Aftellen tot een pardon?

'De aftel-campagne is gericht op de verkiezingen. Vanwege de val van het kabinet moest deze in versneld tempo worden opgezet. 14 September hebben we de 'nacht van de vervanging', dat hebben we al eerder gedaan. We vragen dan aan bekende Nederlanders, bijvoorbeeld politici, om voor een nacht onderdak te geven aan vluchtelingen. Dat loopt dit jaar heel goed, zo kunnen we ook het Verzetsmuseum gebruiken. Het is heel leuk om te zien dat mensen ook na afloop contact houden. Het is een goede manier om aandacht te krijgen, bekende Nederlanders doen het nu eenmaal goed bij de media. Omdat de verkiezingen eraan komen hebben we ons vooral gericht op politici. De campagne waar deze actie deel van is, is gericht op een specifieke groep vluchtelingen die onder de oude wet asiel gevraagd hebben. Dit is een groep waarvoor we denken iets te kunnen bereiken, zoals een generaal pardon.'

'We proberen nu om het CDA te benaderen en bij de campagne te betrekken. In een aantal steden is dat ook al gelukt. Dat we ons op het CDA en diens achterban richten met een pleidooi voor een generaal pardon is een van de dingen die uit het Nederlands Sociaal Forum zijn gekomen. Uit discussies daar kwam naar voren dat veel mensen het nodig vinden dat we ons meer op het CDA richten. We moeten ons richten op het midden dat nog niet overtuigd is. De PvdA is al voorstander van een generaal pardon. Het is geen halszaak voor ze maar in principe zijn ze er voor. GroenLinks, SP en de Christenunie willen het ook. Dus dan moet je je toch richten op de partij waar je het minste mee hebt.'

De inschatting is dus dat er nog wel wat te bereiken valt bij het CDA? 'Ja, je kunt ook bijvoorbeeld de LPF proberen maar dat is natuurlijk hopeloos. Maar bij het CDA zijn er wel ingangen. De aftelcampagne richt zich gedeeltelijk op mensen die lid van zijn van het CDA of daar contacten mee hebben.'

Maar wat voor groepen in het CDA hoop je dan te beïnvloeden? 'Er wordt nu door plaatselijke CDA-ers gewerkt aan een amendement bij hun verkiezingsprogramma. En lokale CDA-afdelingen worden benaderd om zo'n amendement in te dienen. We hopen dus dat er via de achterban wat te bereiken is.'

Zijn er veel van dat soort contacten? Hoe krijgen jullie toegang tot zo'n partij? 'De vluchtelingenbeweging bestaat uit linkse groepen en kerkelijke organisaties. In de jaren tachtig en misschien ook nog in de jaren negentig waren de linkse groepen in de meerderheid, maar nu niet meer. De kerkelijke hoek is sterk vertegenwoordigd, veel mensen zijn uit christelijke overtuigingen actief op dit gebied. En veel van die mensen weten veel meer van het CDA dan ik. Wijzelf zijn ooit met een groep vluchtelingen en veel media naar het CDA-kantoor gegaan om daar ter plekke onderdak te vragen. Dat is ons soort actie. Ikzelf heb niks met lobbyen. Het is ook niet voor niks dat linkse organisaties, ons soort groepen zeg maar, zich altijd tegen de macht afzetten. Dat komt niet alleen voort uit een bepaald gevoel maar het is ook waar we goed in zijn. Kleine linkse groepen kunnen als aanjagers functioneren en andere organisatie met zich mee trekken.'

Het verhaal van Verdonk is dat nu alles op orde is en dat er alleen nog individuele gevallen zijn die elk apart behandeld worden. Wat voor eis stellen jullie daar tegenover? 'Wij willen een verblijfsvergunning voor iedereen die onder de oude wet asiel heeft gevraagd. In de praktijk zal aan een eventueel akkoord daar nog wel een paar voorwaarden aan verbonden worden, zoals dat ze al die tijd in Nederland waren. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar onderuit proberen te komen en dat is hun goed recht. Ikzelf denk dat er of geen deal komt of een ruim pardon. Of ze houden hun poot stijf of ze willen er in een keer vanaf zijn.'

Of er een deal komt hangt natuurlijk af van hoe het politieke landschap uitziet. Gaan jullie je nog expliciet richten op de verkiezingen? Een stem-oproep als 'Stem links' bijvoorbeeld? 'Nee, dat zou in het geheel niet werken. In onze eigen clubs zijn er verschillen. En ik sta er ook heel gemengd in. Als het CDA ook maar iets groter wordt dan de PvdA maar GroenLinks en de SP zijn wel gegroeid komt er geen generaal pardon. Dus wat moet je dan doen? Mensen oproepen om op de PvdA te stemmen? Aan de PvdA hebben we veel van de huidige ellende onder vluchtelingen te danken. Alle problemen die we nu nog in de praktijk hebben stammen van Cohen. Je kunt geen kant op.'

Maar pas als er een linkse meerderheid is, dus een meerderheid inclusief PvdA, heeft links genoeg overwicht om een generaal pardon als voorwaarde te stellen. Want de PvdA gaat nooit met de rest van links de regering in. En voor de PvdA is een pardon geen halszaak en tot nu toe is het CDA er geen voorstander van. 'Ja, dat klopt. De PvdA is zoveel meer dan alleen hun standpunt over een generaal pardon. En daarom kun je er ook als ASKV niks mee. En ook uit de SP hoor je bijvoorbeeld nog wel eens geluiden dat de problemen in de grote steden veroorzaakt worden door arbeidsmigranten.'

Daarom richten jullie je nu op een eigen campagne? 'Ja, en daar proberen we dan het meeste resultaat mee te bereiken. Voor vluchtelingenorganisaties is er ook na de verkiezingen nog een heleboel te doen. Voor kleine clubs kan het dan zelfs nog veel lastiger worden. Een relatief kleine organisatie als de onze vindt nu een breed gehoor. Als de PvdA de regering in komt en iemand die in wezen hetzelfde beleid voert maar dit mooi kan uitleggen naar voren schuift hebben we een probleem. Cohen kon zijn beleid bijvoorbeeld goed verkopen. Verdonk daarentegen, zij wekt zoveel afschuw op, het is makkelijk mensen te bewegen zich tegen haar beleid te keren.'

www.aftellentothetpardon.nl

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop