Het nieuwe FNV bestuur 3

Niels Jongerius

In dit derde deel van onze miniserie over het nieuwe FNV bestuur spraken Rob Marijnissen en Lot van Baaren voor Grenzeloos met Niels Jongerius en Patrick van Klink. Het eerste en tweede deel van deze miniserie vind u hier en hier.

De voorkeur van Niels Jongerius gaat uit naar Bart Plaatje en Kitty Jong en er moeten van hem jongeren in het hoofdbestuur, dus Bas van Weegberg in het DB ziet hij wel zitten. Niels is een nieuw lid van het ledenparlement vanuit de sector Diensten.

Ik ben voor een strijdbare bond die het gevaar van klimaatverandering serieus neemt en voor de veiligheid van mensen op de werkvloer opkomt. Er wordt veel te weinig naar mensen geluisterd, meer zeggenschap is nodig. Pak bedrijven aan die mensen in gevaar brengen met corona, zoals de vleesverwerkers en zoals Shell, dat onze planeet in gevaar brengt.

Naast de nodige kritiek die ik heb op mijn vakbond zijn er heel veel goede dingen die de FNV doet zoals de samenwerking van de FNV met de klimaatbeweging. Dat heeft Kitty Jong heel goed gedaan. Ook wat Bart Plaatje doet onder de arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie en in de land- en tuinbouw waar mensen als lijfeigenen van werkgevers worden behandeld. Heel goed dat deze mensen worden georganiseerd.

Ik snap werkelijk niet dat de overheid niet optreedt in het algemeen belang. Waarom wordt er niet dag in dag uit gecontroleerd in de vleesverwerkende industrie. Dat er te weinig ambtenaren zijn om te handhaven op gezondheid en veiligheid is nog steeds niet opgelost. Hoe sneller de brandhaarden van corona worden ingedamd, hoe veiliger het voor ons allemaal wordt. Hier moeten we harder in doorpakken. Sluit die bedrijven als ze in overtreding zijn, totdat het is opgelost. We kunnen die klap wel opvangen als samenleving als die bedrijven voor 3 weken dichtgaan.

Wat we niet kunnen opvangen is dat de overspannen IC's, de ziekenhuizen en verpleeghuizen zware klappen krijgen door de hoge werkdruk. De samenleving moet voor zichzelf prioriteiten stellen.

Geen terugtredende overheid, maar een overheid die ingrijpt in het belang van iedereen bij de klimaatverandering. We kunnen de maatschappij en de milieubeweging overtuigen dat de maatschappij hoogwaardig staal nodig heeft. Dat dat bij de hoogovens in IJmuiden kan op een klimaatvriendelijke manier, bewijst het huidige goede plan dat er ligt. Dat kan alleen als Tata in handen is van de werkers bijvoorbeeld via de pensioenfondsen en de overheid.

Niels was verbaasd dat mensen binnen de FNV hem als jong beoordelen, terwijl hij al 36 jaar is. Daar maakt hij zich zorgen over. Daarom vindt hij dat hele jonge mensen ook op het hoogste niveau binnen de FNV aanwezig moeten zijn zoals Bas van Weegberg. Hij is er ook erg voor dat er meer vrouwen op het hoogste niveau aanwezig zijn. Ook in het DB.

De voorkeur van Patrick van Klink gaat uit naar Kitty Jong en Zakaria Boufangacha. Hij legt uit waarom.Patrick is woordvoerder van de landelijke werkgroep klimaat van de FNV en heeft hiervoor jarenlang in het ledenparlement gezeten.

Wat moet de FNV doen?Tegengas geven en tegenmacht opbouwen, dat is nodig om voor een rechtvaardige, sociale oplossing te strijden. Als FNV kunnen we niet aan de kant blijven staan. Het Ledenparlement moet hierin meer zijn dan een controle-, of adviesorgaan. Het moet de plek zijn waar leden, vertegenwoordigers van de FNV, bij elkaar komen, om samen met het bestuur te bespreken en te besluiten wat wij, met elkaar, gaan doen om die FNV sterker te maken om die strijd te winnen. Het gaat om onze FNV. Niet alleen die van het LP, het bestuur, de vereniging of werkorganisatie, maar van alle leden.

We hebben in het bestuur, de werkorganisatie en de vereniging mensen nodig die de samenwerking zoeken. Ik denk dat Kitty Jong iemand is die dat goed doet.

Wat is er meer nodig dan samenwerken voor een strijdbare FNV?

De sleutel ligt daarnaast bij een breder perspectief. Daarvoor is nodig dat we teruggrijpen op het oude concept van de brede vakbeweging. Sluit je niet op in je eigen sector. Dat leidt tot langzaam achteruitgaan. Ons speelveld is al lang niet meer alleen de cao. Ja, we moeten aanwezig zijn in bedrijven en instellingen, maar niet alleen met de issues die daar spelen. We moeten als kaderleden nadrukkelijk het brede verhaal vertellen waar die issues op bedrijven mee samenhangen: de afbraak van de publieke sector, het voorop stellen van winst, de ondernemers en rijken die hiermee de toon aangeven bij alle noodzakelijke maatschappelijke verandering. Een verandering die voor hen een verdienmodel is ten koste van de midden- en lagere inkomens, niet alleen financieel, maar ook qua zeggenschap.

Leg dat eens uit.

Een vakbond is er om te strijden voor de directe- en lange termijn belangen van haar leden en potentiële leden. Dat wil zeggen voor iedereen die met werken in haar of zijn levensonderhoud moet voorzien, of afhankelijk is van een uitkering of pensioen. Met andere woorden: de 99% die nu niet het vermogen en de macht heeft om deze wereld naar haar hand te zetten. Hun korte en lange termijn belangen gaan steeds meer met elkaar samenvallen.

Het gebrek aan klinkende overwinningen van de FNV en gebrek aan wervingskracht komt juist door het ontbreken van de verbinding van de dagelijkse issues met een wijds perspectief.

Rondom de energietransitie bijvoorbeeld zijn maatschappelijk verantwoorde en sociaal rechtvaardige oplossingen denkbaar, waardoor een offensiever beleid ingezet kan worden. Kitty Jong heeft zich daar de afgelopen jaren nadrukkelijk voor ingezet. In deze richting moeten we verder gaan: het gesprek tussen sectoren en lokale netwerken organiseren, nieuwe jonge leden enthousiasmeren en erbij betrekken.

Ook rondom racisme is er voor de FNV veel te doen om de meest uitgebuite groepen in de samenleving te organiseren. Kitty Jong en Zakaria Boufangacha hebben zich hiervoor de afgelopen jaren in het bestuur sterk gemaakt.

Patrick wil graag ook een lans breken voor Petra Holster als kandidaat voor het DB.

Petra is een goede kandidaat voor het Dagelijks bestuur van de FNV. De afgelopen jaren was ze de belangrijkste onderhandelaar voor de metaal. Dat is een van de grootste sectoren van de FNV. In tegenstelling tot de sector Industrie, gelden er voor de metaal merendeels sector cao's en is er een beperkt aantal pensioenfondsen. De diversiteit aan bedrijven is echter bijna net zo groot als in de sector Industrie. Grote bedrijven, kleine bedrijven, bedrijven waar het goed gaat, bedrijven die mindere economische resultaten boeken. Maar ook bedrijven met leden die zich kenmerken als sprinters of als marathonlopers: degenen die snel in actie willen, snel resultaat willen versus de onderhandelingen afwachten en moeilijker in actie te brengen.

Petra heeft de afgelopen jaren goede cao's kunnen afsluiten. Niet alleen als goede onderhandelaar die met al die verschillen overweg kan, maar ook als bestuurder die snapt dat niet ieder lid hetzelfde in elkaar zit. Het is iemand die snapt dat het beste resultaat te bereiken is als je rekening houdt met zowel de sprinters onder de leden als de marathonlopers en die beide groepen hun rol geeft, rekening houdt met de onderlinge frustraties, zoals bij de sprinters: 'moeten wij nu alweer de kolen uit het vuur halen' en rekening houdt met de lange adem van de marathonlopers. En dat is nodig geweest. In de metaal zijn moeizaam nieuwe afspraken met werkgevers gemaakt en er waren lange actietrajecten nodig.

Naast op een goede manier opkomen voor en rekening houden met de verschillende posities en ideeën van leden staat Petra open voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ze was lid van de delegatie van de FNV bij de voorbereidings-conferentie van de Internationale vakbeweging op de grote klimaatconferentie van Parijs in 2015. Enthousiast gaf ze zich hiervoor op, op een moment dat klimaatbeleid bij de FNV nog in de kinderschoenen stond. Ze was daar vooral om te luisteren naar wat de klimaatcrisis kon beteken voor de leden in de auto-industrie, maar ook om te horen welke oplossingen mogelijk zijn.

Ze kan in het DB een belangrijke rol spelen naar de grote en diverse sectoren, zoals Industrie, Metaal en Zorg. Ze snapt hoe de bal daar rolt. Ze heeft ook een open oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ze kan daar heel goed de uitdagende rol hebben naar diezelfde sectoren, namelijk verder kijken dan vandaag, naar je eigen rol op dit moment. De toekomst kan er heel anders uitzien. Niet alleen voor jou, maar ook door jou.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop