Nederland verdient beter ‒ Nederland heeft stevige eisen en actie nodig om van Rutte en de werkgevers te winnen

Na meer dan 12 jaar Rutte waarin de publieke diensten zijn uitgekleed en veel mensen tot armoede zijn veroordeeld en velen steeds meer te maken hebben met bestaansonzekerheid is dat niet te veel gezegd.

De FNV lijkt, na aansprekende stakingen zoals bij de NS en de Bijenkorf, nu de publieke opinie mee te krijgen. Op zaterdag 26 november werd door de vakbond in het Olympisch stadion met een manifestatie de aftrap gegeven voor de campagne Nederland verdient beter.

De centrale FNV-eis in die campagne is dat iedereen een inkomen moet krijgen waar je normaal van kunt leven. Hoe dat kan worden geraliseerd wordt nog niet echt duidelijk. Wat wel duidelijk is: de stakingsbeweging voor betere cao’s moet zich nu gaan doorzetten. Dat gebeurt en valt niet te ontkennen. Zo zijn er stakingen in de winkelstraten en in het vervoer. Het is echter nog niet genoeg om de werkgevers en de regering te verslaan. Dat het stakingswapen populair is vandaag de dag is natuurlijk overduidelijk met de huidige inflatie.

Wat zo goed is aan de Bijenkorfstaking zie ik nog niet bij andere stakingen terug: de staking combineren met andere actievormen om een breder publiek te bereiken. Bestuurders als Linda Vermeulen doen dat en daar hebben we er meer van nodig bij de FNV. Zij weet tijdens de acties voortdurend aan te geven dat de regering Rutte werkgevers subsidieert als ze werknemers die niet meer dan het minimumloon verdienen in dienst houdt. Die subsidie, de zogenaamde LIV-regeling wordt per 1 januari verhoogd omdat dan het minimumloon met 10% wordt verhoogd.

Daarnaast zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat vertegenwoordigers van de FNV op bedrijven en van netwerken hun collega’s in de regio bij acties een solidariteitsbezoek brengen. Over de grenzen van de eigen sector of netwerk kijken is een plicht uit solidariteit.

Het stellen van politieke eisen is nodig om het verzet, dat in potentie in hoge mate aanwezig is, om te zetten in een veel bredere beweging. Nu staan er nog te veel mensen langs de kant. Ook werkenden die op hun werkplek nog geen sterke vakbond hebben, maar wel een bijdrage zouden willen leveren. Betrek ze erbij.

Het is schandalig dat de campagne Voor 14 door de politiek niet is opgepakt om mensen een leefbaar loon te geven. De EU heeft de eis al ingewilligd, alleen regeringen als die van Rutte hebben een respijt van 2 jaar gekregen. De Voor 14 campagne moet opnieuw een push krijgen om dan ook de LIV-regeling aan te pakken en andere hobbels uit de sociale wetgeving te halen (Participatiewet) om de lamlendigheid van Rutte aan de kaak te stellen, als werkgevers-subsidiekampioen.

Er zijn nog andere politieke eisen van belang die een onderdeel van de beweging Nederland verdient beter moeten worden en waarover binnen de FNV al goed is nagedacht.

Een groot deel van de publieke sector moet in publieke handen komen zoals het geruime tijd hiervoor ook al was. Dan hebben we het over sociale huisvesting, onderwijs, energievoorziening, openbaar vervoer en gezondheidszorg.

De FNV eist ook dat de energierekening voor iedereen betaalbaar is. Dat is een terechte eis. Ook hier is de weg ernaartoe niet beschreven. Die moet natuurlijk zijn dat het verdienmodel van de Vattenfals, Eneco's en de Essents en de energieparken op de Noordzee als eerste aangepakt wordt. Het is hun winsthonger die voor een belangrijk deel de oorzaak is van de enorme inflatie naast de toegenomen speculatie van het grote kapitaal. Aanpakken betekent dus het in publieke handen krijgen en onder controle brengen van de bevolking. Dat ontbreekt nu nog aan de eisen van de FNV.

Hiermee krijgen wij als werkenden meer grip op de prijzen en kunnen we ook meer invloed hebben op de investeringen ten behoeve van ons klimaat. Geen fossiele energie meer voor de opwekking van elektriciteit en warmte.

Dat biedt ook meer perspectief voor het project groen staal bij Tata Steel. De huidige projecten voor windenergie op de Noordzee zijn nodig om voldoende waterstof te kunnen produceren die bij groen staal nodig is. Nederland verdient daarnaast een betere gezondheidszorg, betere sociale wetgeving, een beter openbaar vervoer en onderwijs.

Al die noodzakelijke stappen moeten betaald worden door de belasting op winst en vermogen te verhogen. Dat staat ook zo op de website van de FNV. Maar dat is nog niet in het publieke debat zichtbaar als harde eis van de FNV.

Het wordt tijd dat de FNV in overleg met zijn achterban zijn terechte eisen uit de campagne Nederland verdient beter politiek maakt en prominent naar voren schuift. Pas als die eisen in het overleg met het Kabinet op tafel liggen en door hen niet worden overgenomen, ontstaat de ruimte om de achterban daar massaal voor te mobiliseren.

Dat krijgen we alleen voor elkaar als er een brede beweging wordt opgebouwd. Die kan ook de betrokkenheid van onderop zichtbaar maken.

De FNV kan lokale comités oprichten waarin ook samenwerking met andere groepen mogelijk is zoals mensen die actief zijn in de woonstrijd.

We kunnen het niet alleen.

Als we van Rutte willen winnen zullen de eisen politiek moeten worden gemaakt en zal het verzet heel breed moeten zijn georganiseerd! Pas dan kunnen we met elkaar een deuk in een pakje boter slaan.

Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop