtoffers van het toeslagenschandaal op 15 mei was een succes. Enkele honderden mensen luisterden naar strijdbare toespraken en ontroerende verhalen van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Deze groep van inmiddels rond de 35.000 slachtoffers, (de kinderen van deze ouders niet meegeteld), hebben de afgelopen jaren klap op klap te verwerken gehad. Belangrijk is dat deze groep zichzelf heeft georganiseerd en zich terecht fel uitspreekt over het beleid van racisme en uitsluiting van de afgelopen jaren.

Er is ook  - door een deel van de demonstranten - gelopen vanaf de Dam door het centrum van Amsterdam. Iedereen blij dat er weer gedemonstreerd werd. De omstanders reageerden positief en er was veel pers aanwezig. De demonstratie kwam twee keer op het NOS journaal en in de landelijke kranten, lokale tv en lokale radio. Kortom veel aandacht en tevreden reacties bij degenen die het georganiseerd hebben.

Drie landelijke vertegenwoordigers van politieke partijen spraken vanaf het podium hun steun uit: SP, DENK en BIJ1. Hopelijk wordt de steun politiek nog breder. Maatschappelijke steun was er al wel van bijna 100 organisaties.  De demonstratie werd goed gefaciliteerd door het comité 21 maart. Dit kan een nog bredre en sterkere beweging  worden.

Het is voor deze mensen een moeizame weg die tot nu toe is afgelegd. De verkiezingsuitslag was voor hen een zware klap in het gezicht, maar op het podium stonden wel vijf strijdbare vrouwen die goede woordvoerders zijn en het verhaal duidelijk neerzetten.   Voor het opbouwen van een nieuwe beweging is dat geen verkeerde start. Het zijn niet alleen de ouders die toeslagen hebben aangevraagd die slachtoffer zijn. Er zijn ook slachtoffers van de afbraak van de jeugdzorg en andere onderdelen van de sociale en publieke sector. Van belang is dat het bewustzijn er komt om solidariteit meer handen en voeten te geven: bij alle acties na te denken welke andere groepen hun steun komen uitspreken en dat we niemand aan zijn lot over laten. Verbinden is hard nodig bij alle acties of het nu vakbondsacties zijn, klimaatacties er moet meer empathie opgebracht worden. Het is tijd voor solidariteitsacties en solidariteitsstakingen.

Namens het comité 21 maart mocht ik de demonstratie toespreken. Hieronder mijn tekst.

Beste mensen,

Het is voor mij een eer hier te mogen spreken namens het comité 21 maart en voor de groep strijdbare mensen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal en die deze manifestatie hebben georganiseerd.

Comité 21 maart is een landelijke antiracisme coalitie van migrantenorganisaties, antiracisme-organisaties, vrouwenorganisaties, vluchtelingenorganisaties, de FNV (waarvan ik actief lid ben) en FNV Amsterdam die deze manifestatie steunt, LHBTI-organisaties en klimaatorganisaties. Ieder jaar op 21 maart houden wij een antiracisme mars in Amsterdam en dit jaar ook in andere plaatsen. Morgen zijn we erbij op de Dam om 14.00 uur voor internationale solidariteit met het onderdrukte Palestijnse volk.

Wij steunen de strijd van de slachtoffers van het toeslagenschandaal omdat zij het voorbeeld zijn van een strijd tegen iets dat wij absoluut niet willen. Wij willen een overheid die ons beschermd en niet racistisch bejegend, die geen mensen uitsluit of ze nu een laag inkomen hebben, een andere huidskleur hebben of een geloof aanhangen of vrouw zijn of hun seksualiteit anders wensen te beleven.

Wij willen geen overheid die de rijken en hun winsten heilig verklaard en ons laat barsten.
Wij willen dit niet meer omdat we weten wat dit betekent uit de ervaringen tijdens de jaren van massawerkloosheid en de tweede wereldoorlog en uit de koloniale oorlogen. De gruwelijkheden van toen willen we niet meer, die willen we nooit meer. Daarom zijn  het verdrag voor de rechten van de mens en de vluchtelingenverdragen afgesloten.

Sinds het begin van deze eeuw is er sprake van een toenemend racisme. In 2007 is er een rechter aan te pas moeten komen om nogmaals te bekrachtigen dat onze overheid iedereen gelijk moet behandelen op grond van artikel 1 van de grondwet ook in geval van fraudebestrijding. Aanleiding was het verzoek in 2003 van Rutte als staatssecretaris aan gemeenten om Somalische vluchtelingen extra te controleren op bijstandsfraude. Hier is door diverse gemeenten vrolijk gevolg aan gegeven. Het oordeel van de rechter: dat is racisme. Het is verbazingwekkend als je de reactie van vele verantwoordelijken in de politiek  achteraf leest: wij zijn niet racistisch maar vinden dat er aanleiding is om wel fraudebestrijding te doen op deze manier. Het oordeel van de rechter was duidelijk: dit is ongelijke behandeling en dus in strijd met de grondwet.
De uitspraak van de rechter was klip en klaar maar de politiek verantwoordelijken zijn daarmee vrolijk doorgegaan, op alle niveaus van de overheid. Ons hele politieke systeem is hiervan doordrenkt. Geen wonder dat men PVV en FVD als democratische partijen betiteld, terwijl deze racistisch en sterk fascistische kenmerken hebben.
Deze huichelachtigheid moet stoppen. Stop racisme en uitsluiting, vervul de eisen die wij hier vandaag onderschrijven: Gerechtigheid nu!

De rechtse regeringen van Rutte zijn kampioenen van de verdeel- en heers politiek, van het afbreken van de solidariteit. Zij hebben de mond vol van  individuele verantwoordelijkheid: red je het niet in deze samenleving dan ben je een loser en kun je in de stront zakken. Daarom moet Rutte weg als symbool van deze snoeiharde politiek. De strijd tegen racisme en uitsluiting zal daarmee niet ten einde zijn maar vandaag zal wel een begin kunnen en moeten zijn van de heropbouw van solidariteit en het inwilligen van de eisen van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Het zal echter een lange strijd zijn om het huidige systeem te veranderen. De eerste stap: Weg met Rutte, voor eenheid en solidariteit.

Laten we dat doen door open te staan en te luisteren naar elkaars verhaal zoals vandaag, door respect tonen voor elkaar en daarbij te streven naar eenheid zonder de verschillen die er zijn weg te poetsen. Door niet weg te kijken en samen in verzet te komen. Waar wij als mensen sterk en krachtig in zijn is dat we oog hebben voor onze kinderen en onze naasten., voor onze gezamenlijke toekomst verantwoordelijk zijn en de wil hebben op te treden tegen de onverantwoordelijken van deze wereld die corrupt zijn en de macht misbruiken. Weg met Rutte, voor eenheid en solidariteit.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop