NSF: Bouwen aan een beweging

De Nederlandse globaliseringsbeweging is een zorgenkindje. Niet alleen loopt de beweging achter bij de rest van de wereld, ook spelen veel van de belangrijkste discussies in die beweging hier geen enkele rol. Het is de hoogste tijd daar iets aan te gaan doen – het Nederlands Sociaal Forum is een belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast kan het forum een rol spelen in het bij elkaar brengen van activisten uit verschillende hoek. En in het inhoudelijk verdiepen van alternatieven voor de wereldwanorde waar we gezamenlijk voor vechten.

Wij willen hier in het bijzonder de aandacht vestigen op de volgende seminars en workshops.

Zaterdag

Workshop -- Vakbondsstrijd in Europa: Ervaringen uit België, Frankrijk en Duitsland. Hoe kunnen we gezamenlijk een Europese beweging opbouwen? 12.15 – 14.00 uur in de Verwey kamer. Deze workshop wordt georganiseerd door Transnationals Information Exchange (TIE Netherlands). Overal in Europa worden we geconfronteerd met aanvallen op lonen, op arbeidsvoorwaarden, op het sociaal zekerheidsstelsel... of direct op het bestaansrecht van de vakbeweging. Tijdens de workshop worden recente actie- en strijdervaringen die activisten uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben opgedaan, uitgewisseld.

Seminar -- Irak: fundamentalisme, het verzet en de anti-oorlogsbeweging. 14.30-16.15 in de Veilingzaal. Dit seminar wordt georganiseerd door de SAP, de Internationale Socialisten en het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. De oorlog in Irak duurt voort, omdat de Irakezen zich niet bij de bezetting neerleggen. Het verzet heeft verschillende gezichten, waarvan het islamitisch fundamentalisme de meest prominente is. De centrale vraag in het seminar is welke houding links ten aanzien van dit verzet moet aannemen. Een van de sprekers op het seminar is de Franse hoogleraar politieke wetenschappen Gilbert Achcar. Achcar, de schrijver van het boek Eastern Cauldron (besproken in Grenzeloos # 78) en een specialist op het vlak het Midden-Oosten en de politieke islam.

Workshop – Radicale en subversieve media. 14.30 – 16.15 uur in de rode kamer. Een workshop van de SAP: Een open discussie over bestaande linkse media en mogelijkheden voor de toekomst. Met redactieleden en betrokkenen van bladen en initiatieven op het vlak van progressieve, subversieve en radicale media.

Seminar -- Neoliberalisme, privatisering en zeggenschap. 16.45 – 18.30 uur in de Grote Zaal. Een seminar van FNV Kiem, samen met FNV Bondgenoten, ABVAKABO FNV en de Vrouwenbond FNV. De organisatoren vatten hun seminar als volgt samen: ‘De EU agenda Lissabon wordt door ons van kritisch commentaar voorzien. De meest concurrerende kenniseconomie lijkt met uitsluiting van eerlijke en gelijke kansen tot stand te moeten worden gebracht. Belangrijk onderdeel zal zijn het commentaar op de (voorgestelde) EU Bolkestein richtlijn, ook vanuit het oogpunt van consumentenbelangen en Europese werkgelegenheid.
Vakorganisaties hebben zorg over het (behoud van het) niveau van de sociale voorzieningen in Nederland en willen zich tegelijkertijd inzetten voor werkgelegenheid en sociale zekerheid in armere landen. Dat geeft in EU verband dilemma's en paradoxen.’

Workshop -- What about the F - word? Feminisme en/in (de) beweging. 16-45 – 18.30 uur in de Derkinderenkamer. Een workshop van Mama Cash, dat zich afvraagt: ‘Hoe geven we vorm aan feministische idealen en agendapunten in de 21e eeuw? En wie zijn 'we' eigenlijk - hoe verhoudt de vrouwenbeweging zich tot andere sociale bewegingen, wat is haar plaats binnen de bredere 'beweging', en hoe vormen we strategische allianties? Oftewel: hoe creëren we 'Feminist Strategic Spaces'?’

Zondag

Workshop -- Nee tegen dit Europa – 12.15 – 14.00 uur in het Archief Damrak. Een workshop van de Campagne Nee tegen deze Europese Grondwet.

Workshop – Radicale democratie – 12.15 – 14.00 uur in de Derkinderenkamer. Deze workshop wordt georganiseerd door de SAP. Onder andere naar aanleiding van het boek The Porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action - over experimenten met radicale democratie in Brazilië - wordt in deze workshop gediscussieerd over de mogelijkheden om tot andere, meer democratische vormen van zeggenschap te komen.

Workshop -- Grenzeloze diversiteit - een roze toekomst? 12.15 – 14.00 uur in de Mendez da Costazaal. Nog een workshop van de SAP, waarin de volgende vragen aan de orde komen: ‘Wat moet de homobeweging met de globalisering? Is een politieke homobeweging nog nodig? En wat moet die beweging dan doen? Peter Drucker, samensteller van het boek Different Rainbows, over homoseksualiteit en sociale bewegingen in de Derde Wereld, poneert een aantal stellingen over de toekomst van de homobeweging.’

De redactie van Grenzeloos maakt voor het NSF een special van ons blad, met artikelen over de geschiedenis, de toekomst en de betekenis van de sociale fora. Mensen die dat willen kunnen op het NSF helpen bij de verspreiding van die special. Geef je op via redactie@grenzeloos.org.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop