BDS veroordeelt antisemitische, fascistische krachten in Duitsland en de rest van de wereld

Onze geweldloze beweging verzet zich tegen alle vormen van racisme en rassendiscriminatie.

De BDS-beweging voor Palestijnse rechten veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de opkomende racistische en fascistische groeperingen in Duitsland en in heel Europa. Onze geweldloze beweging verzet zich principieel tegen alle vormen van racisme en rassendiscriminatie, waaronder antisemitisme en islamofobie.

De populariteit van de Israëlische regering neemt sterk af als gevolg van haar openlijke allianties met extreemrechts in de wereld, waaronder xenofobe en antisemitische groeperingen in de Verenigde Staten en Europa. In een wanhopige poging om deze trend tegen te gaan, bevorderen Israël en zijn lobbygroepen wanhopig een bedrieglijke definitie van antisemitisme die de vreedzame strijd voor Palestijnse rechten, waaronder de BDS, ondermijnt.

Tientallen progressieve Joodse groeperingen wereldwijd hebben deze meedogenloze Israëlische regeringsgestuurde poging om anti-Joods racisme te herdefiniëren veroordeeld omdat het opzettelijk ‘legitieme kritiek op Israël en het pleiten voor Palestijnse rechten gelijk stelt met antisemitisme, als een middel om het eerste te onderdrukken’. Hun verklaring stelt:

‘Deze vermenging ondermijnt zowel de Palestijnse strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid als de wereldwijde strijd tegen antisemitisme. Het dient ook om Israël te beschermen tegen het feit dat het zich niet houdt aan de universele normen van mensenrechten en het internationale recht.’

De BDS-beweging wijst  de vermeende ‘steun’ van antisemieten en racisten van allerlei pluimage af. Hun onverdraagzaamheid en haat zijn onverenigbaar met onze progressieve waarden en vormen de tegenpool  van het streven van onze beweging naar vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen.

Onze beweging is geïnspireerd door de wereldwijde strijd voor rechtvaardigheid, met name de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijd en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Net als de activisten in die bewegingen weten wij dat onze vrijheid onvolledig is, zolang anderen niet vrij zijn.

De BDS-beweging werkt samen met antiracistische bewegingen over de hele wereld in onze strijd voor de door de VN bepaalde  rechten van het Palestijnse volk - een einde aan de bezetting en apartheid en het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun geboortegrond.

De verklaring van de BDS-beweging over de anti-racistische beginselen stelt het volgende:

De BDS-beweging houdt zich aan de VN-definitie van rassendiscriminatie en tolereert geen enkele handeling of discussie die  anti-zwart racisme, anti-Arabisch racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, vreemdelingenhaat of homofobie et cetera aanneemt of bevordert.

Wij veroordelen met klem apartheid, genocide, slavernij, koloniale uitbuiting en etnische zuiveringen, misdaden tegen de menselijkheid die gebaseerd zijn op racisme en rassenoverheersing en wij roepen op tot het recht van slachtoffers, met inbegrip van hun nakomelingen, op volledige schadeloosstelling. Wij veroordelen eveneens andere schendingen van de mensenrechten, zoals mensenhandel, uitbuiting van werknemers en seksuele uitbuiting en betuigen onze solidariteit met de slachtoffers daarvan

De strijd voor Palestijnse rechten, onder meer via de BDS, is intersectioneel. We treden in de voetsporen van Palestijnse feministen die erop hebben aangedrongen dat de strijd voor sociale- en vrouwenrechten en emancipatie een integraal onderdeel is van de Palestijnse bevrijdingsstrijd.

De Palestijnen zijn al 71 jaar het slachtoffer van kolonisatie en apartheid. We weten goed dat onze strijd onlosmakelijk verbonden is met die van vluchtelingen, migranten, zwarten, moslims, inheemse volken en de LHBTIQ-gemeenschappen over de hele wereld. De beweging voor klimaatrechtvaardigheid is een integraal onderdeel van onze strijd. We weten dit uit de eerste hand, omdat het Israëlische systeem van apartheid, bezetting en kolonialisme de Palestijnse natuurlijke hulpbronnen heeft verwoest en onze toegang tot deze hulpbronnen, in het bijzonder de watervoorraden, heeft verhinderd.

Zoals Angela Davis zegt, is rechtvaardigheid ondeelbaar.

De BDS-beweging zal zich blijven verzetten tegen alle vormen van racisme en discriminatie, naast bewegingen voor raciale, economische en ecologische rechtvaardigheid over de hele wereld.

Deze verklaring verscheen eerder op de website van de BDS-beweging. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop