De beste wensen en op naar een ecosocialistische toekomst

Als 2020 iets heeft laten zien dan is het wel dat het zo niet verder kan. Dat in een maatschappij waar het uiteindelijk draait om het maken van winst dit ten koste gaat van mensen, ecosystemen en het klimaat. Als dit zo doorgaat zal de coronacrisis slechts de eerste zijn van een komende serie plagen. En de klimaatcrisis die zich onder onze ogen ontwikkelt, zal de coronacrisis nog  in de schaduw stellen.

2020 was (samen met 2014) het warmste jaar ooit gemeten. Met de huidige aanpak stevenen we af op een niet meer te controleren opwarming van de aarde, met desastreuze gevolgen. Er resten nog maar een paar jaar om een catastrofe af te wenden en het is duidelijk dat dit binnen het huidige economische- en politieke systeem niet zal lukken. Maar na dit verschrikkelijke jaar is er ook reden tot optimisme. Want:

2020 heeft duidelijk gemaakt waar het om gaat in het leven: gezondheid, onderwijs, cultuur, verbondenheid, solidariteit en natuur(beleving) zijn vele malen belangrijker dan winstbejag en overmatige consumptie.

2020 heeft duidelijk gemaakt wat het belangrijke werk is. Dat niet de pakkendragers in boardrooms, de papier- en geldschuivers op de Zuidas, of de hoogwaardigheidsbekleders in Den Haag, Brussel en elders het essentiële werk doen, maar de mensen in de zorg, de schoonmaak, de land- en tuinbouw, de productie en distributie. En dat juist zij ondergewaardeerd zijn en schandalig weinig betaald krijgen.

2020 heeft duidelijk laten zien dat de systematische bezuinigingen in de zorg en het onderwijs van de afgelopen jaren onverantwoord waren en het leven, de gezondheid en de toekomst van velen in gevaar brengen.

2020 heeft ook laten zien dat als het moet er drastische maatregelen kunnen worden genomen. Dat instellingen en bedrijven regels opgelegd kunnen krijgen. Dat de farmaceutische industrie in relatief korte tijd vaccins kan ontwikkelen, waar ze de afgelopen jaren geen brood in zagen. Dat de overheid diepe zakken heeft als ze het echt nodig vindt om miljarden uit te geven.

2020 heeft laten zien dat een andere wereld mogelijk is. De vraag is wat voor een andere wereld.

Vóór het uitbreken van de coronapandemie zagen we een opleving van de sociale strijd en de opkomst en groei van internationale bewegingen. #MeToo, Black Lives Matter, de internationale klimaatbeweging, de feministische beweging, de strijd tegen uiterst rechts en voor democratisering wisten miljoenen mensen te mobiliseren. Door de coronabeperkingen zijn veel sociale bewegingen nu minder zichtbaar, maar onder de oppervlakte is de onvrede alleen maar toegenomen. Als de corona-beperkingen minder worden zullen overal de vlammen weer oplaaien.

2020 heeft duidelijk gemaakt dat er geen sprake kan zijn van terug naar het oude normaal. Het oude normaal heeft ons corona gebracht. Het oude normaal heeft geleid tot een kloof tussen rijk en arm. Het oude normaal was gebaseerd op verspilling en vervuiling en heeft ons de klimaatcrisis gebracht.

2020 heeft duidelijk gemaakt dat we naar een nieuw normaal moeten, waarin sociale rechtvaardigheid gelijk opgaat met respect voor het milieu. Waarin de mens niet tegenover de natuur wordt geplaatst, maar ingezien wordt dat de mens een onderdeel is van de natuur.

2020 heeft duidelijk gemaakt dat de sociale strijd en de ecologische strijd samen moeten gaan.

2020 heeft ecosocialisme  op de agenda gezet. Het perspectief van een transitie naar een maatschappij waar het draait om mensen en hun welzijn en hun behoeften in balans met het ecosysteem. Een maatschappij waarin het niet meer gaat om winsten, economische groei als doel op zich en groei van de consumptie. Een maatschappij waarin mens en natuur niet tegenover elkaar worden geplaatst.

Dat is waar wij als Grenzeloos voor staan. Onder het motto: ‘de wereld begrijpen om haar te veranderen’ doen we op Grenzeloos zo goed mogelijk verslag van de sociale en ecologische strijd, van discussies over strategie, van lessen die er uit de strijd worden getrokken. Met stukken die over het algemeen geschreven zijn door mensen die actief zijn in verschillende sociale bewegingen hier in Nederland en elders in de wereld.

Alle reden dus om regelmatig onze site te bezoeken en in te schrijven op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Hulp en steun

U kunt ons ook helpen. Door onze artikelen via sociale media een grotere verspreiding te geven, door een bijdrage te leveren met een artikel, een aankondiging, het doorsturen van een interessante link, een suggestie voor een te vertalen artikel. En/of met een financiële bijdrage.

Al het werk voor Grenzeloos is vrijwilligerswerk. Toch hebben we kosten voor werkzaamheden die we niet zelf kunnen doen; reiskosten, kosten voor materialen, voor het hosten en onderhoud aan onze site, kosten voor deelname aan samenwerkingsverbanden en acties, voor steun aan onze zusterorganisaties elders in de wereld, enzovoort. Daarom doen wij ook een beroep op u voor financiële steun. U kunt een donatie voor Grenzeloos overmaken op rekening NL25 INGB 0005 5716 38 t.n.v. Grenzeloos o.v.v. donatie.

Maar eerst en vooral wensen wij u en de uwen een Grenzeloos gezond en gelukkig nieuwjaar.

Met hartelijke groet,

De redactie van Grenzeloos

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop