Stop de waanzin van de wapenwedloop

De inval van Rusland in Oekraïne heeft de roep om radicale verhoging van de militaire uitgaven van het Westen gevoed. Een wapenwedloop vergroot alleen maar het risico van een conflict tussen China en de VS ‒ een wereldwijde ramp die we met alle macht moeten zien te voorkomen.

Met de rampzalige inval van Vladimir Poetin in Oekraïne is het debat over de militaire uitgaven opnieuw in het centrum van de wereldpolitiek komen te staan. Maar er is sprake van een vreemde paradox. Enerzijds brokkelen alle illusies over de Russische militaire macht af, onder het gewicht van een invasie die gedoemd lijkt te mislukken. Anderzijds doen de westerse leiders alsof het tegendeel het geval is.

Terwijl Russische propagandisten je willen doen geloven dat hun leger 'net begonnen is', zoals Poetin afgelopen zomer pochte, ziet iedereen die het slagveld bekijkt een andere realiteit. T-54 tanks uit Stalins tijd worden afgestoft en naar het front gestuurd. Raketaanvallen worden schaarser door sancties die de productie ervan belemmeren, en roestige artilleriegranaten belemmeren in toenemende mate Moskou's inspanningen om superieure vuurkracht te behouden. Zelfs het langverwachte winteroffensief in Donetsk is op niets uitgelopen, zonder echte winst en met duizenden dode Russische soldaten die nu de helse woestenij rond Bachmoet bezaaien.

Het idee van een 'Potemkin-dorp' ‒ alleen vertoon, geen inhoud ‒ werd voor het eerst gebruikt om de prestaties van keizerin Catharina op de Krim te ondersteunen. Dezelfde doctrine lijkt te gelden voor de inspanningen van het Russische leger in de regio. Ondanks de duidelijke achteruitgang van de militaire capaciteit van Moskou, wordt een koortsachtige wapenwedloop aangevoerd door de westerse alliantie, die alle landen over ideologische scheidslijnen heen in haar greep houdt.

De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft de oorlog uitgeroepen tot een 'keerpunt' en belooft de komende jaren 100 miljard euro extra uit te geven aan het Duitse leger. De Franse president Emmanuel Macron wil het militaire budget van zijn land tegen 2030 met 40 procent verhogen ‒ een stijging van 100 procent sinds hij in 2017 aan de macht kwam. En in de Verenigde Staten worden kosten noch moeite gespaard om het militair-industrieel complex te financieren, dat sinds het begin van het nieuwe millennium meer dan verdubbeld is.

Maar terwijl het een goudmijn is voor hen, is het de rest van ons die moet opdraaien voor de kosten ‒ en de gevaren ‒ die daaruit voortvloeien.

Werkende mensen betalen de rekening

Dat is duidelijk in Duitsland, waar de achtergrond van de voorgestelde wapenuitgaven van 100 miljard euro een steeds grotere strijd is voor de armsten van het land om het hoofd boven water te houden. Dat is voor een groot deel te danken aan de stijgende gas- en voedselprijzen, waardoor veel mensen de verwarming hebben moeten uitzetten. In Frankrijk zijn de militaire ambities van het land moeilijk te verkopen aan de miljoenen mensen die worden gevraagd meer uren te werken voor minder loon: de impopulaire pensioenhervormingen zijn door de Nationale Vergadering gejaagd, terwijl de inflatie het gezinsinkomen van de gemiddelde werknemer aantast. In Groot-Brittannië voert de regering heimelijk enorme bezuinigingen door op de overheidsdiensten die kunnen oplopen tot 28 miljard pond, terwijl ze tegelijkertijd een verdubbeling van het jaarlijkse defensiebudget voor de komende zeven jaar aankondigt.

Nergens is de oorlog explicieter gekoppeld aan het opofferen van de rechten van werknemers dan in Denemarken, waar de regering een feestdag heeft afgeschaft om de toegenomen defensie-uitgaven te financieren. 'Er is oorlog in Europa en we moeten onze verdediging versterken. . . . En daarvoor moet iedereen een beetje meer bijdragen', aldus de Deense premier Mette Frederiksen. Uitgezonderd van deze oproep tot offers zijn degenen die van de crisis profiteren, zoals het energiebedrijf Ørsted, dat gedeeltelijk in handen van de staat is en vorig jaar een recordwinst van ruim 4,6 miljard euro boekte, of de Deense scheepvaartgigant Maersk, met een overschot van ruim 28,8 miljard euro ‒ het beste jaarresultaat ooit van het bedrijf.

De oorlog heeft een bijzonder zware tol geëist van de rechten van werknemers in Oekraïne zelf. Zoals de Oekraïense onderzoekster Lidiia Tkachenko uitlegt: 'Onder de staat van beleg werden de rechten van werknemers ernstig beperkt, terwijl bedrijven werknemers konden ontslaan en/of de personeelskosten konden minimaliseren.'

Dit is niet alleen een Europees probleem. In Zuid-Korea werd een voorstel voor een werkweek van negenenzestig uur bijna gelijktijdig aangekondigd met een jaarlijkse verhoging van bijna 7 procent van het militaire budget voor de komende vijf jaar. Al deze nieuwe druk op de levensstandaard van de arbeidersklasse moet worden gezien in relatie tot de inspanningen van hun regering om meer wapens te financieren.

De merkwaardig afwezige vraag blijft: waar komt de toegenomen dreiging voor de westerse grenzen vandaan, die zulke drastische maatregelen noodzakelijk maakt? Toch zeker niet van het aan bloedarmoede lijdende Russische leger, dat voor onze ogen in Oekraïne uiteenvalt. Terwijl het Russische leger zelfs beperkte doelstellingen in de Donbas niet haalt, is het lachwekkend te denken dat het een bedreiging zou kunnen vormen voor het collectieve Westen, laat staan voor leden van het NAVO-bondgenootschap.

De mythe van onvoldoende paraatheid

Toch gaat het Westen door met het opbouwen van zijn conventionele afschrikking, alsof de dreiging van een daadwerkelijke invasie reëel is. Het kader is duidelijk: ondanks de al enorme militaire budgetten en ondanks het feit dat de NAVO-leden meer dan de helft van de totale militaire uitgaven van de wereld voor hun rekening nemen, is het Westen overvallen. In de woorden van Josep Borrell, hoofd buitenlandse zaken van de EU: 'Voorbereiding op de toekomst ... betekent het herstellen van de onderbesteding uit het verleden'. Dat discours draait om de noodzaak voor het Westen om 'wakker te worden' en zijn naïviteit te beseffen, waarbij Lord Robertson, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, er zelfs bij de Britse premier Rishi Sunak op aandrong om 'te handelen als een premier in oorlogstijd'.

Het opgeroepen beeld van een bondgenootschap dat slecht is voorbereid op de oorlogsdreiging wordt vaak aangehaald door de media, waar verhalen over munitietekorten bijna dagelijks voorkomen. Hoewel deze beweringen enige waarde hebben, is het misleidend om een parallel te trekken tussen artillerievoorraden en algemene paraatheid. De artillerieoorlog die momenteel in de Donbas woedt, wijst op gaten in het NAVO-arsenaal ‒ maar dat komt omdat het een scenario is dat zich nooit binnen de NAVO-grenzen zou afspelen. Elk stuk artillerie zou eenvoudigweg versnipperd worden door de lucht- en zeesuperioriteit die de kern vormt van de militaire doctrine van de NAVO, maar die ‒ om zowel logistieke als politieke redenen ‒ tot nu toe geen rol heeft gespeeld in Oekraïne.

Terwijl de Admiraal Koeznetsov, het enige Russische vliegdekschip, in Moermansk wegkwijnt in een staat van permanente reparatie, hebben de Verenigde Staten onlangs hun nieuwste toevoeging aan de vloot, de USS Gerald Ford, ingehuldigd voor een bedrag van ongeveer 17 miljard dollar. Terwijl Rusland worstelt om het luchtruim boven Oekraïne te behouden, heeft de Amerikaanse luchtmacht met zijn enorm superieure vloot van dertienduizend vliegtuigen zich niet eens in de strijd gemengd. Als zodanig is het argument van het tekort aan artillerie alleen relevant in de regionale context van de ondersteuning van Oekraïne, niet als algemene beoordeling van de defensieve capaciteiten van de NAVO.

Maar waar in hemelsnaam moeten deze 'onvoldoende voorbereide' ‒ naar men ons wil doen geloven 'ondervoede' ‒ NAVO-militairen ooit de middelen vinden om hun uitgaven aan de huidige situatie aan te passen? Men zou in alle bescheidenheid kunnen voorstellen dat het Pentagon stopt met het verspillen van geld aan het financieren van samenzweringstheorieën, of zelfs dat het iets bezuinigt op de 200 miljard dollar die in een grotendeels nutteloze onderzeeërvloot wordt gestoken. Maar als het gaat om de financiering van het militair-industrieel complex, wordt de neoliberale logica van beperking van de overheid zelden rigoureus toegepast.

Als de oorlog in Oekraïne iets heeft bewezen, dan is het wel dat de militaire kloof tussen de NAVO en Rusland nog groter is dan de meeste analisten vóór 24 februari 2022 dachten. Maar misschien hadden we minder verrast moeten zijn, gezien het enorme verschil in militaire uitgaven tussen beide partijen. De NAVO-landen geven al ruwweg zestien keer zoveel uit aan het leger ‒ een schatting die niet eens rekening houdt met de al aangekondigde budgetverhogingen, noch met de enorme corruptieproblemen die de Russische cijfers opblazen. Met een fractie van zijn voorraden heeft het bondgenootschap Oekraïne in staat gesteld zich staande te houden en waarschijnlijk binnenkort in het offensief te gaan. Het argument dat de rechten van arbeiders worden opgeofferd om meer militaire uitgaven te financieren is dan ook volledig in tegenspraak met de feiten in Oekraïne.

Achter zijn hoogdravende retoriek is het Kremlin zich terdege bewust van dat feit. Daarom werd de Finse aanvraag voor het lidmaatschap van de NAVO niet echt beantwoord door Rusland, dat in plaats daarvan zijn troepen van de grens terugtrok. De Russische bedreiging voor het westerse bondgenootschap komt namelijk niet van een conventionele militaire invasie, waarbij de enorme vloot van verouderde tanks uit het Sovjettijdperk over de grenzen zou rollen. In plaats daarvan probeert Rusland zijn rivalen te destabiliseren en te onderwerpen door middel van uitvluchten, verkeerde informatie en het vormen van allianties met gelijkgestemde rechtse ideologen in het Westen. Deze strategie wordt door veel analisten de 'Gerasimov-doctrine' genoemd, naar de huidige opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten, die zich meer dan anderen bewust is van de militaire machtskloof.

Chinese vijand

Maar tegen wie bewapenen we ons dan, als het niet het falende, corrupte, steeds zwakker wordende Russische leger is? Voor een toenemend aantal deskundigen en politici lijkt het angstaanjagende antwoord op die vraag: China.

De bevolking voorbereiden op een daadwerkelijke oorlog is de eerste stap op weg naar een open conflict. Zowel in China als in het Westen wordt dat vooruitzicht nu veelvuldig geopperd, waarbij Xi Jinping het oordeel van het Pentagon over de noodzaak om zich op een oorlog voor te bereiden herhaalt. Die productie van instemming sluit naadloos aan bij de steeds gevaarlijker wordende, oorlogszuchtige retoriek die al jaren broeit onder de haviken van alle landen, nog versterkt door een toename van de Sinofobie tijdens de covid-19 pandemie. Dat groeiende wantrouwen heeft onlangs geleid tot het voorgestelde verbod op de Chinese sociale mediagigant TikTok, waarbij de wetgeving werd verpakt in een draconisch surveillancepakket dat door sommigen 'de Patriot Act op steroïden' werd genoemd.

Wat de haviken zelden vermelden zijn de gevolgen van een dergelijke oorlog op wereldschaal. In het beste geval zou dat de wereld decennialang in een machtsstrijd opsluiten en onze huidige overvloed aan crises verergeren, van een versnelling van de klimaatcrisis tot een toename van de inflatie en de hongerramp. In het ergste geval gaan we het pad op van een wereldwijde nucleaire holocaust.

Sommige analisten zeggen dat het groeiende conflict gedoemd is te escaleren, maar we moeten dergelijke opvattingen verwerpen. Niets is onvermijdelijk in de politiek. De geleidelijke normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten in de jaren zeventig zou een voorbeeld moeten zijn voor de westerse leiders. De opheffing van het Amerikaanse handelsembargo in 1971 maakte een geleidelijke vermindering van de spanningen mogelijk die vandaag de dag hard nodig is. Maar dat soort verstandig ontspanningsbeleid ‒ onder leiding van ondermeer Richard Nixon en Henry Kissinger ‒ lijkt ver af te staan van de acties van hun Republikeinse erfgenamen, die Peking nog meer tegen zich in het harnas jagen door bezoeken aan Taiwan en oproepen tot Amerikaanse militairen in Taipei. De wereld moet nu meer dan ooit samenwerken in de strijd tegen de bedreigingen voor onze soort als geheel, van massale uitsterving tot een potentiële klimaatapocalyps.

In het Westen begint dat met het versterken van de diplomatieke hand van de mensen in Peking die minder geneigd zijn tot 'wolf warrior diplomacy' en meer openstaan voor diplomatieke oplossingen. De benoeming van Qin Gang, de voormalige Chinese ambassadeur in Amerika, tot minister van Buitenlandse Zaken biedt zo'n kans. In een recent opiniestuk in de Washington Post opende Qin de deur naar meer 'wederzijdse samenwerking' aan beide zijden van de Stille Oceaan. In plaats van dat cynisch af te doen als onoprechte spelletjes, moet het Westen ‒ ook al ziet het zichzelf als China's geopolitieke 'rivaal' ‒ Qin aan zijn woord houden en blijk geven van goede wil en de-escalatie.

We moeten niet alleen de diplomatieke inspanningen opvoeren, maar ook ophouden de Chinese inspanningen ter bevordering van de vrede tegen te werken ‒ ongeacht hun motieven. China's vredesplan voor Oekraïne is misschien ontoereikend voor beide partijen in de oorlog en zal uiteindelijk waarschijnlijk nergens toe leiden. Toch biedt het het Westen een nieuwe kans om de diplomatieke betrekkingen te versterken. Toen Qin onlangs aankondigde dat zijn land aan geen enkele partij in de oorlog in Oekraïne wapens zou verkopen, had dat moeten worden gevierd als een belangrijke stap om de Russische oorlogsinspanning te neutraliseren en zo het einde van de oorlog dichterbij te brengen.

In plaats daarvan hebben de oplopende spanningen rond Taiwan geleid tot nog meer herbewapening in de regio. De Australische regering heeft maar liefst 200 miljard pond [121,4 miljard euro] toegezegd voor de ontwikkeling van een nucleaire onderzeeërvloot, terwijl Japan belooft zijn militaire uitgaven de komende vijf jaar met 60 procent te verhogen. En nu de burgemeester van Seoul aandringt op Zuid-Koreaanse kernwapens, is het geen wonder dat China zich onder druk gezet voelt om zijn eigen militaire uitgaven en aanwezigheid te vergroten? Achter de schermen baart de agressieve retoriek zelfs de hard-line Taiwanese regering zorgen. De recente suggestie van Josep Borrell dat de EU moet gaan patrouilleren in de toch al overvolle wateren van de Straat van Taiwan maakt die zorgen alleen maar groter.

De waanzin van de wapenwedloop moet stoppen voordat het te laat is. Laten we met alle middelen de Oekraïners helpen hun vaderland te verdedigen tegen de illegale Russische invasie. Maar hun opoffering mag geen excuus worden voor de escalatie van spanningen elders ‒ en mag niet ten koste gaan van de levensomstandigheden van werknemers. Het is zeker een moeilijke evenwichtsoefening, maar het is een diplomatiek koord dat de wereld moet bewandelen. Haar toekomst kan ervan afhangen.

Dit artikel stond op Jacobin. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Wijnand

di, 05/30/2023 - 10:48

In dit artikel wordt de capaciteit van de Russische militaire industrie zwaar onderschat. Het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov, is nog een overblijfsel uit de Breznjev-tijd toen het politbureau bedacht dat een grote oppervlakte vloot wel bij de statuur van de Sovjet-Unie zou passen. In plaats daarvan verneem ik in dit artikel niets over bijvoorbeeld de nieuwe atoomtorpedo Poseidon. In afgelopen oktober, na het gedreig van Poetin met kernwapens, brak er in de Amerikaanse media lichte paniek uit, toen de Russische onderzeeër Belgorod K-329 met 6 stuks Poseidon torpedo's aan boord niet te traceren was.
Sinds september 2022 draait de Russische wapenindustrie in ploegendiensten 24 uur per dag en 7 dagen per week. De Russische wapenindustrie is in 2006 door Poetin gerenationaliseerd in het conglomeraat Rostec. Op het geschreeuw van Prigozhin om meer munitie reageerden de Oekraïners dat ze in Bakhmut 20.000 granaten per dag op hun afgeschoten kregen ……..
Ook de Russische wapenindustrie innoveert. Domme FAB-500 hoog explosieve bommen zijn door een aanpassingspakket veranderd naar "intelligente" glijbommen, die buiten het bereik van de Oekraïense luchtverdediging worden afgeworpen en naar hun doel glijden. Russische drones van het type Lancet schijnen succesvol ingezet te worden tegen Oekraïense kanonnen. Van Russische militaire successen vernemen we weinig in de westerse pro-Zelensky pers. Er wordt vooral over de Russische verliezen gecommuniceerd. Oorlogspropaganda komt van beide zijden.
Het Oekraïense leger was in februari 2022 het een na grootste conventionele leger in Europa. Dit leger is in de zomer van 2022 door het westen herbewapend en nu in de lente van 2023 nogmaals …….. waar zijn de wapens uit ronde 1 en 2 gebleven? Het zou niet verbazend zijn als na de zomer het Oekraïense leger opnieuw van pantserwagens, tanks en artillerie voorzien moet worden.
De leveringen aan het Oekraïense leger zijn een stimulans voor de westerse wapenindustrie. De voorraden en reserves van westerse legers voorraden moeten weer aangevuld worden, met vooral Amerikaanse wapens. Door marktwerking stijgen de prijzen van wapens enorm. Zo kost een westerse artilleriegranaat nu 2x zo duur dan voor de Oekraïne oorlog. Nederland betaald meer dan 10 miljoen euro voor een opgekalfaterde Leopard 2 tank terwijl India een paar jaar geleden in Rusland spiksplinternieuwe T-90 tanks kocht voor ongeveer 5 miljoen euro per stuk.
Het is dus vreemd om te pleiten voor wapenleveranties aan het Oekraïense leger en verontwaardigd doen over de toenemende militaire uitgeven zoals in dit artikel.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop