Steun de Palestijnse strijd tegen apartheid en sluit aan bij de BDS-beweging!

22.03.2021

Met deze oproep vragen wij je de Palestijnse strijd tegen apartheid te steunen door je aan te sluiten bij de wereldwijde BDS-beweging. BDS staat voor Boycot, Desinvesteren en Sancties tegen Israel totdat het zijn verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het internationaal recht, nakomt: de apartheid afschaffen, de bezetting opheffen en de mensenrechten naleven, het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen waarborgen. Het gaat hierbij om boycot van en desinvestering uit bedrijven en instellingen (zowel Israëlische als niet-Israëlische) die bijdragen aan of profiteren van Israëls beleid. 

Als activisten zijn jullie begaan met de wereld en haar bewoners. Wij allen strijden voor gerechtigheid voor mens, dier en planeet. Duidelijk is dat die strijd vraagt om een intersectionele aanpak, want alle vormen van uitsluiting, onderdrukking en uitbuiting zijn op systematische wijze met elkaar verbonden. En alleen samen kunnen we dat systeem doorbreken en rechtvaardigheid voor iedereen, mens en dier, overal ter wereld, bereiken. De wereldwijde protesten tegen institutioneel racisme het afgelopen jaar lieten zien hoe sterk we staan als we solidair zijn met elkaar.

Wanneer institutioneel racisme wordt verankerd in wetgeving met als doel de dominantie van de ene raciale groep over de andere raciale groep te bewerkstelligen en te handhaven, spreken we van apartheid. Dit was het geval in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten. Maar ook in Israel en de bezette gebieden, waar de systematische discriminatie van Palestijnen ligt vastgelegd in meer dan 50 wetten, zoals de zogenaamde nationaliteitswetten, de landwetten en de natiestaatwet. Volgens het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof is apartheid een misdaad tegen de menselijkheid.

De Zuid-Afrikaanse apartheid werd onder meer gekenmerkt door vestigingskolonialisme en de gedwongen verplaatsing van de inheemse bevolking, de opdeling van de gekoloniseerde bevolking in verschillende groepen met verschillende rechten, ernstige bewegingsbeperkingen en gewelddadige onderdrukking van het verzet. Dit zijn allemaal belangrijke kenmerken van het hedendaagse Israëlische regime over het Palestijnse volk, zowel in Israel zelf als in de bezette gebieden.

Wie A van Apartheid zegt, moet B van Boycot zeggen!

Geconfronteerd met het systeem van verstikkende apartheid, de almaar afnemende beweegruimte, de toenemende onderdrukking, het nimmer aflatende geweld, en het uitblijven van optreden door de internationale gemeenschap daartegen, hebben 171 Palestijnse maatschappelijke organisaties in 2005 een oproep aan de wereld gedaan tot vreedzaam verzet tegen Israel door een omvattende campagne van boycot, desinvesteren en sancties (BDS). De boycotcampagne tegen Apartheid in Zuid-Afrika dient voor de Palestijnen als lichtend voorbeeld. De vreedzame manier van verzet van de BDS-beweging en de volledig op internationaal recht gestoelde eisen worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en vereniging. In juni 2020 nog oordeelde het Europese Hof voor de Mensenrechten unaniem dat het oproepen tot boycot valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Inmiddels is de BDS-beweging niet meer weg te denken uit het publieke debat. De beweging wint wereldwijd aan kracht en boekt talloze kleine en grote overwinningen. De BDS-beweging mag zich verheugen in een gestaag groeiende steun onder vredesactivisten, mensenrechtenverdedigers, antiracismebewegingen, vakbonden, studentenorganisaties, kerken, overheidsorganisaties en bedrijven. Daar waar de internationale gemeenschap het al 70 jaar laat afweten, neemt de burgergemeenschap het over.

Het apartheidsregime van Israel ziet in de mondiale BDS-beweging inmiddels een reële dreiging vanwege de brede steun, de vele successen, maar wellicht nog meer vanwege haar rechtmatige boodschap en vreedzame methodes. Er is het Israëlische regime dan ook alles aan gelegen om de beweging de mond te snoeren. Het is daarom des te belangrijker dat wij een stevig signaal afgeven: de BDS-beweging is een volledig legitieme beweging met brede steun van legitieme organisaties en instituties, ook in Nederland, die zal blijven bestaan zolang Israel weigert aan zijn verplichtingen volgens internationaal recht te voldoen.

Hierbij roepen wij vredesactivisten en mensenrechtenorganisaties in de breedste zin van het woord op gehoor te geven aan de oproep tot BDS, de doelstellingen en de werkwijzen van de BDS-beweging te onderschrijven en zich bij BDS Nederland aan te sluiten.

U kunt de oproep hier ondertekenen. Overgenomen van de site van DDS Nederland. 

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.