Kafka in de polder

'De beveiliging zei nog iets over dat dat wel vaker gebeurde', vertelt Siep. 'Een administratief foutje, of misschien gewoon een haperende pas.' Maar nadat de marechaussee een telefoontje heeft gepleegd, zijn de vriendelijk lachende gezichten snel verdwenen.
Wat blijkt? De twee maanden daarvoor nog gewoon afgegeven 'verklaring van geen bezwaar', die iedere werknemer op Schiphol nodig heeft, is van de ene op de andere dag ingetrokken. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft blijkbaar een hernieuwd onderzoek ingesteld naar Siep. Die is buiten werktijd politiek actief, gaat naar demonstraties tegen het vluchtelingenbeleid van Verdonk en is ook lid van de SAP, de organisatie die Grenzeloos uitgeeft. Daar is weinig geheimzinnigs aan. Toch vormt hij volgens de AIVD op de een of andere manier een gevaar voor de staatsveiligheid of de burgerluchtvaart. Maar wat de precieze reden is en op welk bewijs dat is gestoeld, blijft tot op de dag van vandaag onbekend. Het gaat hier immers om geheime informatie.
Het is nu tweeëneenhalf jaar later en Siep is verwikkeld in een slepende procedure tegen zijn ontslag. Hij wordt daarbij ondersteund door Frank Schoenmaeckers van de Nijmeegse Stichting Openbaarheid van Bestuur, die vaker dit soort zaken heeft gedaan. De hele gang van zaken doet denken aan een roman van Kafka. Siep moet zich verweren tegen beschuldigingen die hij niet kent. Schoenmaeckers: 'Ze zeggen wel eens: je vecht met een hand op de rug. Wij vechten met twee handen op de rug én een blinddoek om.' Hoewel zulke zaken altijd mistig zijn, krijgen mensen gewoonlijk volgens Schoenmaeckers nog wel énige informatie. Nu is er niets van dat alles, een gang van zaken waar hij zich ook voor de bestuursrechter over beklaagde: 'Is het een demonstratie of actie waar hij bij betrokken was? Gaat het misschien om een lidmaatschap? Of heeft iemand belastende verklaringen afgelegd? Wij weten het niet.'
Terrorismebestrijding in de praktijk: ter verdediging van de rechtsstaat breekt Nederland haar zelf alvast een beetje af.

De naam van de persoon waar het om gaat is gefingeerd.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop