Woord vooraf bij de "Brussel" special van Grenzeloos

06.11.2001

In één klap werd ook de bewoners van het rijke deel van de wereld duidelijk hoe instabiel en onveilige die wereld is. Als reactie op de aanslagen werd een oorlog uitgeroepen waarvan het niet duidelijk is tegen wie hij precies is gericht, maar die in ieder geval verstrekkende gevolgen zal hebben. We worden niet alleen geconfronteerd met de oorlog in Afghanistan, maar ook met belangrijke veranderingen in de internationale verhoudingen en bondgenootschappen; groeiende onlust en instabiliteit in een groot aantal landen met een omvangrijke islamitische bevolking; een haatcampagne tegen moslims en allerlei maatregelen die onder het mom van terrorisme bestrijding leiden tot het beperken van elementaire democratische rechten.
Deze nieuwe oorlog heeft een belangrijke ideologische component. 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' is de stelling van Bush. Zo wordt geprobeerd om iedereen die zich tegen deze oorlog keert in het kamp van het terrorisme te plaatsen, en ieder verzet te smoren.

De aanslagen van 11 september kwamen in een periode die gekenmerkt werd door de successen van de beweging tegen de neoliberale globalisering. Een beweging die met Seattle op wereldschaal doorbrak en in Genua vlak voor 11 september een nieuw hoogtepunt beleefde.
De nieuwe oorlog en het veranderde politieke klimaat stelt deze beweging voor nieuwe en moeilijke uitdagingen. De mobilisaties voor de demonstraties bij de Europese top in Brussel half december zullen de eerste test zijn voor de beweging in deze nieuwe situatie. Dan zal blijken of ze in staat is zich in deze nieuwe politieke situatie te handhaven en haar eenheid te bewaren en of ze een adequate houding ten opzichte van de nieuwe oorlog heeft weten te ontwikkelen. Daarmee worden deze mobilisaties een nog belangrijker testcase dan ze zonder 11 september al geweest zouden zijn.

De Europese top in Brussel is een uitstekende gelegenheid om de afkeer tegen de huidige neoliberale globalisering te laten blijken. Naast de VS is het immers vooral Europa dat de afgelopen decennia deze ontwikkeling heeft gestimuleerd. Een ontwikkeling die alleen in het belang is van de elites in de VS en Europa en die voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking funeste gevolgen heeft.

Ofschoon de relatie tussen het internationale terrorisme en de neoliberale globalisering gecompliceerd is, is het duidelijk dat de dramatisch gegroeide kloof tussen rijk en arm op wereldschaal als gevolg van de neoliberale globalisering een belangrijke voedingsbodem vormt voor verbittering en extremisme waaruit dit terrorisme voortkomt.
Dat is een extra reden om de mobilisaties voor Brussel tot een succes te maken en zo duidelijk aan te geven dat een effectieve strijd tegen terrorisme begint bij het bestrijden van de oorzaken en de voedingsbodem daarvan. Protesteren kan in Brussel zelf bijvoorbeeld op 13, 14 en / of 15 december of in Nederland.

In deze brochure hebben we een drietal teksten verzameld over Europa en de beweging tegen de neoliberale globalisering. Daarmee hopen we een kleine bijdrage te leveren aan de onderbouwing van de mobilisatie voor Brussel. Alle drie de teksten verschenen eerder in publicaties van onze beweging (respectievelijk de Nederlandse bladen De Internationale en Grenzeloos en ons internationale blad International Viewpoint. Ofschoon ze allemaal geschreven zijn voor 11 september hebben ze niets aan actualiteit ingeboet.

Deze brochure verschijnt officieel als een special van ons tweemaandelijkse blad Grenzeloos en wordt als zodanig gratis aan de Grenzeloos abonnees toegezonden. Oorspronkelijk hadden we in nr. 63 van Grenzeloos dat eind september verscheen uitvoerig aandacht aan 'Brussel' willen besteden, maar ook onze plannen werden door de gebeurtenissen van 11 september doorkruist. Dat nummer van ons blad hebben we voor een belangrijk deel aan de nieuwe oorlog gewijd, waardoor geplande artikelen over Brussel en de beweging tegen de neoliberale globalisering kwamen te vervallen. We hopen met deze uitgave dat gat enigszins opgevuld te hebben. Het gevolg hiervan is wel dat het volgende reguliere nummer van Grenzeloos pas in januari uitkomt. In de tussentijd kunt u onze reacties op de actuele ontwikkelingen volgen en zelf reageren op onze website: www.grenzeloos.org.

Redactie Grenzeloos

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.