Eerste reacties op het tegenoffensief van Hamas

Het tegenoffensief dat Hamas op 7 oktober 2023 tegen Israël lanceerde, een dag na de 50ste verjaardag van een andere Arabische verrassingsaanval op Israël ‒ de oorlog van oktober 1973 ‒ is veel spectaculairder dan dat laatste. Terwijl vijftig jaar geleden de twee Arabische staten Egypte en Syrië een conventionele oorlog begonnen in een poging om de gebieden terug te winnen die Israël zes jaar eerder ‒ in de oorlog van juni 1967 ‒ van hen had afgenomen, roept het nieuwe tegenoffensief van Hamas de stoutmoedigheid op van de bijbelse David in zijn strijd tegen de reus Goliath. Met een combinatie van rudimentaire lucht-, zee- en landmiddelen ‒ het equivalent van Davids slinger ‒ voerden de Hamasstrijders een verbazingwekkend en zeer gedurfd offensief uit langs de hele grenszone tussen de Gazastrook en de Israëlische staat.

Op dezelfde manier waarop Israëls arrogante zelfvertrouwen tegenover zijn Arabische buren in 1973 aan diggelen werd geslagen, zijn de veiligheid en straffeloosheid die het als vanzelfsprekend beschouwde in de omgang met het Palestijnse volk en de strijd tegen Palestijnse guerrillastrijders ernstig en onomkeerbaar aangetast. Vanuit dat oogpunt is het tegenoffensief van Hamas op 7 oktober voor de Israëlische bevolking en staat een krachtige herinnering aan hun kwetsbaarheid en aan het feit dat er geen veiligheid kan zijn zonder vrede en geen vrede zonder gerechtigheid.

Wat men ook moge denken van de beslissing van Hamas om zo'n grootscheepse operatie tegen de Israëlische staat te lanceren, die onvermijdelijk de massale moorddadige vergelding van de Israëlische regering ontketent en haar ertoe aanzet om te proberen Hamas en zijn bondgenoten uit de Gazastrook weg te vagen tegen een enorme prijs voor de burgers, het feit blijft dat dit tegenoffensief zonder twijfel al een zware slag heeft toegebracht aan de ondraaglijke hooghartigheid van de Israëlische racistische extreemrechtse regering en hun geloof dat Israël ooit een 'normale' staat van coëxistentie met zijn regionale omgeving zou kunnen bereiken terwijl het Palestijnse volk wordt vervolgd en hun een langdurige Nakba van territoriale onteigening, etnische zuivering en apartheid wordt opgelegd.

Niet minder onverdraaglijk is de voorbarigheid waarmee westerse regeringen (en een Oekraïense regering die beter zou moeten weten over de legitieme strijd tegen buitenlandse bezetting) hun solidariteit hebben betuigd met Israël, in schril contrast met hun gedempte reacties op Israëls brute aanvallen op de Palestijnse bevolking. De Israëlische vlag werd geprojecteerd op de Berlijnse Brandenburger Tor op de avond van 7 oktober in een verachtelijke vertoning van slaafsheid ten opzichte van de staat Israël, het gebruikelijke kenmerk van de Duitse misgeoriënteerde verlossing voor de misdaden van de nazi's tegen de Europese Joden door het onderschrijven van de misdaden van Israël tegen de Palestijnen. Dat wordt nog erger in een tijd waarin de regering van Israël is samengesteld uit het hele scala van Joodse extreemrechtse krachten, waaronder mensen waarover een prominente Israëlische holocausthistoricus niet aarzelde om ze in Haaretz treffend te omschrijven als neonazi's!

Niet minder verachtelijk zijn de pogingen om het offensief van Hamas te 'analyseren' als een Iraans complot om de door de VS bevorderde toenadering tussen het Saoedische koninkrijk en de Israëlische staat te doen ontsporen. Zelfs als het waar zou zijn dat Teheran die toenadering wil laten ontsporen in plaats van het te gebruiken om zijn eigen claim op het monopolie over antizionisme te versterken, een zeer betwistbare hypothese, dan nog is deze ontkenning van Palestijnse autoriteit door middel van een complottheorie het exacte equivalent van de reactie van elke onderdrukkende regering op een volksopstand. Het veronderstelt dat er niet voldoende redenen zijn voor het onderdrukte volk om in opstand te komen tegen hun onderdrukking en dat een dergelijke beweging noodzakelijkerwijs wordt geïnspireerd door de onzichtbare hand van een of andere buitenlandse regering.

Iedereen die bekend is met wat het Palestijnse volk al tientallen jaren te verduren heeft en zich bewust is van het soort openluchtgevangenis dat de Gazastrook is geworden, sinds het in 1967 werd bezet en vervolgens in 2005 werd verlaten door Israëlische troepen ‒ een openluchtgevangenis die periodiek het doelwit is van een moorddadige Israëlische overweldigende overmacht ‒ kan gemakkelijk begrijpen dat de enige reden waarom zo'n quasi-dorstige daad van dapperheid als de laatste operatie van Hamas niet vaker voorkomt, de enorme militaire wanverhouding is tussen de Palestijnse David en de Israëlische Goliath. Het laatste tegenoffensief van Gaza doet inderdaad denken aan de opstand in het getto van Warschau in 1943.

Er kan geen twijfel over bestaan dat dit nieuwe hoofdstuk zal eindigen met een verschrikkelijke prijs voor de Palestijnen in het algemeen, de bewoners van Gaza in het bijzonder en Hamas specifiek ‒ veel hoger dan de kosten die de Israëli's hebben moeten dragen, zoals altijd het geval is geweest in elke ronde van gevechten tussen Israël en de Palestijnen. En hoewel het niet moeilijk is om de 'genoeg is genoeg' logica achter het tegenoffensief van Hamas te begrijpen, is het veel twijfelachtiger dat het de Palestijnse zaak verder zal helpen dan de klap voor het zelfvertrouwen van Israël die hierboven werd vermeld. Die zou bereikt worden tegen een enorm onevenredige prijs voor de Palestijnen.

Het idee alleen al dat een dergelijke operatie, hoe spectaculair ook, een 'overwinning' zou kunnen opleveren, kan alleen maar voortkomen uit het religieuze soort magische denken dat kenmerkend is voor een fundamentalistische beweging als Hamas. De verspreiding door de voorlichtingsdienst van een video waarop te zien is hoe de leiders van de beweging biddend God danken op de ochtend van 7 oktober is een goede illustratie van dat denken. Helaas kan geen enkele magie het feit van Israëls enorme militaire superioriteit veranderen: het resultaat van Israëls nieuwe, voortdurende oorlog tegen Gaza zal zeker verwoestend zijn.

De aanslagen van 11 september op New York en Washington hebben de arrogantie van de Verenigde Staten een spectaculaire klap toegebracht. Uiteindelijk versterkten ze de populariteit van George W. Bush enorm en stelden ze hem in staat om 18 maanden later de door hem nagestreefde bezetting van Irak te starten. Op dezelfde manier is het tegenoffensief van Hamas in oktober er al in geslaagd om een voorheen diep verdeelde Israëlische samenleving en politiek te herenigen en het zal Benjamin Netanyahu in staat stellen om zijn wildste plannen uit te voeren om massale terreur toe te brengen aan de Palestijnen om hun gedwongen verplaatsing te bespoedigen.

Aan de andere kant, als het leiderschap van Hamas had gewed op Libanon's Hezbollah ‒ en Iran daarachter ‒ om mee te doen aan de oorlog op een niveau dat Israël echt in gevaar zou brengen, dan zou die gok inderdaad erg riskant zijn. Want niet alleen is het verre van zeker dat Hezbollah het hoge risico zou nemen om massaal een nieuwe oorlog met Israël aan te gaan, maar zo'n situatie, als die zich zou voordoen, zou Israël er onvermijdelijk toe brengen om ongebreideld zijn toevlucht te nemen tot zijn enorme vernietigende kracht (waaronder kernwapens) en zo een catastrofe van historische omvang teweeg te brengen.

Tegen een onderdrukker die veruit superieur is in militaire middelen, is de enige werkelijk efficiënte manier van strijd voor het Palestijnse volk door het terrein te kiezen waarop ze die superioriteit kunnen omzeilen. Het hoogtepunt in de effectiviteit van de Palestijnse strijd werd bereikt in het jaar 1988 tijdens de Eerste Intifada, waarin de Palestijnen opzettelijk het gebruik van gewelddadige middelen vermeden. Dat leidde tot een diepe morele crisis in de Israëlische samenleving en politiek, inclusief de strijdkrachten, en was een sleutelfactor die het Israëlische leiderschap Rabin-Peres ertoe aanzette om in 1993 met Yasir Arafat te onderhandelen over de Oslo-akkoorden, hoe gebrekkig die akkoorden ook waren omdat de Palestijnse leider zich overgaf aan wensdenken.

De Palestijnse strijd moet in de eerste plaats steunen op massale politieke actie tegen Israëls onderdrukking, bezetting en koloniale expansie. Het nieuwe ondergrondse gewapende verzet dat door jonge Palestijnen in Jenin en Nabloes wordt georganiseerd, kan een efficiënte aanvulling zijn op de massabeweging van het volk, op voorwaarde dat het uitgaat van de prioriteit van die laatste en dat het zo wordt opgevat dat het die beweging stimuleert. De regionale steun waar het Palestijnse volk op zou moeten rekenen is niet die van tirannieke regeringen zoals die van Iran, maar die van de volkeren die tegen die onderdrukkende regimes vechten. Hierin ligt het ware potentiële vooruitzicht voor Palestijnse bevrijding, dat moet worden gecombineerd met de emancipatie van de Israëlische samenleving zelf van de logica van het zionisme die onverbiddelijk heeft geleid tot de steeds verder naar extreemrechts afglijdende politiek.

Dit artikel stond op gilbert-achcar.net. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop