Syrië: solidariteit is noodzaak

Ondanks het geweld van het Assad regime en de groeiende invloed van extreemrechtse fundamentalisten zijn in Syrië nog steeds groepen actief die trouw zijn aan de eisen van de Arabische opstanden: democratie en sociale rechtvaardigheid. Omdat zij voor enorme bedreigingen staan, hebben zij juist nu onze steun nodig.

Syrische revolutionairen gaven de derde verjaardag van de opstand vrijdag 14 maart het motto mee: 'dit is een volksrevolutie, niet een burgeroorlog'. Hiermee laten zij aan de wereld zien dat hun opstand deel uitmaakt van het revolutionaire proces in de regio.

Ondanks het zaaien van dood en vernieling door het Assad regime aan de ene kant en de onderdrukking door islamistische reactionaire groepen aan de andere kant, blijft het Syrische volk volharden in de strijd voor de aanvankelijke doeleinden van de revolutie: democratie, sociale rechtvaardigheid en het afwijzen van sektarische verdeeldheid. Verspreid over Syrië vonden op 14 maart demonstraties plaats en in bevrijde gebieden werd de derde verjaardag van de revolutie gevierd.

Drie jaar revolutie

In gebieden onder de controle van het regime in Aleppo verspreidden activisten pamfletten om te benadrukken dat de revolutie door zal gaan tot het regime valt. De naam van de campagne was 'we verzetten ons ondanks het geweld van het regime'. De activisten benadrukten het voortdurende gebruik van vreedzame middelen van verzet.

In de bevrijde delen van Aleppo organiseerden activisten een tentoonstelling met afbeeldingen en van tekeningen van kinderen van de martelaren van de revolutie. Activisten organiseerden ook een toneeluitvoering over de ontwikkeling van de revolutie. Afbeeldingen van de martelaren werden rond een van de pleinen opgesteld. De muren van verschillende wijken werden voorzien van muurschilderingen onder het motto 'de muur vertelt het verhaal van de revolutie'.

In de regio Idlib zongen demonstranten liederen uit het begin van de revolutie. In de stad werden revolutionaire slogans op de muren geverfd en ook hier werd een toneelstuk opgevoerd. De Unie van Vrije Syrische Studenten lanceerde een nieuwe campagne: 'Pijn en hoop: de revolutie duurt voort'. Ook vonden in veel steden, zoals Amouda, Efrin, en Qamichlo, demonstraties plaats om te herdenken dat het op 12 maart 2014 tien jaar geleden was dat de Koerdische intifada uitbrak.

Op 8 maart organiseerde de groep 'Syrische Vrouwen Initiatief' een oproep voor een democratische en pluralistische staat die de rechten van vrouwen garandeert.

Het regime en haar bondgenoten

De Syrische revolutie is niet dood maar de vijanden ervan groeien. De voornaamste vijand is ongetwijfeld de moordmachine van het regime. Voortdurend komen nieuwe misdaden tegen de menselijkheid aan het licht, zoals recent de afschuwelijke beelden van 11.000 gemartelde gevangenen in gevangenissen in Damascus. We doen er goed aan in gedachten te houden dat het alleen de politieke, militaire en economische steun van haar bondgenoten (Rusland, Iran, Hezbollah en andere sektarische milities) is die het regime in staat stelde zich te herpakken en verloren terrein terug te winnen zoals recent met de verovering van het strategisch gelegen Yabroud.

De tweede vijand zijn de reactionaire islamistische groepen. Deze breiden hun invloed uit en streven naar een islamitische staat. Zij krijgen financiële steun van de Golfstaten, monarchieën die faliekant tegenstander zijn van de doeleinden van de revolutie. Net zoals het Assad regime vallen zij revolutionaire activisten aan en gebruiken ze sektarisme om de Syriërs te verdelen.

Ondertussen heeft de afgelopen conferentie in Genève laten zien waar de imperialistische en regionale mogendheden naar streven. Nadat Assad weer toegelaten werd als een partner in het controleren van chemische wapens, streven zij nu naar een politieke overgang die de structuur van het regime intact zou laten, parallel met wat er gebeurde in Jemen. Dit zou in het belang van de 'war on terror' zijn.

Maar de Syrische revolutionairen weten dat het regime met niks minder dan een totale overwinning genoegen zal nemen en zij weigeren zich te onderwerpen. Dit werd gesymboliseerd door een spandoek op 14 maart 2014; 'drie jaar van honger en lijden, maar drie jaar van trots en waardigheid'.

Internationale solidariteit

In deze context is internationale solidariteit meer dan ooit nodig. Op zaterdag 15 maart vonden er verspreid over de wereld solidariteitsacties plaats om de opstand te steunen. Dit soort initiatieven zijn essentieel maar nog veel te zeldzaam, meer is nodig.

De 'Revolutionair Linkse Stroming' in Syrië' strijdt, ondanks haar beperkte middelen, zij aan zij met de revolutionaire bevolking, zowel gewapend als ongewapend. Ze hebben de 'Volks Bevrijdings Factie' opgericht om deel te nemen aan het gewapende verzet en hebben een oproep gedaan aan 'alle linkse en socialistische krachten in de regio en in de wereld om duidelijk en beslist hun hoogste internationale solidariteit te tonen omdat het lot van onze volksrevolutie het lot van het revolutionaire proces in de regio en daarbuiten zal beslissen'.


Oproep: Solidariteit met de Syrische revolutie

Solidariteit met Revolutionair Links in Syrië

Sinds maart 2011 is de Syrische bevolking in opstand tegen een gewelddadige dictatuur en voor emancipatie, vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid. De dictatuur van Assad antwoordde op de vreedzame oproepen van de demonstranten met afschuwelijk, meedogenloos geweld dat leidde tot tienduizenden doden, honderdduizenden gewonden en gevangenen, miljoenen vluchtelingen en verwoeste wijken en steden.

De Syrische revolutie is een waarachtige volksrevolutie. Ze was in staat om de pogingen van het dictatoriale regime om het te veranderen in een sektarisch conflict te weerstaan. De opstandelingen hebben volgehouden en strijden met succes tegen pogingen van buitenstaanders om hun revolutie te kapen. De 'Revolutionair Linkse Stroming' in Syrië is toegewijd aan en betrokken in deze democratische en sociaal-revolutionaire dynamiek. De 'Revolutionair Linkse Stroming' in Syrië heeft onze steun nodig om haar rol in de sociale strijd uit te kunnen breiden.

Leve de volksrevolutie in Syrië!

Leve internationale solidariteit!

De in Frankrijk gevestigde “Association Solidarité Syrie” heeft als doel de Revolutionair Linkse Stroming te ondersteunen. We roepen iedereen op om hen te steunen! 

Financiële steun kan overgemaakt worden naar rekening nummer 5571638 t.n.v. Grenzeloos Haarlem, ovv steun Syrië.

Meer over de strijd in Syrië en over de Revolutionair Linkse Stroming kan u lezen in onze brochure: ‘Links en de Syrische Revolutie’.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop