BRUGGEN, GEEN MUREN! Tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme en patriarchaat. Voor een Europese democratische revolutie

Op 22 april vindt in Madrid een grote Europese conferentie plaats, om krachten te bundelen voor een ander Europa. Voor deze conferentie wordt opgeroepen via een Manifest “Bruggen, geen muren”, dat al ondertekend werd door een brede waaier aan krachten: activisten, onderzoekers, leden van politieke partijen, sociale bewegingen, vakbonden, … Er is een meertalige website,  waar ook u het Manifest kunt ondertekenen.

“Bruggen, geen muren” gaat expliciet in tegen een voorstelling van zaken die de Europese leiders proberen op te dringen: wie niet voor ons is, is voor het ultranationalisme van extreemrechts. De valse keuze met andere woorden tussen marktfundamentalisme en xenofoob populisme. Het Manifest pleit dan ook voor een totaal ander vluchtelingenbeleid, met onder andere veilige toegangsroutes naar de EU, en volledig respect voor het internationaal humanitair recht.

U vindt hieronder het Manifest in het Nederlands (vertaling Ander Europa). 

BRUGGEN, GEEN MUREN!
Tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme en patriarchaat
Voor een Europese democratische revolutie
 

Zestig jaar na het Verdrag van Rome bevindt Europa zich op een kruispunt. Schulden, besnoeiingen, prikkeldraad, het uithollen van de democratie, verlies van volkssoevereiniteit, heimelijke handelsverdragen en politieke beslissingen die tegen de sociale meerderheid ingaan, een buitenlandbeleid met oorlogen, vernielingen en gedwongen migratie als gevolg, systematische aanvallen op de rechten van burgers, in het bijzonder van vrouwen, de werkende klassen, migranten en etnische minderheden. De elites stellen hun oplossing voor alsof er alleen maar de keuze was tussen enerzijds de neoliberale Europese Unie gesteund op Fort Europa en de wet van de markt, en anderzijds een terugplooien op de nationale identiteiten met uitsluiting en xenofobie als gevolg.

Maar wij trappen niet in deze val. Marktfundamentalisme en xenofoob populisme versterken elkaar, maar het zijn niet de keuzes die de volkeren in Europa nodig hebben. De ware schuldigen voor de crisis moeten aangewezen worden; het zijn degenen die er ook profijt uit halen. We hebben een radicaal ander beleid nodig gebaseerd op de waarden en tradities uit de hoogtepunten van de Europese geschiedenis, daarbij definitief een punt zettend achter de wreedheden van de voorbije eeuw. In onze samenlevingen is er geen plaats voor vreemdelingenhaat, racisme, seksisme en de afkeer voor verschillen. Integendeel, er is nood aan oplossingen voor de mensen, voor degenen van “beneden”, gebaseerd op mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en een inclusief model van duurzame ontwikkeling met garanties voor gendergelijkheid.

Ooit stond Europa voor de hoop van miljoenen mensen op welzijn, vrijheid en rechten; nu wordt Europa verantwoordelijk geacht voor wijdverspreid gegraai en het vele onrecht dat de bevolking wordt aangedaan. Dit is de voedingsbodem voor een nieuw uiterst-rechts. Hoeft het dan te verbazen dat de verliezers in het globalisatieproces dat gestuurd wordt door de neoliberale EU-elites zich steeds minder aangetrokken voelen tot het Europees project?

Extreemrechts en nieuw uiterst-rechts proberen die afvalligheid en de miserie van de mensen om te zetten in een haat voor het anderszijn, ze wijzen zondebokken aan die moeten onderdrukt en uitgesloten worden. Ze willen een nieuwe nationale identiteit creëren gebaseerd op autoritarisme, chauvinisme, homohaat en een beheptheid met veiligheid. Met hun antisociaal beleid en door het gedeeltelijk overnemen van de uiterstrechtse agenda bevorderen de Europese elites nog de toename van xenofobie, autoritarisme en patriarchaal gedrag. Het neoliberaal bezuinigingsbeleid en het uitsluiten van vreemdelingen zijn processen die elkaar versterken, ze bepalen elkaars agenda en dienen tot wederzijdse legitimering. Wie hierdoor het meest in de tang genomen wordt zijn de werkende mensen, de vrouwen en de etnische en seksuele minderheden.

Een jaar geleden maakte de Griekse crisis duidelijk wat de beperkingen zijn van een geïsoleerde poging om de EU te veranderen. Kort daarop toonde Brexit de gevolgen aan van het verlenen van een monopolie aan de Europese elites bij het verdedigen van Europese samenwerking, en aan ultranationalistisch rechts om zich op te werpen als de verdedigers van soevereiniteit en sociale bescherming. De schaduwen van Le Pen, Wilders of Alternative für Deutschland hangen nu boven Europa als doembeelden uit de vorige eeuw, onder de grijnslach van Donald Trump en de institutionele verlamming of de blinde koppigheid van het Europese establishment.

22 APRIL : EUROPESE CONFERENTIE

Maar er is hoop. Natuurlijk is er hoop. Over heel Europa komen miljoenen mensen op tegen bezuinigingen, tegen TTIP, voor vrouwenrechten en veilige vluchtwegen voor wie aan bommen, honger en klimaatverandering wil ontkomen. Er is een ander Europa,  dat van de mensen “beneden”, van de volkeren. Een open, inclusief, democratisch, solidair, rechtvaardig en egalitair Europa dat al bestaat en groeit op veel plaatsen, gestuurd door sociale bewegingen, instellingen die voor verandering ijveren en mensen die voor deze zaak strijden.

 

Ons Europa is een Europa dat:

 • de Verdragen die een grimmig sociaal beleid opleggen in vraag stelt en er niet aan gehoorzaamt;
 • opkomt voor een nieuw politiek en normatief kader dat rechten, sociale rechtvaardigheid, de planeet en zijn bewoners in het centrum plaatst van de economische activiteit;
 • een beleid voert ten gunste van de wereld van het werk, betaald of niet, en van de sociale rechten en universele democratische openbare diensten;
 • een progressief en waarachtig herverdelend belastingsysteem invoert, en fiscale paradijzen ontmantelt binnen en buiten Europa;
 • een audit organiseert van de illegitieme openbare schulden, en dat militaire en veiligheidsinvesteringen heroriënteert naar sociale en duurzame programma’s die aan de basis liggen van een nieuw productief model;
 • waarachtig democratische en participatieve supranationale instellingen uitbouwt, de erkenning en soevereiniteit van zijn volkeren garandeert en een concurrentiepolitiek voert ten voordele van achtergestelde regio’s en sociale groepen;
 • een volledig ander Europees buitenlands beleid voert, dat vrede, sociale en klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten in het centrum plaatst eerder dan de belangen van handel en bedrijven voor een geprivilegieerde minderheid, een beleid van antikoloniale, eerlijke internationale relaties met de landen en bewoners van het Zuiden;
 • werkt aan de oorzaken van de gedwongen migraties, en borg staat voor het universeel recht op migratie en de vrije beweging van mensen onverschillig hun oorsprong, met het openstellen van veilige toegangsroutes naar de EU, met respect voor het internationaal humanitair recht, met een beter asielsysteem en vluchtelingenbeleid, en de ontwikkeling van een integratiebeleid voor migranten gebaseerd op universele rechten;
 • vecht tegen haat voor moslims, vreemdelingen, vrouwen en LGBT-mensen en tegen alle vormen van autoritarisme en discriminatie op institutioneel, sociaal of politiek vlak.
 

Dit is het Europa waaraan moet gewerkt worden, met evenveel verzet tegen het neoliberalisme, autoritarisme, xenofobie en patriarchaat. De omtrekken van dit politiek project zijn duidelijk, maar er is onvoldoende coördinatie om het op Europees vlak gestalte gegeven. De tijd dringt, want elke dag stijgt het risico op een reactionaire “oplossing” van de huidige crisis. Het is tijd dat degenen “beneden” in actie komen en bruggen bouwen waar anderen muren willen oprichten. Op verschillende plaatsen in Europa zijn er al initiatieven gestart. Laat ons ook een bijdrage leveren op de weg naar een ander Europa. Laat ons in alle bescheidenheid maar vastberaden streven naar een Europees netwerk waar burgers, sociale bewegingen, politieke actoren en instellingen die verandering willen geleidelijk aan de krachten bundelen. Dát opent nieuwe horizonten, niet de keuze tussen de bestaande EU-cholera en de extreemrechtse pest.

Om dit politiek project op weg te helpen steunen de ondergetekenden de bijeenkomst van een Europese meeting tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme, soberheidsbeleid en patriarchaat op 22 april 2017 in Madrid.

EERSTE ONDERTEKENAARS
Saskia Sassen, EEUU, Profesora de sociología, Columbia University
Noam Chomsky, EEUU, Lingüista, filósofo y activista
Susan George, Francia, escritora, activista, presidenta de honor de ATTAC Francia y del Transnational Institute de Amsterdam
Yanis Varoufakis, Grecia, Economista, ex-Ministro de Finanzas griego y fundador DiEM25
Alicia Garza, EEUU, Fundadora y portavoz nacional Black Lives Matter
Dyab Abou Jahjah, Bélgica, Movement X
Katja Kipping, Alemania, Diputada y co-presidenta Die Linke
Pablo Iglesias, Secretario general de PODEMOS y diputado
Marisa Matias, Portugal, Eurodiputada por Bloco d´Esquerda, GUE/NGL
Miguel Urbán, Eurodiputado de PODEMOS, Secretario de Europa
Gabriele Zimmer, eurodipudada Die Linke y Presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL)
Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza
Catarina Martins, Portugal, Diputada y Secretaria General de Bloco d´Esquerda
Jonas Sjöstedt, Suecia, Presidente del partido Vänsterpartiet
Malin Björk, Suecia, Eurodiputada por Vänsterpartiet, GUE/NGL
Gerardo Pisarello, Primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona
Claire Sandberg, EEUU, Co-Directora de #AllofUs y coordinadora del voluntariado en apoyo a la campaña electoral de Bernie Sanders
Pablo Bustinduy, Diputado por PODEMOS, Secretario Internacional
Teresa Rodríguez, Secretaria general de Podemos Andalucía y diputada andaluza
Francisco Louçã, Portugal, Economista, miembro del Consejo de Estado y del Bloco de Esquerda
Irene Montero, Diputada por PODEMOS
Eric Toussaint, Bélgica, presidente del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas-CADTM
Marina Albiol, Eurodiputada, Portavoz de la Delegación de La Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
Íñigo Errejón, Diputado por PODEMOS, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político
Xavier Domènech, Diputado por En comú podem, miembro de la ejecutiva de Barcelona en Comú
Chantal Mouffe, Reino Unido, filósofa y politóloga belga profesora del departamento de ciencias políticas y de relaciones internacionales en la Universidad de Westminster en Londres
José María González “Kichi”, Alcalde de Cádiz
Yayo Herrero, activista ecofeminista
Adam Klug, Reino Unido, Portavoz Peoples Momentum
Ana Paula Canotilho Seixas, Portugal,Sindicalista de la enseñanza y miembro del Consejo Nacional de la CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses)
Gustave Massiah, Francia, Economista, urbanista y fundador del Centre de recherche et d’information sur le développement (CRID)
Raffaella Bolini, Italia, Presidenta de Arci Italia
Omar Slaouti, Francia, Portavoz de la marcha del 19 de marzo Justicia y Dignidad
Alexandra Strickner, Austria, Presidente de ATTAC Austria
Andrej Hunko, Alemania, Diputado del Bundestag por Die Linke
Catherine Samary, Francia, economista y miembro del Consejo Científico de Attac Francia
Cédric Durand, Francia, Economista, Centre d’Economie de l’Université Paris-Nord-École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS
Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo y portavoz de SOMOS Oviedo
Nicola Fratoianni, Italia, Secretario General del partido Sinistra Italiana
Angela Wigger, Holanda, Associate Professor Global Political Economy, Radboud University
Elmer Dixon, USA, Cofundador de los Black Panthers
Ione Belarra, Diputada por PODEMOS, portavoz adjunta del grupo confederal Unidos Podemos-EP-EM en el Congreso de los Diputados
Antonis Stavrianos, Grecia, Sindicalista, miembro del Consejo General de ADEDY
Estefanía Torres Martínez, Eurodiputada Podemos
Mario Candeias, Alemania, Director del Instituto de Investigación social crítica de la Fundación Rosa Luxemburgo
Christiane Hansen, Alemania, Attac Alemania
Lola Sánchez Caldentey, Eurodiputada Podemos
Søren Søndergaard, Dinamarca, Diputado del Parlamento danés por Red-Green Alliance
Janine Wissler , Alemania, Diputada regional de Hessen y Presidenta adjunta de ‘Die Linke’
Carlos Sánchez Mato, Economista y Concejal de Economía y Hacienda de Madrid por Ahora Madrid, Responsable Políticas Económicas de IU Federal
Hilary Wainwright, Reino Unido, Socióloga, activista política y feminista, editora de la revista Red Pepper
Aris Vasilopoulos, Grecia, alcalde de la municipalidad Filadelfeia-Chalkidona-Atenas
Rita Bosaho, Diputada por Podemos
Felipe Van Keirsbilck, Bélgica, Secretario General del sindicato CNE CSC y portavoz AlterSummit
Tamara Ehs, Austria, Profesora de la Universidad de Salzburg
Giorgos Gogos, Grecia, Sindicatos de los Estibadores del Puerto del Pireo
Jessica Pierce, EEUU, Escritora, actriz, Ex presidenta de Black Youth Project 100 y Co-Directora de #AllofUs
Giuseppe Caccia, Italia, Miembro de EuroNomade, Consejo de European Alternatives y Profesor de la Università degli Studi di Torino
Marie-Dominique Vernhes, Alemania, Attac Alemania y portavoz de AlterSummit
Julien Bayou, Francia, Portavoz Europe Écologie-Les Verts y DiEM 25 Paris
Francine Mestrum, Bélgica, Presidenta de la ONG Global Social Justice
Kenneth Haar, Dinamarca, Investigador del Corporate Europe Observatory
Yolanda Díaz, Coordinadora General de Esquerda Unida
Giuseppe De Marzo, Italia, economista, activista y coordinador de la campaña con- tra la pobreza en la organización social italiana Libera (www.libera.it)
Saida Derazzi, Holanda, Comite 21 Maart – Meldpunt Islamofobie
Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid
Sara Prestianni, Italia, fotógrafa y experta en políticas de migración
Raúl Zelik, Alemania, Escritor y mimebro de la ejecutiva de Die Linke
Luciana Castellina, Italia, periodista, escritora y ex diputada y ex europarlamentaria
Lorenzo Marsili, Italia, European Alternatives & DiEM25
María José Jimenez, Presidenta de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad
Lukas Franke, Austria, Escritor y encargado del Teatro ‘WERK X’ de Viena
Tania González Reñas, Eurodiputada Podemos
Maso Notarianni, Italia, Periodista y Presidente de Arci Bellezza
Eleonora Forenza, Italia, eurodiputada con Partito della Rifondazione Comunista
Klaus Pickshaus, Alemania, Sindicalista e iniciador de la iniciativa “Europa neu begründen”
Anne Dufresne, Bélgica, Investigadora de la Universidad de Louvain-la-Neuve – Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA)
Max Berger, EEUU, Director de Comunicación de #AllofUs
Grazia Naletto, Italia, Presidenta de la ONG Lunaria
Maxime Combes, Francia, Autor y miembro de Attac Francia
Michel Husson, Francia, Economista, Comisión de la Auditoría de la Deuda en Grecia
Erasmo Palazzotto, Italia, Responsable de Relaciones Internacionales de Sinistra Italiana
Marcelo Expósito, Diputado por En comú podem
Giorgos Mitralias, Grecia, Campaña por la Auditoría de la Deuda
Alexis J. Passadakis, Alemania, Attac Alemania
Fabio Alberti, Italia, Fundador de la ONG “Un ponte per…”
Pierre Khalfa, Francia, Co-presidente de la Fundación Copernic
Xabier Benito Ziluaga Eurodiputado Podemos
Rasmus Nordqvist, Dinamarca, Diputado del Parlamento de Dinamarca con Alternativet
Waleed Shahid, EEUU, Director político de #AllofUs y organizador de la campaña electoral de Bernie Sanders
Sandro Mezzadra, Italia, Profesor de la Universidad de Bologna – mimebro de Euronomade
Sol Trumbo Vila, Holanda, Transnational Institute
Tadzio Mueller, Alemania, activista por la justicia climática – Coalición Ende Gelände
Claudio Riccio, Italia, miembro de la Ejecutiva de Sinistra Italiana
Alberto Zoratti, Italia, Presidente de la ONG Fairwatch
Walter Baier, Austria, Coordinador de la red Transform! europe
Manuel Grebenjak, Austria, portavoz de la Alianza “System Change, not Climate Change!”
Zarrai Zied, Tunis, Réseau Alternatif des Jeunes – Tunisie
Zbigniew Marcin Kowalewski, Polonia, Investigador y editor de la versión polaca de Le Monde Diplomatique
Dr. Steffen Lehndorff, Alemania, Profesor de la Universidad de Duisburg-Essen
Sabine Lösing, Alemania, eurodiputada de Die Linke
Barbara Spinelli, Italia, eurodiputada del grupo GUE/NGL
Javier Couso Permuy, eurodiputado con Izquierda Unida
Curzio Maltese, Italia, eurodiputado del grupo GUE/NGL
Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo GREENS/EFA
CHOUNTIS Nikolaos, Grecia, eurodiputado de Unidad Popular
Quinsy Gario, Holanda, artista y activist del movimiento contra “Zwarte Piet” y revista Roetinheteten
Corinne Morel Darleux, Francia, Diputada regional d’Auvergne-Rhône-Alpes del Parti de Gauche
Stelios Kouloglou, Grecia, eurodiputado
Antón Gómez-Reino, Portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados.
Nick Dearden, Reino Unido, Global Justice Now
Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop