‘Op migratie is een linkse kijk nodig’

AKSI is een jonge organisatie. Wanneer was de oprichting?
AKSI is anderhalf à twee jaar geleden opgericht. De aanleiding was het veranderende politieke klimaat in Nederland. Uit onvrede hierover kwamen we met een groepje jongeren bij elkaar om te bekijken wat wij konden doen. We vonden dat we iets moesten doen, maar waren nog niet zeker wat. We kenden elkaar al via andere organisaties en verenigingen waarin we actief waren. Maar volgens ons waren deze bestaande organisaties niet in staat adequaat te reageren en we hadden niet veel hoop dat dit zou veranderen. Na enige discussie besloten we daarom een nieuwe organisatie op te richten. Ons doel was ook om de al bestaande verenigingen in de loop van de tijd bij ons initiatief te betrekken. Het was een lange discussie om te besluiten waar we ons precies op zouden richten. Moest het een organisatie met een breed doel worden of juist meer gericht en kleiner? Op dit moment speelde de hele discussie over het integratiebeleid al. We wilden onze kennis en ervaring uit onze activiteiten in zelforganisaties gebruiken om ons te mengen in de discussie over het integratiebeleid. We wilden zorgen dat er een links tegengeluid kwam. Dit werd dus het eerste punt.
Voor het grootste deel zijn we jongeren die hier geboren of in ieder geval opgegroeid zijn. We richten ons ook vooral op jongeren en de problemen die zij ondervinden.

Richt AKSI zich op een bestaande politieke partij of federatie?
Nee, AKSI is een volledig onafhankelijke organisatie en dat willen we ook graag zo houden. We zijn niet verbonden aan een bepaalde partij of federatie van groepen. Veel Turkse zelforganisaties die in Nederland actief zijn, zijn toch op de een of andere manier verbonden aan een politieke partij, hetzij een in Nederland of een in Turkije. Maar wij beschouwen ons uitdrukkelijk als een linkse organisatie en we maken ook analyses vanuit een links oogpunt. Volgens is het ook alleen mogelijk migratiepolitiek vanuit een links analysekader te benaderen.

In een artikel in de Fabel van Illegaal schreven jullie over de radicalisering van migrantenjongeren richting fundamentalistische denkbeelden. Hoe zien jullie deze ontwikkelingen?
Wij zien de radicalisering van jongeren vooral als een reactie op het veranderde politieke en sociale klimaat. Vooral de invoering van de inburgeringsplicht die nu op stapel staat, zal volgens ons bijdragen aan het radicaliseren van jongeren. Daarom is dit ook een van belangrijkste onderwerpen waar wij actie tegen voeren en waar wij een links antwoord op proberen te formuleren. Hierbij proberen we ook mensen uit andere linkse organisaties te betrekken. We zijn bang dat als wij, als links, ons niet mengen in deze kwestie mensen terug zullen vallen op etniciteit en religieus fanatisme. Dit heeft tot nu toe maar nog maar op beperkte schaal plaatsgevonden maar het kan erger worden. Bovendien wordt de hele migrantengemeenschap aangekeken op de acties en uitlatingen van een kleine groep. We zijn bang dat rechtse Turkse groeperingen de onvrede en frustratie die het gevolg is van bijvoorbeeld de inburgeringsplicht zullen uitbuiten. Deze groepen hebben natuurlijk altijd gezegd: 'jullie zijn Turken en geen Nederlanders en we moeten vasthouden aan onze Turkse identiteit want Nederlanders zijn een gevaar voor ons'. En het huidige regeringsbeleid bevestigt dit soort ideeën. Het huidige beleid werkt averechts en leidt tot meer extremisme, meer fanatisme. Wij willen de onvrede die er onder immigranten is kanaliseren in een linkse beweging die in woord en daad stelling neemt tegen dit beleid.

Jullie hebben geen hoge dunk van de bestaande zelforganisaties....
Dat klopt.
Wat is er mis gegaan?

Verschillende dingen. We zijn zeer kritisch over vooral Turkse zelforganisaties, ook al zijn we zelf actief in linkse, democratische clubs. Dat is wel onze achtergrond. Maar de meeste van deze organisaties zijn introvert geworden, naar binnen gekeerd. Dat heeft verschillende redenen. De staatsgreep in Turkije in de jaren tachtig is er een van. Die had een grote invloed. Maar ook waren mensen die in het begin naar Nederland kwamen meer passief en vaak nog erg gericht op Turkije. Ze voelden zich vaak verbonden met linkse bewegingen in Turkije. Maar na verloop van tijd verloren mensen de moed. 'Er gebeurt toch niks in Turkije' was de gedachte, en er kwam een discussie op gang over hoe het nu verder moest. Maar dat was al meer dan tien jaar later en ondertussen hadden migranten de ontwikkelingen in Europa en Nederland niet gevolgd. Men was daardoor niet in staat te reageren op de ontwikkelingen in Nederland. Er was geen kader opgeleid dat in staat was de politieke idealen ook naar de Nederlandse context te vertalen. Daarom zien we nu heel veel Turkse linkse organisaties marginaal worden of opgeheven worden. Als AKSI zien wij het ook als een van onze taken om wat er nog over is van dit milieu opnieuw te stimuleren en hier een inbreng in te hebben. Om ze te bewegen meer naar buiten te treden en ook jongeren die hier opgegroeid zijn er bij te betrekken. Want die jongeren zijn nodig. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we de oude garde zomaar afschrijven. We willen de twee groepen combineren. Dat is ons ideaal maar we kunnen nu nog niet zeggen of dat gaat lukken. Op dit moment zijn de zelforganisaties, in hun huidige vorm, niet in staat een vuist te maken om de belangen van immigranten te verdedigen. Een obstakel is ook dat veel organisaties jarenlang gesubsidieerd zijn en nu, als gevolg van de economische neergang en bezuinigingen, hun subsidie kwijt raken. Daardoor komen ze ook in financiële problemen.
Er zijn vooral interne veranderingen nodig. En eigenlijk zien we alleen op regionaal niveau hier en daar positieve ontwikkelingen. In de steden waar wij actief zijn, zijn we erin geslaagd om samen met andere zelforganisaties met een klein aantal mensen toch relatief veel op poten te zetten. Zoals onze campagne tegen de inburgeringsplicht. In verschillende steden hebben we lokale platforms opgericht om hier actie tegen te voeren.

Nederlands links heeft vaak ook geen antwoord op de hetze tegen allochtonen en de roep om een meer restrictief immigratiebeleid. Welke fouten heeft Nederlands links gemaakt?
Ik weet niet of er direct fouten zijn gemaakt. Je ziet toch een aantal organisaties, zoals de Fabel van de Illegaal en andere vluchtelingenorganisaties heel goed werk doen. Maar de huidige politieke partijen zie je ook steeds meer naar rechts gaan. Dat verbaasde me aanvankelijk, ik had van partijen als de PvdA en GroenLinks maar ook de SP, partijen die behoorlijk wat stemmen krijgen van migranten, verwacht dat zij meer zouden opkomen voor de belangen van deze stemmers. Maar deze partijen verzuimen het principieel stelling te nemen, ze gaan met de rechtse stroom mee en verliezen daardoor hun geloofwaardigheid. Wij verwachten weinig van ze en hebben meer vertrouwen in organisaties die onafhankelijk zijn van deze partijen.

De hetze tegen allochtonen is natuurlijk vooral uitgebarsten sinds 11 september en de opkomst van Fortuyn. Maar wat zijn volgens jullie de achterliggende oorzaken van deze hetze?
De afkeer van allochtonen was er eerder ook al maar hij is nu meer openlijk. 11 september en Fortuyn hebben een proces dat al bezig was versneld. Persoonlijk zie ik een aantal oorzaken. Ten eerste is het een min of meer natuurlijk resultaat van de neoliberale politiek. Deze politiek heeft een vernietigende werking op cultuur en identiteit en vormt voor een heleboel mensen een grote bedreiging. Het neoliberalisme zou het liefst een monoculturele wereld scheppen, met een neoliberale cultuur. Dat proces speelt zich af in Nederland, maar ook daarbuiten. In reactie daarop is men op zoek naar een collectieve identiteit, een identiteit die niet langer bestaat. Alles is vervaagd, anoniem geworden. Door zich af te zetten tegen immigranten en buitenlanders die zogenaamd onbeschaafd en achterlijk zijn wordt er geprobeerd een eigen identiteit te creëren die wel beschaafd en modern zou zijn. Je ziet nu een soort westerse, blanke arrogantie naar voren komen. Dat is een schrikbarende ontwikkeling. Als je hoort hoe mensen over andere culturen praten, dat is soms vreselijk. Je hoeft het niet eens te zijn met een andere cultuur maar de taal die gebruikt wordt is minachtend. Er worden nu uitlatingen geaccepteerd die twintig jaar gelden nog als onacceptabel golden.
Daarnaast zie je, hoe klein ook, in Nederland en de rest van de wereld, een beweging opkomen tegen de onrechtvaardige verdeling van macht en welvaart, tegen het neoliberalisme. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook aan de protesten in Schotland, tegen de G8. Veel mensen pikken het ook niet hoe met ze omgegaan wordt. Mensen zoeken elkaar op en dat is niet in het belang van de neoliberale machthebbers. Daarom proberen ze mensen tegen elkaar uit te spelen, niet alleen allochtoon tegen autochtoon maar ook werklozen tegen werkenden. Of jong tegen oud, zoals je zag tijdens de discussie over pensioenshervormingen. Er worden vijandbeelden gecreëerd. En dat is volgens mij ook een oorzaak voor de hetze tegen immigranten. En heel veel mensen zien het gevaar hiervan niet. Maar mensen moeten elkaar opzoeken, blank, zwart, allochtoon, autochtoon. De aantasting van de rechten van immigranten treft op den duur ook autochtone Nederlanders. De kloven die mensen van elkaar scheiden moeten overbrugd worden en dat kan door samen te werken, door samen te strijden. Want dit land is ook ons land en wij zullen de strijd voor onze rechten niet opgeven.

Meer informatie op: www.AKSI.nu
Campagne Stopdeinburgeringsplicht: www.stopdeinburgeringsplicht.nl

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop