Bestuursverkiezingen bij Abvakabo sectoren: de juiste mensen op de juiste plek: dat scheelt een hoop!

Van 5 tot en met 15 februari kunnen FNV leden die werken in de sectoren Zorg&Welzijn, Overheid en Publiek Belang nieuwe besturen kiezen. Daarvoor hebben alle leden werkzaam bij instellingen of bedrijven in de drie sectoren van de voormalige Abvakabo rond 21 januari een verkiezingskrant met kandidaten, de procedure en een stempas in de bus gekregen. 

Stemgerechtigden die zo één, twee, drie nog geen keus kunnen maken, hebben misschien iets aan de volgende aanbevelingen die Grenzeloos na het nodige rond- en doorvragen heeft opgesteld.

Deze aanbevelingen liggen in het verlengde van de kieswijzer voor een democratische en activerende bond die we in mei 2013 voor de verkiezingen van het Ledenparlement van de FNV maakten. Ook nu zijn deze aanbevelingen er op gericht de lijn van actief en offensief verzet tegen het crisisbeleid van bezuinigingen door te zetten en te versterken. En daarbij vooral de solidariteit te versterken internationaal en onderling: vrouwen en mannen, met mensen van kleur, werkend of niet, jong en oud.

De sector Zorg en Welzijn?

Daar zijn meerdere goede kandidaten. Aletta Kuhlwilm van de kiesgroep Cure (onder andere ziekenhuizen en GGZ) is met haar kennis van financiële stromen in de zorgsector van groot belang voor een nieuw bestuur. De 26-jarige Loes de Kleijn met ervaring in meerdere branches, activerend vakbondswerk op de werkvloer en een flinke kritische blik, is een goede keus om deze sector een energie boost geven. Maar ook is het goed om spreiding over branches en het land in het oog te houden. Zo is Lieuwe de Vries (Kloofdichter van het eerste uur) 1) met een berg aan ervaring in de welzijnssector een prima kandidaat en zijn Bas Vermaat, de enige kandidaat uit de GGZ of Walter Rozen, de enige kandidaat uit de branche Gehandicapten Zorg en Martien Wijnen uit de VVT een goede keus.

De sector Overheid?

Dit is een sector waar de voorzitter apart gekozen wordt (andere sectorbesturen kiezen de voorzitter zelf uit hun midden). Dus kun je kiezen uit drie voorzitterskandidaten. Grenzeloos beveelt Gienus Huisman aan, hij heeft als meerwaarde een sector-overstijgend netwerk in het Noorden, belangrijk in het kader van de solidariteit.

Het is wel af en toe zaak wat strategisch te kiezen, dus ook al wordt Matthias van Rossum alom als heel goede kandidaat genoemd voor de kiesgroep Onderwijs en Onderzoek, hij geeft er zelf de voorkeur aan één van zijn vrouwelijke collega's te kiezen: Arwen Scholten of Kitty Jong. Matthias kan zijn stem ook in het Ledenparlement verheffen en beide functies samen gaat niet lukken.

Grenzeloos beveelt in de kiesgroep Decentrale Overheden Wim Metselaar aan. Verder is in Kiesgroep Rijksoverheid en Burgerdefensie Adrie de Herdt een goede kandidaat omdat hij ook op het punt van racisme en discriminatie erg actief is en bij de kiesgroep Sociale Werkvoorziening zet Hans van Zonneveld zich al jarenlang actief in voor zijn branche.

De sector Publiek Belang?

Die sector omvat Post.NL, Telecom, het stadsvervoer, de UWV en talloze andere oud overheidsinstellingen die inmiddels geliberaliseerd of geprivatiseerd zijn. Hier zijn Orhan Yildrim, Peter Vervloed en Lesley Rotsburg goede kandidaten. De sectoren Uitkeringsgerechtigden en Senioren hebben hun eigen traject samen met hun collega's van voorheen Bondgenoten, Bouw en Sport die nu gefuseerd zijn tot de ongedeelde FNV.

Stemmen voor de drie sectoren die uit de Abvakabo komen kan tot 15 februari. De 18e is de uitslag bekend en 2 maart vindt de installatie van de nieuwe sectorbesturen plaats. Daarna begint met hen het echte bouwen, van onderop actief en offensief. Dus werk je in één van deze sectoren pak de grote FNV envelop die je opgestuurd kreeg en je stemkaart met stemcode erbij en doe het gelijk even: de juiste mensen op de juiste plek, dat scheelt een hoop!

Disclaimer

Zoals gezegd: deze aanbeveling is gebaseerd op een inventarisatie door de redactie van Grenzeloos. Van de kandidaten die we hier genoemd hebben weten we dat ze opkomen voor een democratische activerende en solidaire vakbond. Dat betekent geenszins dat kandidaten die we hier niet noemen, bijvoorbeeld omdat we ze niet of onvoldoende kennen dat niet doen. De keus is aan u.

1. De kloofdichters waren de kritische kaderleden die zich in 2010 als groep kandidaat stelden voor het bestuur van de Abvakabo, met een meerderheid gekozen werden en de aanzet gaven tot de vernieuwing van de Abvakabo en uiteindelijk van de hele FNV. Zie het interview met een van hen. 

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop