Demonstreer mee in Praag en Nederland

Het IMF en de Wereldbank zijn verantwoordelijk voor ongekende ellende over de hele wereld. Dit zijn de instanties die afdwingen dat Derde Wereldlanden 470 miljard gulden aan schuld moeten aflossen aan westerse banken en regeringen. Het zijn de instanties die na de Aziëcrisis de regeringen Structurele Aanpassingsprogramma's (de SAP’s) oplegden. Wat betekent dat er grootschalig geprivatiseerd moet worden, bezuinigd moet worden op onderwijs en gezondheidszorg, er massa-ontslagen vallen, het minimumloon wordt verlaagd en vakbondsrechten worden ingeperkt.
Ook het milieu wordt op het spel gezet. Meer dan 55 procent van Wereldbank-energiesubsidies gaat naar olie, gas, -en steenkoolprojecten (en dus naar grote multinationals) en nog geen 3 procent naar duurzame energieprojecten.

We leven in een wereld waarin rijkdom in de afgelopen twintig jaar explosief is toegenomen, waarin de rijkste drie mensen net zo veel bezitten als de 48 armste landen. Tegelijk leven we in een wereld waar 1,2 miljard mensen moeten rondkomen van minder dan een dollar per dag. Een wereld waarin elk jaar 17 miljoen kinderen sterven aan geneesbare ziekten. En een wereld waarin de kloof tussen de armste landen en de rijkste landen in de afgelopen twintig jaar in razend tempo is gegroeid.
Maar niet alleen de kloof tussen de armste en rijkste landen; in het rijke Westen zelf leeft volgens UNICEF één op de zes kinderen in armoede. Lonen zijn in de afgelopen jaren gestegen rond het inflatieniveau terwijl optiewinsten en topsalarissen door het dak zijn geschoten.
Het IMF en de Wereldbank willen een wereld waarin ongelijkheid groeit in plaats van afneemt. Waarin groeiende winst voor een kleine minderheid dalende lonen, verslechtering van arbeidsvoorwaarden en beperking van vakbondsrechten voor de meerderheid betekent. Waarin geen ruimte is voor een schoon milieu.

In de afgelopen maanden hebben de beslissingen die deze instanties nemen en de volledig oncontroleerbare en ondemocratische manier waarop ze dit doen, geleid tot massaal verzet. Bij protesten tegen de Wereld Handels Organisatie (WTO) in Seattle eind vorig jaar en bij protesten tegen IMF en Wereldbank in Washington DC afgelopen april demonstreerden tienduizenden mensen. Praag biedt de kans om anti-kapitalisme naar het hart van Europa te brengen.

Net als uit alle omringende landen moeten we met zo veel mogelijk mensen naar Praag gaan en ook in Nederland actie voeren. Dan hebben we de kans om aan Nederland en de hele wereld te laten zien dat het IMF en de Wereldbank hun besluiten niet ongemerkt kunnen doorvoeren. Dan hebben we de kans het succes van Seattle te herhalen en hun top te sluiten. Platform Praagse Herfst organiseert busvervoer naar Praag - zowel naar de hele actieweek van 21 tot en met 28 september als naar S26, de
massademonstratie op de 26e. Ga met ons mee - sluit je aan! V

[kadertjes]

Praagse Herfst is een samenwerkingsverband tussen onder andere. ASEED Europe, Infocentrum Wageningen, Internationale Socialisten, Groenfront!, Anti-oorlogscomité Leiden, Solidariteit, SAP en leden van Dwars, Milieudefensie en het Haags Vredesplatform. Wil je je aansluiten bij het platform of meer informatie? Neem contact op via: praagseh@dds.nl

Het Stank voor Bank actieplatform bestaat uit linkse en anarchistische groepen. Ze benadrukken het belang dat er niet alleen mensen naar Praag moeten gaan, maar er juist ook acties en protesten in Nederland moeten plaatsvinden. Alleen op deze manier kan er werkelijk een internationale antikapitalistische actiedag komen.

Programma in Nederland (niet compleet)
9 september Streetrave in Nijmegen, 13:00 uur op Kelfkensbos, meer info: assata@antenna.nl.
13 september infoavond in Leiden, 20:00 uur, Koppenhinksteeg 2c, meer info: http://squat.net/eurodusnie.
16 september actie en info event in Amsterdam, 12:00 uur, Overtoom 301.
16 september streetrave bij Navo in Brunssum, 11:30 uur, parkeerplaats tegenover camping ‘De Zeekoelen’.
16 september aktie in Wageningen, 14:00, Emmaus jaarmarkt, Herenstraat (voor het kantongerecht).
26 september afsluitende volksoploop in Utrecht, 16:00 uur, Domplein.

Programma in Praag
22 t/m 24 september Tegentop
22 t/m 25 september Trainingen en workshops voor activisten
22 t/m 28 september Festival met als thema ‘Verzet is kunst’
23 september Demonstratie
24 september Menselijke ketting tegen de schuldenlast door Jubliee 2000
25 t/m 27 september Publiek forum ‘A different Message’
26 september Internationale actiedag tegen het kapitalisme met verschillende acties

Informatie
Ter voorbereiding en mobilisatie voor de acties in Nederland en Praag is er een affiche gemaakt, een brochure en zijn er twee video’s beschikbaar als je zelf een informatieavond wil organiseren. Voor de brochure en affiche, zie de website http://huizen.dds.nl/~stank of mail naar stank@dds.nl of stuur een kaartje naar Postbus 2228, 2301 CE Leiden. Voor de video bel met XminY (Kees Hudig) op tel 020-6279661 of mail naar kh@xminy.nl. Er is ook de mogelijkheid dat iemand naar de infoavond komt om een praatje te houden over het IMF/WB en de op stapel staande acties.

Voor meer informatie over de acties in Praag ga naar de website van de organisatie: http://inpeg.ecn.cz. Hier vind je ook meer achtergrond informatie over het IMF en de Wereldbank. Verder is er uitgebreide informatie te vinden over Praag zelf; stadsplattegronden, informatie over de politie en visa, handige telefoonnummers en nog veel meer.

Geld
De activiteiten in Nederland kunnen niet worden georganiseerd zonder de nodige financiële middelen. Heb je wat over, stort dan je bijdrage op giro 8406240 t.n.v. Weggeefwinkel te Leiden o.v.v. ‘gift IMF’.

Naar Praag?
Voor het reserveren van een plaats in de bus naar de gehele actieweek van 21 t/m 28 september (vertrekken op 20 en terug op 29 september) neem je contact op via: praagseherfst@yahoo.com (Donald) - kosten tussen de 150 en 175 gulden, exclusief eten en onderdak.

Voor het reserveren van een plaats in de bus naar S26, de demonstraties op 26 september (vertrekken op 25 en terug op 27 september) neem je contact op via: praagseherfst_S26@yahoo.com of bel je met 06-26148827 (Nikita) - kosten voor een buskaartje bedragen 125 gulden.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop