Steun aan de door studenten geleide solidariteitsmobilisaties in hun oproep tot boycot en desinvestering en protest tegen onderdrukking

Palestijnen die in Palestina en in ballingschap leven, vertegenwoordigd in de ondergetekende grassroots bewegingen, coalities en organisaties, zijn de duizenden studenten die op Amerikaanse, Europese, Latijns-Amerikaanse, Australische en andere campussen een ongeëvenaarde massabeweging vormen in solidariteit met de Palestijnse bevrijding, zeer erkentelijk. Wij zijn getuige van, en geïnspireerd door, hun moed, creativiteit, inclusiviteit en diversiteit. De handgeschilderde borden op de tenten van ontheemde Palestijnen in Rafah met daarop woorden van dank voor de studentenopstand spreken boekdelen.

Onderling vertrouwen en zorg voor elkaar en voor de bredere solidariteitsbeweging, maar ook de focus op de onderdrukten en hun oprechte eisen staan centraal. Dit is van essentieel belang om de beweging op een duurzame manier te laten groeien en uiteindelijk haar doelen te behalen: een einde maken aan de medeplichtigheid van universiteiten aan de #GazaGenocide van Israël, waaronder scholasticide, en aan het onderliggende 76-jaar oude regime van vestigings-koloniale apartheid. Om dit te bereiken en om de volledige rechten van het inheemse Palestijnse volk te erkennen – in het bijzonder het recht van onze vluchtelingen om terug te keren – verdedigt deze door studenten geleide opstand de belangrijkste en meest effectieve BDS-maatregelen waartoe Palestijnen universiteiten hebben opgeroepen:

1. Desinvestering van medeplichtige bedrijven en

2. de academische boycot van Israël en al zijn medeplichtige instellingen.

Het beëindigen van de medeplichtigheid van staten, bedrijven en instellingen aan Israëls regime van kolonisatie, apartheid en genocide is de belangrijkste vorm van solidariteit waar Palestijnen voor pleiten. Op de campussen is deze eis terecht gebaseerd op de erkenning van de Israëlische scholasticide en de morele en aantoonbaar wettelijke verantwoordelijkheid van universiteiten in het koloniale Westen, bondgenoot in de Israëlische genocide, om zich terug te trekken uit instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij deze misdaden.

Bedreigingen voor de beweging

Naarmate bewegingen groeien en hun impact toeneemt, nemen ook de dreigingen en aanvallen toe. Hegemoniale machten weten hoe invloedrijk studentenbewegingen zijn gebleken in het strijden voor rechtvaardigheid en doen er alles aan om deze de kop in te drukken. Palestijnse solidariteitsactivisten van onder andere Columbia University hebben onlangs alarm geslagen over pogingen om hun inspirerende protesten te saboteren. Israël en zijn vertegenwoordigers – evenals de anti-Palestijnse racistische en zeer medeplichtige mainstream westerse media en een aantal invloedrijke donoren en politici – draaien overuren om druk uit te oefenen op gecoöpteerde universiteitsbesturen om de protestkampementen en andere vreedzame protesten te beteugelen. Zij zijn de ware “opruiers van buitenaf” die propaganda verspreiden en onveiligheid en onderdrukking veroorzaken. De media besteden vooral aandacht aan individuen die racistische, opruiende of gevaarlijke slogans verkondigen om te doen geloven dat zij het principiële studentenprotest vertegenwoordigen, terwijl ze opzettelijk het verpletterende bewijs negeren van de inclusieve, progressieve en antiracistische studentenmobilisaties tegen de genocide van Israël en de medeplichtigheid van hun instellingen.

Onlangs is aan het licht gekomen dat groeperingen die de genocide en apartheid van Israël steunen, geld bieden aan mensen die zich kunnen mengen in Palestijnse solidariteitsprotesten, waarbij ze specifiek mensen proberen te rekruteren met een “Midden-Oosters uiterlijk” voor een “diepere infiltratie”. Cori Bush, een vooraanstaand progressief lid van het Amerikaanse Congres, heeft gereageerd met de woorden: “Als demonstrant tijdens de protesten in Ferguson heb ik met eigen ogen gezien hoe opruiers onze beweging infiltreerden, de pers manipuleren en de onderdrukking van afwijkende meningen door overheidsfunctionarissen en wetshandhavers aanwakkeren. We moeten deze tactieken om anti-oorlogsactivisten die desinvestering van genocide eisen de mond te snoeren, resoluut verwerpen.”

Activisten van Columbia University Students for Justice in Palestine hebben in een belangrijke recente verklaring gewaarschuwd voor deze ernstige bedreiging: “We zijn gefrustreerd door de aandacht van de media voor opruiende individuen die ons niet vertegenwoordigen… Onze leden zijn verkeerd geïdentificeerd door een politiek gemotiveerde menigte… Wij distantiëren ons van elke vorm van haat of onverdraagzaamheid…”

Naast het belasteren van Palestijnse solidariteitsactivisten, in het bijzonder Students for Justice in Palestine (SJP) en Jewish Voice for Peace (JVP), helpen saboteurs van verschillende etnische groepen en geloofsovertuigingen in feite de repressieve autoriteiten en de racistische mainstream westerse media om de aandacht af te leiden van Israëls voortdurende genocide in Gaza en de eisen van de beweging voor universiteiten om te desinvesteren en zo een einde te maken aan hun medeplichtigheid.

Dit benadrukt nogmaals de impact van de campusmobilisaties. Israël en zijn lobbygroepen kunnen de massale en ongekende verschuiving in de Amerikaanse publieke opinie niet verkroppen – een meerderheid is nu tegen de aanval van Israël op Gaza en, nog belangrijker, steunt het beëindigen van de Amerikaanse militaire financiering en wapentransporten die de wreedheden tegen de inheemse Palestijnen mogelijk maken.

Wat vragen Palestijnen van de solidariteitsbeweging?

Wij steunen solidariteitsactivisten die terecht stellen dat we de groeiende bedreigingen tegen de solidariteitsbeweging niet mogen wegwuiven, noch moeten vervallen in paranoia en het uiten van ongegronde beschuldigingen aan het adres van degenen met wie we het niet eens zijn. Wij steunen de studenten die standvastig hebben geweigerd om de beweging het zwijgen op te leggen of te laten overnemen door politie, saboteurs, racisten en provocateurs. We roepen solidariteitsgroepen op om waakzaam te zijn en te beseffen dat verdacht gedrag bestaat uit het willens en wetens en herhaaldelijk aandringen op het tarten van de overeengekomen standpunten en het proberen op te dringen van uitingen waar de Palestijnse consensus niet om vraagt en die een risico vormen voor de groep.

Lering trekkend uit de lange geschiedenis van raciale en sociale rechtvaardigheidsbewegingen (waaronder recentelijk de beweging Black Lives Matter), en gebaseerd op onze decennialange betrokkenheid bij honderden solidariteitsgroepen en -bewegingen over de hele wereld, en op de recente ervaringen van Amerikaanse studentenactivisten, bevestigen wij dat de Palestijnse consensus van de solidariteitsbeweging wereldwijd vraagt om:

1. de alomvattende rechten van het Palestijnse volk (op zijn minst de drie rechten die zijn opgenomen in de historische BDS-oproep van 2005) te respecteren en te bepleiten; en 

2. het Israëlische onderdrukkingsregime te isoleren door de beëindiging van alle staats-, bedrijfs- en institutionele medeplichtigheid.

We roepen op om, in elke solidariteitscoalitie, bovenstaande op te nemen in de gemeenschappelijke standpunten en om gezamenlijk op te staan tegen racisme in al zijn vormen, waaronder antisemitisme. Alle racistische uitingen, inclusief diegene die Israël en zijn racistische ideologie van het zionisme gelijkstellen aan Joodse gemeenschappen en personen, moeten categorisch worden afgewezen en geïsoleerd in solidariteitsruimten.

Ondertekend door:

 • Council of National and Islamic Forces in Palestine (de Palestijnse nationale en Islamitische strijdkrachten)
 • Palestinian BDS National Committee (Palestijns Nationaal BDS-Comité, BNC)
 • Student Frames Secretariaat – Gaza
 • Palestinian General Federation of Trade Unions (Palestijnse algemene federatie van vakbonden, PGFTU) – Gaza
 • Global Palestine Right of Return Coalition (coalitie voor wereldwijd Palestijns recht op terugkeer)
 • General Union of Palestinian Women (algemene unie van Palestijnse vrouwen)
 • Union of Youth Activity Centers (unie van jongerenactiviteitencentra) – Palestijnse vluchtelingenkampen
 • Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees (Palestijnse federatie van vakbonden van universitaire professoren en werknemers, PFUUPE)
 • Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel (Palestijnse campagne voor de academische en culturele boycot van Israël, PACBI)
 • Palestine Arab Federation of Brazil (Palestijns-Arabische federatie van Brazilië, FEPAL)
 • Palestinian Forum (Palestijns forum) in Groot-Brittannië
 • Canadian Arab Federation (Canadese Arabische federatie)
 • Palestijnse gemeenschap in Europa – België en Luxemburg
 • Handala Association for Cultural Development (vereniging voor culturele ontwikkeling) – Europa
 • Palestinian Democratic Forum (Palestijns democratisch forum) – Europa
 • National Institution of Social Care and Vocational Training (nationaal instituut voor sociale zorg en beroepsopleidingen) – Libanon
 • General Union of Palestinian Teachers (algemene unie van Palestijnse leraren, GUPT)
 • Palestinian Bar Association (Palestijnse orde van advocaten)
 • Palestinian Dental Association (Palestijnse tandheelkundige vereniging)
 • Palestinian Pharmacists Association (Palestijnse apothekersvereniging)
 • Palestinian Medical Association (Palestijnse medische vereniging)
 • Palestinian Engineers Association (Palestijnse ingenieursvereniging)
 • Palestinian Agricultural Engineers Association (Palestijnse landbouwingenieursvereniging)
 • Palestinian Veterinarians Syndicate (Palestijns syndicaat van dierenartsen)
 • Civic Coalition for the Defense of Palestinian Rights (burgercoalitie voor de verdediging van Palestijnse rechten) in Jerusalem
 • Coalition for Jerusalem (coalitie voor Jerusalem)
 • Palestinian Farmers Union (Palestijnse boerenbond)
 • Stop The Wall – Grassroots beweging tegen de apartheidsmuur
 • Women Campaign to Boycott Israeli Products (vrouwencampagne om Israëlische producten te boycotten)
 • An-Najah National University Student Council (An-Najah nationale universiteit studentenraad)
 • Union of Palestinian Charitable Organizations (unie van Palestijnse filantropische organisaties)
 • Federation of Independent Trade Unions (federatie van onafhankelijke vakbonden)
 • General Union of Palestinian Workers (algemene unie van Palestijnse werknemers)
 • Palestinian NGO Network (Palestijns ngo netwerk, PNGO)
 • Palestinian National Institute for NGOs (Palestijns nationaal instituut voor ngo’s)
 • Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Initiative (initiatief bezet Palestina en Syrische Golanhoogte, OPGAI)
 • General Union of Palestinian Writers (algemene unie van Palestijnse schrijvers)
 • Union of Palestinian Farmers (unie van Palestijnse boeren)
 • Stop The Wall (STW) – Grassroots beweging tegen de apartheidsmuur
 • Popular Struggle Coordination Committee (coördinatiecomité volksstrijd, PSCC)
 • Palestinian Federation of New Unions (Palestijnse federatie van nieuwe vakbonden)
 • General Union of Palestinian Peasants (algemene unie van Palestijnse boeren)
 • Palestinian Union of Professional Associations (Palestijnse unie van beroepsverenigingen)
 • Agricultural Cooperatives Union (unie van landbouwcoöperaties)

  Overgenomen van BDS Nederland.

Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop