Kieswijzer FNV ledenparlement

16.01.2017

In februari - om precies te zijn van 1 tot en met 15 februari - worden de ruim honderd leden van het nieuwe ledenparlement van de FNV gekozen. Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de FNV en de leden ervan worden direct door de FNV-leden in de verschillende sectoren gekozen. Het is van groot belang dat er goede strijdbare vakbondsleden in het parlement gekozen worden. 

Een vakbond is er om te strijden voor de directe en lange termijn belangen van haar leden en potentiële leden. Dat wil zeggen voor iedereen die met werken in haar of zijn levensonderhoud moet voorzien, of afhankelijk is van een uitkering of pensioen. Met andere woorden: de 99% die nu niet het vermogen en de macht heeft om deze wereld naar haar hand te zetten. 

Een vakbond is een vereniging waar de leden de dienst uit moeten maken. De afgelopen jaren is er hard gestreden om van de FNV een strijdbare, democratische en activerende vakbond te maken. Door middel van ‘organising’ en ‘activerend vakbondswerk’ is er in nieuwe sectoren vakbondswerk opgezet en zijn er nieuwe groepen bij de FNV betrokken. Door het oppakken van thema’s als klimaat en internationale handelsverdragen is er van een bredere werking sprake en is de band met andere sociale bewegingen versterkt. 

De rol van het ledenparlement was daarbij cruciaal. Om deze lijn door te zetten en te versterken is het van groot belang dat er ook nu weer een ledenparlement komt dat van wanten weet. Dat er leden gekozen worden die een strijdbare vakbond voorstaan en die daar ook keihard aan willen werken. Dat er mensen gekozen worden die niet alleen een visie hebben op de versterking en de vergroting van strijdbaarheid van de bond, maar die ook in staat zijn hun eigen achterban daarbij mee te nemen. 

Vakbondsmensen die zich niet alleen richten op de traditionele achterban van de bond, maar zich ook inzetten voor een meer pluriforme bond: een vakbeweging waarin ook mensen met een migratie-achtergrond, jongeren, vrouwen en mensen uit de LHBT-gemeenschap zich herkennen en gesteund weten. Een bond die zich niet beperkt tot traditionele vakbondsthema’s rond werk en inkomen maar zich ook keert tegen de afbraak van de zorg en andere sociale voorzieningen en zich inzet voor de rechten van minderheden, tegen racisme en vóór een welkom voor vluchtelingen. Een bond die strijdt voor een goed klimaatbeleid en tegen internationale handelsverdragen die rechten en verworvenheden uitkleden en daarbij constructief samenwerkt met de milieubeweging en andere progressieve bewegingen.

Kaderleden die ook begrijpen dat ze in het ledenparlement niet kunnen volstaan met het innemen van een radicaal standpunt, maar die ook bereid en in staat zijn om anderen daarvan te overtuigen, die standpunten handen en voeten geven en knokken voor een draagvlak onder de leden, met name in hun eigen sector. Kortom, vakbondsmensen die niet alleen radicale en strijdbare taal uitslaan maar er ook naar handelen en ook iets gedaan weten te krijgen. 

De verkiezing van de leden van het ledenparlement verloopt via de sectoren. Ieder FNV-lid kan dus alleen stemmen op kandidaten in de sector waar hij of zij werkzaam is, waarbij het aantal kandidaten waarop men kan stemmen afhangt van de omvang van de sector. Van onderstaande kandidaten weten we dat ze zich inzetten voor een strijdbare en actieve bond en we doen dan ook de oproep op hen te stemmen. Natuurlijk kennen we niet alle kandidaten in alle sectoren, dus als u nog meer goede strijdbare kandidaten weet, geef die ons dan door via redactie@grenzeloos.org. Op basis daarvan zullen wij deze lijst de komende tijd zo veel mogelijk aanvullen. 

Leden van de FNV kunnen van 1 t/m 15 februari op internet stemmen voor het Ledenparlement met de code die ze eind januari opgestuurd krijgen. Wat ons betreft dus liefst op één of meer van de onderstaande kandidaten. 

Lees ook ons artikel: Waarom wij niet oproepen om tegen Han Busker te stemmen.

Bouw:

Dirk van der Vecht, Bart Blommers. 

Diensten:

Kadija Tahiri Hijati, Johan Huver, Hans Lammers, Eric Nijst, Brian Traast.

Industrie:

Koos Kruyssen, Endre Tanczos, Agnes Vroegh.

Jong:

Menno Oldenhof. 

Media:

Jan Kees Koning. 

Metaal en techniek:

Jos Broeren. 

Overheid:

Margot Kraneneburg, Gerben Mauriks, Wendy Simonse, Hans van Zonneveld.

Publiek belang:

Ger Geldhof, Marco Ibrink.

Senioren:

Siep Groenendal, Charlotte Jongmans, Ernst Kuntz,  Ria de Graaf-Appelman. 

Uitkeringsgerechtigden:

Gaitrie Soedamah, Mieke Winterink.

Vervoer:

Peter den Haan, Maarten Sweep, Sooi van Weegberg.

Zorg en welzijn:

Lot van Baaren, Fatma Kiymazaslan, Jan Schriefer, Peter Spijkerman, Jolanda Meere-Nydam, Guadeloupe Verwaayen, Leatitia Westenburg Deira.

Rob Thijssen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees meer over de strijd voor een activerende en democratische vakbeweging in ons dossier vakbeweging en onze vakbondsbrochures.

1. Vakbondswerk aan de basis (juli 2011)

Rob Marijnissen: (Inleiding) Vakbondswerk aan de basis.

Willem Bos: De geboorte van een nieuwe vakbeweging

Lot van Baaren en Ger Geldhof: Naar een strijdbare en democratische vakbond

Patrick van Klink: Vakbondswerk aan de basis

Bart Plaatje: Het moet van de mensen zelf komen

Kees de Leeuw: Directe belangenbehartiging is toch de basis

Ko Hartman en Ger Geldhof: De achterbanstrategie

2. De strijd voor een echt nieuwe vakbeweging (november 2013)

Patrick van Klink: Achter het pensioendrama

Lot van Baaren en Patrick van Klink: Strijd om de vakbeweging

Patrick van Klink en Lot van Baaren: Nieuwe vakbeweging is hard nodig

 Lot van Baaren en Patrick van Klink: Vakbeweging van onderop

Patrick van Klink: Cursus vakbondspolitiek voor journalisten

 Patrick van Klink: Onze vakbond en de milieucrisis

Ger Geldhof: We moeten de vakbond terug veroveren

Willem Bos: Waarom linkse activisten actief moeten zijn in de vakbeweging

3. De vakbond terug aan de leden (oktober 2014)

Patrick van Klink: Een heel andere visie van de FNV op Europa

Menno Bruijns: De toekomst is aan één FNV

Mirjam Busse: Vakbeweging moet zich veel meer bezighouden met de veranderende plaats van de arbeid

Margot Kranenburg: Vakbondsleden zijn zelf de beste ledenwervers

Lot van Baaren: De vakbond terug aan de leden

4. Onze vakbeweging (juni 2015)

Rob Marijnissen, Patrick van Klink: Onze vakbeweging, een reactie op linkse kritiek.

Herman Pieterson: De vakbeweging kan niet anders dan aan politiek doen.

Loes de Kleijn: De democratisering van de vakbond is een kans om als actieve vakbondsleden het beleid te bepalen en de vakbond weer op de kaart te zetten.

René Danen: De vakbeweging kan veel leren van andere sociale bewegingen.

Matthias van Rossum: Werken van onderop, maar ook van bovenaf de vakbond veranderen.

Bert Giskes: Vakbondsleden voor Palestina

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Willem Bos

do, 01/26/2017 - 11:52

Zoals in de begeleidende tekst staat: "Natuurlijk kennen we niet alle kandidaten in alle sectoren, dus als u nog meer goede strijdbare kandidaten weet, geef die ons dan door via redactie@grenzeloos.org. Op basis daarvan zullen wij deze lijst de komende tijd zo veel mogelijk aanvullen."

Reactie van:

Anoniem

do, 02/02/2017 - 09:53

Op de website socialisme.nu is een deel van deze kieswijzer overgenomen. Daarbij is de argumentatie voor de kieswijzer weggelaten en vervangen door een tekst waarin opgeroepen wordt om tegen Han Busker als voorzitter te stemmen. Dat is dus niet het stemadvies dat wij als Grenzeloos geven en we betreuren de onduidelijkheid die hierover door socialisme.nu is gecreëerd.

Ik betreur het ook dat Socialisme.nu niet zorgvuldig is met deze namenlijst. Zij hebben mij niet naar mijn mening gevraagd hierover en ik ben samen met een aantal mede-kandidaten niet blij dat de indruk wordt gewekt dat wij adviseren een tegenstem uit te brengen als het gaat over het voorzitterschap. Jammer dat deze lijst zo uit zijn context is gehaald.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.