100.000 mensen in Milau

Bové wordt aange­klaagd omdat hij met anderen een McDonalds in aanbouw ‘onscha­de­lijk heeft ge­maakt.’ Hij verzet zich hiermee tegen wat hij de McDonaldisering van voedsel noemt. De kwali­teit van het voedsel gaat volgens hem omlaag doordat de eerste prioriteit winst voor de grote bedrijven is, niet de kwali­teit. De kleinere landbouw is, net als de consument, het slachtoffer. In een verklaring zegt hij zelf: ‘Ofwel je legt je neer bij de dicta­ten van het WTO, ofwel je gaat in verzet. Wij hebben de keuze gemaakt!’

Honderdduizend mensen is een uitzonderlijk aantal. Zo’n mobilisatie laat zien dat verzet wel degelijk mogelijk is, maar vooral dat er op internationaal niveau sprake is van een groeiend verzet tegen neoliberale globalise­ring en het kapita­lisme. Sinds de succesvolle mobilisaties in Seattle is het in veel landen, ook in Europa, tot veel mensen doorgedrongen dat het mogelijk is te vechten tegen onrecht en voor een ecologisch en sociaal verantwoorde wereld. Deze strijd brengt diverse socia­le bewegingen samen - vakbonden, Derde Wereld-organisaties, feministen, de milieubeweging. Voortaan kunnen we spreken van hun mondialisering en de onze; de mondialisering van het ver­zet.

Het commentaar van de rechtse Wall Street Journal is interessant. Een karikatuur makend van het groeiende verzet - de manifestatie wordt een ‘carnaval van sensatiebelusten’ genoemd - geven ze de ‘schuld’ van alle ellende vooral aan Clinton. Hij zou zijn vrienden van de vakbeweging hebben toege­staan te demonstreren in Seattle en daarmee een bijna niet te controleren ‘macht’ hebben ontketend. Een hoge Franse ambte­naar zou na Seattle hebben verkondigd: ‘Dit is een ramp voor ons. Nu zullen we Jose Bovés gezicht voortdurend op TV zien’ Dat is precies wat er is gebeurd.

Er is steeds meer aandacht voor Bovés daden en de bredere context van zijn acties. De acties, die door de rechters werden afgedaan als vandalenstreken, lijken een omgekeerd effect te krijgen. Hoewel gepoogd werd de verzetsbeweging te criminaliseren, zal deze zaak tot meer verzet leiden. Op de avond van de manifestatie kwam Bové zelf aan het woord. Hij riep het Franse volk op zich de idealen van de Franse revolu­tie opnieuw toe te eigenen. Die idealen werden door de burge­rij afgepakt en misbruikt. Aan het einde van de meeting riepen tienduizenden luidkeels: ‘Fraternité! Liberté! Egalité!’
Bové, die zich op het anarchosyndicalisme beroept, houdt het hoofd koel. Hij riep op om van 30 juni een symbool­datum te maken van het anti-neoliberaal verzet in Frankrijk. Op korte termijn zal de nieuwe Europese beweging zich in Praag verzamelen om opnieuw de strijd aan te gaan met het IMF en de Wereld­bank. En in december spreken we af in Nice, waar de Europese Unie de onaangename vaststelling zal doen dat ze niet langer over de hoofden van de mensen, achter gesloten deuren, over zoveel zaken die iedereen aangaan kunnen beslissen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop