Klimaatmars Zuidas 31 mei: tegen de grote vervuilers en hun regering. Mensen boven winst

'Waar extreemrechts wint en regeert, verliest het klimaat', aldus onze kameraad Andreas Malm die samen met het Zetkin Collective onderzoek doet naar de politieke ecologie van extreemrechts. 

We zien dat bij Trump, Bolsonaro, Meloni en ook bij onze extreemrechtse regering in wording. Frank Slegers schrijft daarover elders op Grenzeloos

'Het natuur- en klimaatbeleid is één van de motoren van de groeiende onvrede in de samenleving die mee aan de basis ligt van het electoraal succes van (extreem)rechts. Dit beleid zorgt voor onrust, niet enkel bij boeren: een reeks maatregelen dreigt mensen op kosten te jagen, terwijl zij geen grip hebben op de ontwikkelingen.'

'Symbolisch is het schrappen van de verplichte warmtepomp bij nieuwbouw of vervanging van een bestaande installatie. De subsidies voor elektrische auto’s worden geschrapt. Maar het gaat veel verder. Wie de moeite neemt om bijvoorbeeld de hoofdstukken over mestbeleid of stikstof door te lezen is onder de indruk van het aantal geitenpaadjes, nepoplossingen en boekhoudkundige kunstgrepen om een daadwerkelijke aanpak van de problemen te omzeilen. De boerenorganisaties zijn dan ook blij met dit akkoord. De crisis van de landbouw in Nederland wordt vooruitgeschoven.'

'Het komt erop neer dat enkel het klimaatbeleid van de Europese Unie wordt doorgezet waar dit niet anders kan, en in nieuwe productielijnen waar de grote spelers in het Nederlands bedrijfsleven geïnteresseerd zijn. Maar naast groene elektriciteit via windmolens, liefst op zee op voorwaarde dat de vissers er geen last van hebben, wordt ook volop ingezet op gaswinning op de Noordzee en import van LNG. Er komen ook drie nieuwe kerncentrales, aldus het akkoord. Met andere woorden: geen groene transitie, maar een poging in alle energiebronnen concurrentieel te blijven'

'De nieuwe coalitie schuift de grote natuur- en klimaatproblemen zo voor zich uit, en zet in op ‘adaptatie’. Dat betekent echter niet dat de kiezer dit Wilders en Co gaat aanrekenen. Het is immers een open vraag of het vorige beleid de mensen overtuigd heeft welke aanpak nodig, toekomstbestendig en eerlijk is, dan wel autoritair en zonder begrip voor de manier waarop veel mensen met de opstapelende crises worstelen.'

Het is natuurlijk toeval maar de Klimaatmars aanstaande vrijdag op de Zuidas, Amsterdam is wat dat betreft perfect gepland. Het wordt de eerste confrontatie tussen de klimaatbeweging en de regering van de en de grote vervuilers zelf. Want die willen doorgaan met hun exploitatie van de fossiele brandstoffen op een moment dat de ontwikkeling naar een klimaatcatastrofe steeds duidelijker wordt. 

Uit de verklaring van de organisatie van de Klimaatmars Zuidas: 

Klimaatmars Zuidas eist nu klimaatactie van bedrijven en aanstaand kabinet

Stop met alle subsidies voor de fossiele industrie en laat aandeelhouders meebetalen aan de klimaatcrisis. De crisis is nu aan de gang. Zet daarom alles op alles om de CO2-uitstoot en natuurverwoesting te stoppen en leg de rekening bij de grootste vervuilers en niet de gewone mensen. Met deze dringende boodschap aan zowel grote bedrijven als het nieuwe kabinet, nemen duizenden mensen vrijdag 31 mei in Amsterdam deel aan de Klimaatmars op de Zuidas.

De Klimaatmars wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie (KCC), een samenwerking van acht organisaties. Deze editie vindt speciaal plaats op de Zuidas in Amsterdam, hét symbool van de financiële macht van Nederland. Door met duizenden over de Zuidas te trekken, voeren de deelnemers de druk op bij bedrijven en het aanstaande kabinet. Dit kabinet-in-wording toont geen visie om de gevaarlijke klimaatcrisis tegen te gaan. Het breekt natuurbescherming af, vertraagt klimaatmaatregelen en kiest ervoor om juist aandeelhouders te ontzien, zodat zij steeds rijker worden.  

‘Mars komt geen moment te vroeg’

Peer de Rijk (Milieudefensie): 'Nu dit aanstaande kabinet ervoor kiest om klimaatmaatregelen te vertragen en aandeelhouders nog meer te belonen, is de cynische conclusie dat onze mars niet op een beter moment kon plaatsvinden. We komen vrijdag met een brede coalitie op voor ons klimaat en onze leefomgeving. Nu al zien we verschrikkelijke gevolgen van klimaatverandering met overstromingen, droogte en stormen, ook in Nederland. Als grote vervuilende bedrijven zich nu niet committeren aan het klimaatakkoord van Parijs, dan laten we de planeet straks dor en leeg achter. De klimaatcrisis is nu, we kunnen niet langer maatregelen uitstellen.'  

Meer geld naar mensen die het hardst worden geraakt

De Klimaatcrisis Coalitie eist dat bedrijven weer ten dienste staan van mens en milieu. De financiering van klimaat- en natuurverwoesting moet daarom stoppen: alle subsidies, financiering, investeringen en verzekeringen van de fossiele industrie moeten worden afgebouwd. Het geld dat dit oplevert moet gaan naar een rechtvaardigere wereld waarin mensen die nu het hardst worden geraakt – hier en in het buitenland – gecompenseerd worden. Daarnaast moeten werknemers, bezorgde burgers en de overheid zeggenschap krijgen over de koers van bedrijven. Alleen dan worden deze duurzamer en socialer. Tot slot moeten de zwaarste lasten liggen bij de grote vervuilers, niet bij de gewone mensen. Investeer daarom in goede groene banen, goedkoop openbaar vervoer en meer geïsoleerde sociale huurwoningen.

Mars begint naast station Amsterdam-Zuid

De Klimaatmars op de Zuidas begint vrijdag 31 mei om 14:00 uur op het Gustav Mahlerplein, direct naast station Amsterdam-Zuid. De NS is gevraagd extra treinen in te zetten. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, omdat het bijvoorbeeld een vrijdag is, kunnen de mars online volgen via onze kanalen.

De Klimaatmars op de Zuidas is een vervolg op de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid die plaatsvond op 12 november 2023. De Klimaatcrisis Coalitie bestaat uit Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie en DeGoedeZaak. Daarnaast zijn er ruim honderd organisaties aangesloten als bondgenoot.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop